English to Thai Meaning :: catch

จับ, ติดต่อ, คว้า, ติด, โดน, สบตา, จับตา, สะดุด, พาน, คาบ, ตะครุบ, ฉวย, ฉกฉวย, จับตาดู, พบ, เกาะ, โดยสาร, เกี่ยวเบ็ด, ไปทัน, ติดโรค, ได้รับ, จับตามอง, ติดเชื้อ, เกาะกุม, รวบตัวเหยื่อ, แป๊บ, หลุมพราง, ประโยชน์, เล่ห์, เลศ, ที่จับ, สิ่งที่จับได้, ปม
Catch :
จับ
- จับสิ่งที่จับจับจับใจลวง
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a drawback or difficulty that is not readily evident(2) the quantity that was caught(3) a person regarded as a good matrimonial prospect(4) anything that is caught (especially if it is worth catching(5) a break or check in the voice (usually a sign of strong emotion(6) a restraint that checks the motion of something(7) a fastener that fastens or locks a door or window(8) a cooperative game in which a ball is passed back and forth(9) the act of catching an object with the hands(10) the act of apprehending (especially apprehending a criminal
Verb(1) discover or come upon accidentally, suddenly, or unexpectedly; catch somebody doing something or in a certain state(2) perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily(3) reach with a blow or hit in a particular spot(4) take hold of so as to seize or restrain or stop the motion of(5) succeed in catching or seizing, especially after a chase(6) to hook or entangle(7) attract and fix(8) capture as if by hunting, snaring, or trapping(9) reach in time(10) get or regain something necessary, usually quickly or briefly(11) catch up with and possibly overtake(12) be struck or affected by(13) check oneself during an action(14) hear, usually without the knowledge of the speakers(15) see or watch(16) cause to become accidentally or suddenly caught, ensnared, or entangled

Show Examples
(+)

(1) The Welsh terrier is a rough-coated animal with droopy ears, originally bred in Wales to catch rats, mice and other vermin.(2) So far 12 students have gone down with the virus and college staff say that unless all students are vaccinated more could catch the disease.(3) If you get a chance - like, you're at home during the day, or babysitting, or a student, or something - catch an episode.(4) Every time there's even a semblance of running water, we put something under the faucet to catch the precious drops.(5) I am afraid if we wait any longer, the fall rains will catch us.(6) Then, to my horror, I discovered there was a catch : You could only use your copy of this font with a single printer!(7) You don't want them looking at the table and thinking: Chelsea are too far ahead for us to catch them.(8) There was a little catch in Brian's voice when he responded after a long silence.(9) At the end of that week, Pip drops Herbert off to catch his ship to Cairo.(10) He dismounted just in time to catch her as she fell, and as a blanket was drawn about her, she instantaneously fell into a deep sleep.(11) it was a great catch(12) Andrew yelled as he ran to catch her before she fell to the deck.(13) Try as Emilion might, he could not teach me to throw and catch the pesky things properly.(14) The first two Toyota pickups we got into wouldn't start, even with eight men rocking them to get the engine to catch .(15) I raise my hand to smooth my hair back, catch some of it over my ear, but when I carry my hand near my hair it crackles and dances away in the dry wind.(16) The last thing you want to do is lose the ball after a good catch .
Related Words
(1) catch up ::
ตามทัน
(2) catch on ::
จับบน
(3) to catch ::
จับ
(4) catch fire ::
ไฟไหม้
(5) catch a cold ::
จับหวัด
(6) catch up on ::
จับขึ้นใน
(7) catch cold ::
เป็นหวัด
(8) catch it ::
จับมัน
(9) catch a bus ::
ขึ้นรถบัส
(10) catch sight of ::
จับสายตาของ
Synonyms
Noun
1. haul ::
ลาก
2. latch ::
สลัก
3. snag ::
อุปสรรค์
4. gimmick ::
กลไก
5. stop ::
หยุด
6. pinch ::
หยิก
7. snap ::
ตะครุบ
8. match ::
การจับคู่
Verb
9. seize ::
ยึด
10. capture ::
การจับกุม
11. become trapped ::
กลายเป็นติดอยู่
12. be in time for ::
จะอยู่ในเวลาสำหรับ
13. discover ::
ค้นพบ
14. engage ::
ว่าจ้าง
15. perceive ::
เข้าใจ
16. hear ::
ได้ยิน
17. evoke ::
นำมาซึ่ง
18. hit ::
ตี
19. become infected with ::
กลายเป็นติดเชื้อด้วย
20. ignite ::
จุดชนวน
21. get ::
ได้รับ
22. take in ::
ใช้เวลาในการ
24. hitch ::
ผูกปม
25. take hold of ::
จะถือของ
27. catch up with ::
ติดตาม
28. view ::
ดู
Antonyms
1. miss ::
นางสาว
Different Forms
catch, catcher, catchers, catches, catching, catchings, catchy
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

- If they catch us in here, we\'re trapped.
- Help me with him.

- If they CATCH us in here, we're trapped. - Help me with him.

Game of Thrones Season 4, Episode 6


You\'re right,
I can\'t catch that.

You're right, I can't CATCH that.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 23


Just go. I\'ll catch up with you.

Just go. I'll CATCH up with you.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 21


Oh, you\'d like to catch up
on the events of the day. All right.

Oh, you'd like to CATCH up on the events of the day. All right.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 2


If I don\'t catch you first.

If I don't CATCH you first.

Game of Thrones Season 1, Episode 1


English to Thai Dictionary: catch

Meaning and definitions of catch, translation in Thai language for catch with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of catch in Thai and in English language.

Tags for the entry "catch"

What catch means in Thai, catch meaning in Thai, catch definition, examples and pronunciation of catch in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English to Thai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai, translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
most searched words
GRE Words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

All Dictionary Links
Your Favorite Words
Loading...
Your Search History