English to Thai Meaning :: draw

วาด, ดึง, ดึงดูด, ลาก, ชัก, ตัก, เจ๊า, สูด, สาว, ชักจูง, แร, ง้าง, คืบ, เรขา, ยื้อยุด, ก่ง, ต่อ, สูบฉีด, เขียนแบบ, ฉุดกระชาก, วาดรูป, ลากถูลู่ถูกัง, เขียนภาพ, ชักดาบ, เคลื่อนตัว, ล่อใจ, วาดภาพหวย, การจับฉลาก, การดึง, การลาก, ความเสมอกัน, ส่วนที่ชักขึ้น, ล็อตเตอรี่, หนึ่งต่อหนึ่ง
Draw :
วาด
- วาดการวาดดึง
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a gully that is shallower than a ravine(2) an entertainer who attracts large audiences(3) the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided(4) anything (straws or pebbles etc.(5) a playing card or cards dealt or taken from the pack(6) a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer(7) (American football(8) poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer(9) the act of drawing or hauling something
Verb(1) cause to move by pulling(2) get or derive(3) make a mark or lines on a surface(4) make, formulate, or derive in the mind(5) bring, take, or pull out of a container or from under a cover(6) represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface(7) take liquid out of a container or well(8) give a description of(9) select or take in from a given group or region(10) elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.(11) suck in or take (air(12) move or go steadily or gradually(13) remove (a commodity, a supply source(14) choose at random(15) earn or achieve a base by being walked by the pitcher(16) bring or lead someone to a certain action or condition

Show Examples
(+)

(1) It doesn't take much to chart really, just a program that lets you draw a straight line.(2) you're at art college, you must be able to draw(3) The winner will be the first entry selected after the draw closes at midnight.(4) Sometimes I go through spells when I just draw , when I just write, when I just paint.(5) Two more weeks remain in this league followed by a fun bowling Friday at which time new team members are selected by a blind draw .(6) before establishing his diamonds, declarer must draw trumps(7) We create attractive cost efficient websites that will draw visitors and customers to your business or personal web pages.(8) After a great match a draw was probably a fair result in the end.(9) it was a draw(10) This is part of the Swindon Music Festival and children taking part have been asked to design and draw a picture that represents the festival.(11) now I just draw out a spending allowance every week(12) Sue has a lot of past experience to draw on(13) She lifted the cigar to her lips and took a draw , turning her head over to look at him and exhaling the smoke.(14) Books on self-improvement have been a big draw at book fairs.(15) Celtic are a famous club and will be an attractive draw for our fans.(16) he had to learn to draw the ball├ö├ç├Ânot least for the tee shots at Augusta
Related Words
(1) draw up ::
วาดขึ้น
Synonyms
Noun
1. tie ::
ผูก
2. attraction ::
เสน่ห์
3. standoff ::
ขัดแย้ง
4. drawing card ::
บัตรการวาดภาพ
5. lot ::
จำนวนมาก
6. hook ::
ตะขอ
7. haul ::
ลาก
8. draw poker ::
วาดโป๊กเกอร์
Verb
9. sketch ::
ร่าง
10. pull ::
ดึง
11. move ::
ย้าย
12. close ::
ปิด
13. drain ::
ท่อระบายน้ำ
15. withdraw ::
ถอน
16. breathe in ::
หายใจใน
17. attract ::
ดึงดูดใจ
18. deduce ::
อนุมาน
19. eviscerate ::
คว้านท้อง
20. quarter ::
ย่าน
21. string ::
เชือก
22. get ::
ได้รับ
23. drag ::
ลาก
24. soak up ::
เปียก
25. make ::
ทำ
26. guide ::
แนะนำ
27. tie ::
ผูก
28. take out ::
เอาออก
30. cast ::
โยน
31. describe ::
อธิบาย
32. reap ::
เก็บเกี่ยว
Antonyms
1. drive ::
ขับรถ
2. propel ::
ขับเคลื่อน
3. push ::
ดัน
Different Forms
draw, draws
English to Thai Dictionary: draw

Meaning and definitions of draw, translation in Thai language for draw with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of draw in Thai and in English language.

Tags for the entry "draw"

What draw means in Thai, draw meaning in Thai, draw definition, examples and pronunciation of draw in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Consult
ปรึกษา, หารือ, ดู, แนะนำ, การเจรจาข้อพิพาท, หน้าจอ, สนทนา, ออกแบบ, วางอุบาย, , วางแผนปรึกษา,
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.