English to Thai Meaning :: check

เช็ค, ใบเสร็จ, ใบรับ, ใบสั่งจ่าย, เครื่องหมายตรวจสอบ, เครื่องเหนี่ยวรั้ง, เครื่องหมายถูก, ลายตาหมากรุก, เบี้ยในการเล่นไพ่, ใบสั่งใจ, การยับยั้งชั่งใจ, ความยับยั้งชั่งใจดู, รั้ง, ต้านทาน, รุกฆาต, ดึง, ทำให้ชะงัก, ระงัก, ว่ากลาว, ตรวจสอบ, ให้เช็ค, ตรวจชำระ, ตรวจรับ, ยั้งใจ, ระงับใจ, สอบค้น, เก็บงาน
Check :
ตรวจสอบ
- ตรวจสอบถูกตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a written order directing a bank to pay money(2) an appraisal of the state of affairs(3) the bill in a restaurant(4) the state of inactivity following an interruption(5) additional proof that something that was believed (some fact or hypothesis or theory(6) the act of inspecting or verifying(7) a mark indicating that something has been noted or completed etc.(8) something immaterial that interferes with or delays action or progress(9) a mark left after a small piece has been chopped or broken off of something(10) a textile pattern of squares or crossed lines (resembling a checkerboard(11) the act of restraining power or action or limiting excess(12) obstructing an opponent in ice hockey(13) (chess
Verb(1) examine so as to determine accuracy, quality, or condition(2) make an examination or investigation(3) be careful or certain to do something; make certain of something(4) lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits(5) stop for a moment, as if out of uncertainty or caution(6) put a check mark on or near or next to(7) slow the growth or development of(8) be verified or confirmed; pass inspection(9) be compatible, similar or consistent; coincide in their characteristics(10) block or impede (a player from the opposing team(11) develop (a child's or animal's(12) consign for shipment on a vehicle(13) hand over something to somebody as for temporary safekeeping(14) abandon the intended prey, turn, and pursue an inferior prey(15) stop in a chase especially when scent is lost(16) mark into squares or draw squares on; draw crossed lines on

Show Examples
(+)

(1) check the remix(2) Seafarers believe that the Government has to take drastic steps to check the flow of workers from Indian ships to foreign vessels.(3) she glanced over her shoulder to check that the door was shut(4) phone us to check the availability of your chosen holiday(5) Ann couldn't check a half-cry of laughter as she said, ÔÇÿHow kind of you to remember my existenceÔÇÖ.(6) The journey was made more difficult by the fact that he kept glancing back in the rear view mirror to check that Emma was still following.(7) The stag sped six miles on end without halt or hindrance, and the hounds ran him without a check .(8) And free-agent pickup Mike Sillinger will check the opponent's top line like nobody's business.(9) It is more important than ever these days to check the terms and conditions on new cards before signing on the dotted line.(10) That was when I discovered he'd really come back to check that Harry had come home and was safe.(11) With a green carpet, pink and green swirly wallpaper and pink and green check curtains, everything clashed.(12) keep your receipt to check against your statement(13) In the last game he played before this season, Lindros was knocked unconscious by a flying check from the Devils' Scott Stevens.(14) It is therefore very important that that you check the forms for accuracy and notify your custodian of any discrepancies.(15) He is alert, listens carefully to question after question and scans his answers as if to check them for accuracy.(16) I was, I recall, wearing a brand-new linen suit in a rather dashing hound's-tooth check .
Related Words
(1) check out ::
เช็คเอาท์
Synonyms
Noun
1. examination ::
การตรวจสอบ
2. control ::
ควบคุม
3. bank draft ::
ตั๋วแลกเงินธนาคาร
4. bill ::
บิล
5. checkout ::
เช็คเอาท์
6. curb ::
ขอบ
7. assay ::
การทดสอบ
8. check mark ::
เครื่องหมายถูก
9. hitch ::
ผูกปม
10. chip ::
ชิป
11. bank check ::
เช็คธนาคาร
12. chit ::
โพย
13. confirmation ::
การยืนยัน
14. baulk ::
ชะงักงัน
Verb
15. examine ::
ตรวจสอบ
16. make sure ::
ตรวจสอบให้แน่ใจ
17. halt ::
หยุด
18. suppress ::
ปราบปราม
19. contain ::
บรรจุ
20. delay ::
ความล่าช้า
21. watch ::
ดู
22. condition ::
เงื่อนไข
23. assure ::
รับประกัน
24. checker ::
ตาหมากรุก
25. suss out ::
รู้ทันเหตุการณ์
26. check out ::
เช็คเอาท์
27. chink ::
ร่อง
28. mark off ::
เครื่องหมายปิด
29. gibe ::
เยาะเย้ย
30. break ::
หยุด
Antonyms
1. continuance ::
ความต่อเนื่อง
Different Forms
check, checked, checking, checks
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

He was just in a hot tub,
I\'m gonna say check.

He was just in a hot tub, I'm gonna say CHECK.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 15


Look. Check out 9-year-old Howie
with cornrows.

Look. Check out 9-year-old Howie with cornrows.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 19


They\'re just doing
a background check on me.

They're just doing a background CHECK on me.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 7


Rough. Okay, check this out.

Rough. Okay, CHECK this out.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 5


It is. I went to check it out,
and they are very cautious about

It is. I went to CHECK it out, and they are very cautious about

The Big Bang Theory Season 10, Episode 20


English to Thai Dictionary: check

Meaning and definitions of check, translation in Thai language for check with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of check in Thai and in English language.

Tags for the entry "check"

What check means in Thai, check meaning in Thai, check definition, examples and pronunciation of check in Thai language.

English to Thai Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Remarry
สมรสใหม่
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.