English to Thai Meaning :: die

ตาย, สิ้นพระชนม์, มรณภาพ, สิ้นใจ, ขาดใจ, มอด, สิ้นลม, ดับ, ม้วย, ซี้, แตกดับ, สวรรคต, มลาย, จุติ, วางวาย, พิราลัย, ล่วงลับ, วายปราณ, หมดบุญ, สิ้นบุญ, อาสัญ, ดับชีพ, วายชนม์, ชีวิตักษัย, มอดม้วย, ถึงมรณกรรม, สูญสิ้น, สิ้นเวรสิ้นกรรม, หมดลม, เท่งทึง, ไปสวรรค์, กลับบ้านเก่า, ขาดใจตาย, จบชีวิต, พบจุดจบ, มะตี, มีอันเป็นไป, สิ้นลมหายใจ, นอนตาย, ลงนรก, ม่องเท่ง, ล้มหายตายจากลูกเต๋า, แม่พิมพ์สำหรับตอด
Die :
ตาย
- ตายเสียชีวิตตายอินดี้
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a small cube with 1 to 6 spots on the six faces; used in gambling to generate random numbers(2) a device used for shaping metal(3) a cutting tool that is fitted into a diestock and used for cutting male (external
Verb(1) pass from physical life and lose all bodily attributes and functions necessary to sustain life(2) suffer or face the pain of death(3) be brought to or as if to the point of death by an intense emotion such as embarrassment, amusement, or shame(4) stop operating or functioning(5) feel indifferent towards(6) languish as with love or desire(7) cut or shape with a die(8) to be on base at the end of an inning, of a player(9) lose sparkle or bouquet(10) disappear or come to an end(11) suffer spiritual death; be damned (in the religious sense

Show Examples
(+)

(1) This press consisted of a hand operated vertical pump which forced molten lead through a horizontal tube forming the die .(2) I am left alone, to wake and guard, until the seven fires die , and the fire in the pit also goes out.(3) Each set replaces a single die in a normal (with the predator dice) game of Bongo.(4) So when you're level 3 instead of rolling 3 dice you roll 5 dice, or 1 die 5 times.(5) This is because during your turn, you get to draw a card with a saying on it, roll a ten-sided die , and then act out a mood.(6) Basically players each choose a team of 5 dice, and take turns throwing a die onto the table.(7) So we changed the rule such that only the caller lost a single die on an exact bid and we've found that the game is far more enjoyable.(8) After mounting the die to the wood, stamp the image onto a piece of text-weight paper and allow to dry.(9) Each number rolled on the die corresponds to a specific category.(10) Q. And when I make a die , I have to create it manually?(11) The fire had begun to die down and Sei could fell the room growing colder.(12) It's fairly easy to grind metal out of a die , but putting it back in presents a real problem.(13) It was the first popular game where movement was not determined by a die roll.(14) For example, we could record the sound of dice rolling, and play this sound while our die is rolling.(15) If you're unlucky enough with the roll of the die , the game can be over even faster.(16) For many dice games - in fact, most such games that I can think of - a six-sided die is sufficient.
Related Words
(1) to die ::
ที่จะตาย
(2) die out ::
มอด
(3) die down ::
รา
(4) die of ::
ตายจาก
(5) die-hard ::
ตายยาก
(6) die young ::
ตายหนุ่ม
(7) die away ::
ตายออกไป
(8) die cast ::
หล่อ
(9) ready to die ::
พร้อมที่จะตาย
Synonyms
Noun
1. dice ::
ลูกเต๋า
Verb
2. pass away ::
ล่วงลับ
3. abate ::
บรรเทา
4. fail ::
ล้มเหลว
5. long ::
ยาว
6. break down ::
ชำรุด
7. expire ::
หมดอายุ
8. become flat ::
กลายเป็นแบน
9. die out ::
มอด
Antonyms
1. breathe ::
หายใจ
2. live ::
มีชีวิต
Different Forms
die, died, dies, indie, indies
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

I fight and die for your glory,

I fight and DIE for your glory,

Game of Thrones Season 5, Episode 9


You\'re not gonna die for one of them.

You're not gonna DIE for one of them.

Game of Thrones Season 3, Episode 9


And all I do is sit here
imagining hideous ways for you to die.

And all I do is sit here imagining hideous ways for you to DIE.

Game of Thrones Season 5, Episode 8


You\'d be willing to die a horrible death on
the off chance you\'d get to second base.

You'd be willing to DIE a horrible death on the off chance you'd get to second base.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12


Watching your vicious bastard die

Watching your vicious bastard DIE

Game of Thrones Season 4, Episode 6


English to Thai Dictionary: die

Meaning and definitions of die, translation in Thai language for die with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of die in Thai and in English language.

Tags for the entry "die"

What die means in Thai, die meaning in Thai, die definition, examples and pronunciation of die in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English to Thai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai, translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
most searched words
GRE Words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

All Dictionary Links
Your Favorite Words
Loading...
Your Search History