English to Thai Meaning :: close

ปิด, จบ, กระชั้น, หุบ, ติด, กอด, ลงเอย, เลิก, คับ, ยุติ, ปกปิด, ขบ, กำ, หลับ, ทำให้ตัน, ทำให้กระแส้ไฟฟ้าเดิน, กระชั้นชิด, เข้ามาใกล้ใกล้, สั้น, สนิทสนม, ซี้, แน่นแฟ้น, คับแคบ, ละเอียด, ละเอียดลออ, ใกล้ชิด, ใกล้เคียง, เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ติดกัน, ไม่ชอบพูด, ขี่เหนียว, มกุลเกือบ, ชิด, แทบ, ใกล้จะ, อยู่ใกล้, อย่างสั้นสิ้น, ปลาย, การจบ, การปิด, บริเวณหวงแหน
Close :
ปิด
- ปิดปิดอย่างใกล้ชิดความสนิทสนมปิด
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the temporal end; the concluding time(2) the last section of a communication(3) the concluding part of any performance
Verb(1) move so that an opening or passage is obstructed; make shut(2) become closed(3) cease to operate or cause to cease operating(4) finish or terminate (meetings, speeches, etc.(5) come to a close(6) complete a business deal, negotiation, or an agreement(7) be priced or listed when trading stops(8) engage at close quarters(9) cause a window or an application to disappear on a computer desktop(10) change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact(11) come together, as if in an embrace(12) draw near(13) bring together all the elements or parts of(14) bar access to(15) fill or stop up(16) unite or bring into contact or bring together the edges of
Adjective(1) at or within a short distance in space or time or having elements near each other(2) close in relevance or relationship(3) not far distant in time or space or degree or circumstances(4) rigorously attentive; strict and thorough(5) marked by fidelity to an original(6) (of a contest or contestants(7) crowded(8) lacking fresh air(9) of textiles(10) strictly confined or guarded(11) confined to specific persons(12) fitting closely but comfortably(13) used of hair or haircuts(14) giving or spending with reluctance, or near(15) inclined to secrecy or reticence about divulging information
Adverb(1) near in time or place or relationship(2) in an attentive manner

Show Examples
(+)

(1) I was pretty close , though I still couldn't see the skyline of New York.(2) The summer may be drawing to a close , but York Racecourse has still been pulling the crowds for its September meeting.(3) The sunshade on their terrace retracts, the windows close automatically whenever it starts to rain.(4) If the agreement is in writing it may be in very close print on the back of a delivery docket or ticket.(5) He and his sister were close and her death affected him so strongly that friends initially feared for his own mental health.(6) It can be the year when we draw to a close this sorry chapter in our treatment of those with disabilities.(7) The competition was dreamed up by staff at the Lowry in response to claims by many visitors that dogs in the pictures bear a close resemblance to their own.(8) We're very good friends and very close but he doesn't spare me either.(9) they take place at close intervals(10) But I am conscious of the fact that we lost all three matches by very narrow margins and winning the close matches becomes a habit.(11) Tessa cooks the evening meal, but the nearest town is close if clients wish to eat out occasionally.(12) Shares in the club were 1.5 pence higher at 286.5 pence by the close of trade in London on Thursday.(13) Little by little however, she seemed to get comfortable with the fact that I wanted to be close and intimate with her.(14) close the door, please(15) He extends his hand toward the metal door, bringing it slamming to a close .(16) The only solution is surgery to close the hole and reinforce the spot.
Related Words
(1) close to ::
ใกล้กับ
Synonyms
Adjective
1. near ::
ใกล้
2. dense ::
หนาแน่น
3. evenly matched ::
ก้ำกึ่ง
4. immediate ::
ทันทีทันใด
5. intimate ::
ใกล้ชิด
6. strong ::
แข็งแรง
7. careful ::
ระมัดระวัง
8. vigilant ::
ระมัดระวัง
9. strict ::
เข้มงวด
10. humid ::
ชื้น
11. skinny ::
ผอม
13. faithful ::
ซื่อสัตย์
14. secretive ::
ลับ
15. tight ::
แน่น
17. close-fitting ::
รัดรูป
Adverb
18. tight ::
แน่น
19. near ::
ใกล้
Noun
20. end ::
ปลาย
21. ending ::
สิ้นสุด
22. finale ::
ฉากสุดท้ายของละคร
23. last ::
สุดท้าย
Verb
24. shut ::
ปิด
26. catch up ::
ตามทัน
27. narrow ::
แคบ
28. meet ::
พบกัน
29. end ::
ปลาย
31. clinch ::
การกอดกัน
32. close down ::
ปิดกิจการ
33. fill up ::
เติมให้เต็ม
34. conclude ::
เอาเป็นว่า
35. come together ::
ไปด้วยกัน
Antonyms
1. open ::
เปิด
Different Forms
close, closed, closely, closeness, closes, closing, closings
English to Thai Dictionary: close

Meaning and definitions of close, translation in Thai language for close with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of close in Thai and in English language.

Tags for the entry "close"

What close means in Thai, close meaning in Thai, close definition, examples and pronunciation of close in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Colander
กระชอน, กรอง, เครื่องกรองน้ำ, ปริศนา, ตะแกรง, , สเปรย์
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.