English to Thai Meaning :: burn

เผา, ลวก, ลุก, จุด, คลอก, คุ, ทำไฟลวก, ทำพอง, ทำไหม้, คุกรุ่น, ลุกไหม้, เผาไหม้, แผดเผาไหม้, แผลพอง, แผลไฟลวก, รอยไหม้
Burn :
เผา
- เผาเผาเผาไหม้การเผาไหม้
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) pain that feels hot as if it were on fire(2) a browning of the skin resulting from exposure to the rays of the sun(3) an injury caused by exposure to heat or chemicals or radiation(4) a place or area that has been burned (especially on a person's body(5) damage inflicted by fire
Verb(1) destroy by fire(2) shine intensely, as if with heat(3) undergo combustion(4) cause a sharp or stinging pain or discomfort(5) cause to burn or combust(6) feel strong emotion, especially anger or passion(7) cause to undergo combustion(8) execute by tying to a stake and setting alight(9) spend (significant amounts of money(10) feel hot or painful(11) burn, sear, or freeze (tissue(12) get a sunburn by overexposure to the sun(13) create by duplicating data(14) use up (energy(15) damage by burning with heat, fire, or radiation

Show Examples
(+)

(1) If this burn does not take place successfully, Cassini-Huygens will fly by Saturn, never to return.(2) Sensor Excel doesn't feel smooth, and I have slight razor burn on my knees.(3) One use for negotiations, of course, would be to gain time to launder your money, burn the files, destroy the evidence etc(4) The plane had full tanks of fuel for a flight of less than two hours, and I'm not sure that I was even aware of the fuel burn or total capacity.(5) The US Delta launch vehicle upper stage now performs such a burn to depletion.(6) They burn flags, destroy property, disturb the peace and then act surprised and horrified when they are confronted and arrested.(7) The burn contained surface water from a nearby outfall that could be contaminated with sewage, as well as animal faeces from farms.(8) Expect a fuel burn of 14 litres / 100 km in the city and around 8 litres / 100 km on the highway.(9) Using an old blade (three shaves per blade should be the maximum) and pressing too firmly on the surface will inevitably lead to razor burn and cuts.(10) This has been aimed primarily at improving durability, as well as modifying thrust characteristics and further reducing fuel burn .(11) The rocket continued higher on the momentum from the successful first-stage burn , but it soon peaked and started to fall.(12) A firebreak follows a tributary burn , the Shiel Rig Burn, and this leads onto the grassy west ridge of Shalloch on Minnoch.(13) I set the right throttle at idle, which minimized our fuel burn from the rapidly depleting side.(14) The airline captain records a fuel burn of 9 gph per engine on his Geronimo, seemingly irrespective of altitude.(15) The farmers had started a stubble burn in the field next to the jars and, even from the bottom of the slope at the cave's entrance, we could see sheets of fire flickering some 6 feet into the air.(16) Enclosed is a check for 1,000 wonderful trees to be planted in a burn area in his memory.
Related Words
(1) burn out ::
เผาไหม้
Synonyms
Noun
1. burn mark ::
เผาเครื่องหมาย
2. burning ::
ร้อน
3. sunburn ::
การถูกแดดเผา
Verb
4. be on fire ::
ไฟไหม้
5. set fire to ::
จุดไฟเผา
6. scorch ::
การเผาไหม้เกรียม
7. be hot ::
สดๆร้อนๆ
9. consume ::
บริโภค
10. combust ::
ลุกเป็นไฟ
11. sting ::
ต่อย
12. incinerate ::
เผาให้เป็นเถ้าถ่าน
13. glow ::
เรืองแสง
15. burn off ::
เผาไหม้ออก
16. cut ::
ตัด
17. sunburn ::
การถูกแดดเผา
18. fire ::
ไฟ
Different Forms
burn, burnable, burnables, burned, burns
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Burn him.

Burn him.

Game of Thrones Season 6, Episode 10


Last man left, burn the rest of us.

Last man left, BURN the rest of us.

Game of Thrones Season 8, Episode 2


On the other hand, severe string burn
is a real and ever-present danger.

On the other hand, severe string BURN is a real and ever-present danger.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 6


Start a war. Burn cities to ash.

Start a war. Burn cities to ash.

Game of Thrones Season 6, Episode 8


We have to burn his body.

We have to BURN his body.

Game of Thrones Season 7, Episode 6


English to Thai Dictionary: burn

Meaning and definitions of burn, translation in Thai language for burn with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of burn in Thai and in English language.

Tags for the entry "burn"

What burn means in Thai, burn meaning in Thai, burn definition, examples and pronunciation of burn in Thai language.

English to Thai Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Cheer
เชียร์, ยินดี, ความเบิกบานใจ, ความสนุกสนาน, ความอิ่มเอมใจ, ความยินดี, ความปีติยินดี, ความปิติยินดี, การหยอกล้อ, ความงาม, การให้กำลังใจ, ความเอร็ดอร่อย, ความร้อน, อุ้, วิญญาณ, สรรเสริญ, การยกย่อง, ชื่อเสียง, การได้รับเกียรติ, ชม, อารมณ์, อารมณ์ขัน, แต่งหน้า, ท่าที, ใจ, ภาพ, เชียร์, ส่งเสริม, ร่าเริงหน่อย, อุปถัมภ์, เตือนสติ, ทำให้กล้า, เป็นที่ชอบใจ, ทำให้ปลาบปลื้มยินดี, ปลอบใจ, เงียบ ๆ, ปลอบประโลม, ปลอบ, เงียบ, แสดงความยินดี, ขอแสดงความยินดี, สรรเสริญ, คำชมเชย, ยกย่อง, ถูก, เชียร์, สุข, สะใจ, นำกลับมาใหม่
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.