English to Thai Meaning :: base

ฐาน, หลัก, โคน, พื้น, เชิง, ฐานราก, ตีน, ราก, กก, ที่ตั้ง, ที่มั่น, ข้ออ้างอิงต่ำต้อย, ต่ำ, ต่ำช้า, ชั่ว, กระจอก, ประดาษ, สาธารณ์, เลวทราม, ชาติหมา, น้ำเน่า, หยาบกระด้าง, เดนนรก, ใจต่ำ, ใจทราม, ใจสัตว์ตั้งฐาน, อ้างหลักฐาน, ยึดเป็นหลัก, มีรากฐาน
Base :
ฐาน
- ฐานซึ่งเป็นรากฐานไม่มีมูลความจริงเลวทรามความเลว
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) installation from which a military force initiates operations(2) lowest support of a structure(3) a place that the runner must touch before scoring(4) the bottom or lowest part(5) (anatomy(6) a lower limit(7) the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained(8) a support or foundation(9) a phosphoric ester of a nucleoside; the basic structural unit of nucleic acids (DNA or RNA(10) any of various water-soluble compounds capable of turning litmus blue and reacting with an acid to form a salt and water(11) the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed(12) the most important or necessary part of something(13) (numeration system(14) the place where you are stationed and from which missions start and end(15) a terrorist network intensely opposed to the United States that dispenses money and logistical support and training to a wide variety of radical Islamic terrorist groups; has cells in more than 50 countries(16) (linguistics
Verb(1) use as a basis for; found on(2) situate as a center of operations(3) use (purified cocaine
Adjective(1) serving as or forming a base(2) of low birth or station (`base' is archaic in this sense, or lowly(3) (used of metals(4) not adhering to ethical or moral principles(5) having or showing an ignoble lack of honor or morality(6) illegitimate(7) debased; not genuine

Show Examples
(+)

(1) In contrast a man must be specially trained not to trample - their base instinct is to cause harm.(2) After that, a base triangulation is performed.(3) Well, his firm had a base on the Old Kent Road under the name London Easylink, and its prime contract was route 185 from Lewisham.(4) The meaning of human life would be reduced to the physical, base animal instincts, trapped within the contours of the body.(5) uses existing data as the base for the study(6) he headed back to base(7) There is considerable overlap between the supporter base of both teams; picking out the away fans was an impossible task.(8) Whether you choose water or solvent base , your next choice is going to be liquid or semi-paste.(9) Make crumb base by rubbing biscuits and butter together.(10) a shoot is produced at the base of the stem(11) Installing ourselves in Gunn's Village, which was to be our base for the next three weeks, we made some less welcome acquaintances.(12) her make-up artist works with base, eye make-up, and lipstick(13) He says the name of the mall was inspired by the locality of the site, which rests at the base of the Roodekrans Ridge.(14) People are motivated to have children by the need for an economic base .(15) This glimmer of hope is welcome indeed for York as Thrall has been an important part of York's broad economic base .(16) Now the company's second act depends on how fast Micromarketing can diversify its client base .
Related Words
(1) base on ::
ขึ้นอยู่กับ
(2) base form ::
รูปแบบฐาน
(3) knowledge base ::
ฐานความรู้
(4) customer base ::
ฐานลูกค้า
(5) the base ::
ฐาน
(6) military base ::
ฐานทหาร
(7) base metal ::
โลหะพื้นฐาน
(8) base station ::
สถานีฐาน
(9) home base ::
ฐานบ้าน
(10) base camp ::
ค่าย
Synonyms
Adjective
1. sordid ::
ต่ำต้อย
2. basal ::
เป็นมูลฐาน
4. baseborn ::
หินชาติ
5. immoral ::
ผิดศีลธรรม
Noun
6. foundation ::
มูลนิธิ
7. basis ::
รากฐาน
8. headquarters ::
สำนักงานใหญ่
9. nucleotide ::
เบื่อหน่าย
10. stem ::
ก้านดอก
11. home ::
บ้าน
12. pedestal ::
แท่น
13. floor ::
ชั้น
14. base of operations ::
ฐานปฏิบัติการ
15. bag ::
ถุง
16. radix ::
สมุฎฐาน
17. infrastructure ::
โครงสร้างพื้นฐาน
18. alkali ::
ด่าง
Verb
19. found ::
พบ
20. locate ::
ตั้งอยู่
21. establish ::
สร้าง
Antonyms
1. head ::
หัว
2. top ::
ด้านบน
3. vertex ::
จุดสุดยอด
Different Forms
base, based, baseless, basely, baseness, basing
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

The trigger is at the base
of that flagpole.

The trigger is at the BASE of that flagpole.

Westworld Season 2, Episode 3


You\'d be willing to die a horrible death on
the off chance you\'d get to second base.

You'd be willing to die a horrible death on the off chance you'd get to second BASE.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12


l\'m lying here like third base,

l'm lying here like third BASE,

Breaking Bad Season 4, Episode 3


We\'re way past second base.
Right, Howard?

We're way past second BASE. Right, Howard?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12


- What the hell is eighth base?
- Seventh base with shirt off.

- What the hell is eighth BASE? - Seventh BASE with shirt off.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12


English to Thai Dictionary: base

Meaning and definitions of base, translation in Thai language for base with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of base in Thai and in English language.

Tags for the entry "base"

What base means in Thai, base meaning in Thai, base definition, examples and pronunciation of base in Thai language.

English to Thai Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Loading...
Your Search History