English to Thai Meaning :: drive

ขับ, ผลัก, ขับขี่, ไส, พัด, บังคับ, กดดัน, ตี, แล่น, หักคอ, รุน, ดุน, ไล่ต้อน, ผลักไสไล่ส่ง, ขับรถ, ขับดัน, ไล่สัตว์, ขับไล่หมุน, มุ่งหมาย, การขับ, การไล่สัตว์, กำลังหมุน, การนั่งรถเที่ยว, ถนนรถแล่น, สิ่งเร้า, แรงขับ
Drive :
ขับรถ
- ขับรถไดรฟ์การขับขี่drivings
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the act of applying force to propel something(2) a mechanism by which force or power is transmitted in a machine(3) a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end(4) a road leading up to a private house(5) the trait of being highly motivated(6) hitting a golf ball off of a tee with a driver(7) the act of driving a herd of animals overland(8) a journey in a vehicle (usually an automobile(9) a physiological state corresponding to a strong need or desire(10) (computer science(11) a wide scenic road planted with trees(12) (sports, as in tennis or squash
Verb(1) operate or control a vehicle(2) travel or be transported in a vehicle(3) cause someone or something to move by driving(4) force into or from an action or state, either physically or metaphorically(5) to compel or force or urge relentlessly or exert coercive pressure on, or motivate strongly(6) cause to move back by force or influence(7) compel somebody to do something, often against his own will or judgment(8) push, propel, or press with force(9) cause to move rapidly by striking or throwing with force(10) strive and make an effort to reach a goal(11) move into a desired direction of discourse(12) have certain properties when driven(13) work as a driver(14) move by being propelled by a force(15) urge forward(16) proceed along in a vehicle

Show Examples
(+)

(1) Arklow got another try soon after when a drive from a five-metre line proved unstoppable.(2) I take it you can drive?(3) Greg hit a good drive at the 18th(4) Where the two diagonal strings cross, drive a stake into the ground to mark the position of the center footing.(5) This energy trapped in the reactor is used as a heat source to drive a steam turbine and create electricity.(6) card drive(7) we need to allow market forces to drive growth in the telecommunications sector(8) He was halfway through the cigarette when he heard the gate open and someone walk up the gravel drive .(9) The scheme is also within a few minutes' drive of the main motorway network and is close to a number of bus routes.(10) We got in the car and he put the gears in drive , and soon we were rounding the block.(11) he wanted to drive me away(12) Terri showed a determination and drive from childhood that was to see her through difficult periods of her life.(13) Education chiefs this week launched a fresh drive to recruit school governors across Wiltshire.(14) You have to look at factors like how long the disk remains in a drive , which may be more critical in some apps than in others.(15) ON-the-spot fines for those who dump rubbish are being considered by the Government as part of a drive to clean up shabby neighbourhoods.(16) A mazy run took him into range of Morgan's goal but his right-foot drive flew inches wide.
Related Words
(1) to drive ::
ขับ
Synonyms
Noun
1. excursion ::
การเที่ยว
2. driveway ::
ถนนรถแล่น
3. urge ::
กระตุ้น
4. motivation ::
แรงจูงใจ
5. campaign ::
รณรงค์
6. driving force ::
แรงผลักดัน
7. private road ::
ถนนส่วนบุคคล
8. parkway ::
ลานจอดรถ
9. driving ::
การขับขี่
10. effort ::
ความพยายาม
11. ride ::
นั่ง
Verb
12. operate ::
ทำงาน
13. travel by car ::
การเดินทางโดยรถยนต์
14. chauffeur ::
คนขับรถ
15. power ::
อำนาจ
16. hammer ::
ค้อน
17. impel ::
ผลักดัน
18. force ::
บังคับ
19. work ::
งาน
20. get ::
ได้รับ
21. repel ::
ขับไล่
22. ride ::
นั่ง
23. motor ::
เครื่องยนต์
24. take ::
เอา
25. ram ::
แกะ
26. labor ::
แรงงาน
Antonyms
1. cut ::
ตัด
2. deactivate ::
ยกเลิกการใช้งาน
3. kill ::
ฆ่า
Different Forms
drive, drives, driving, drivings
English to Thai Dictionary: drive

Meaning and definitions of drive, translation in Thai language for drive with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of drive in Thai and in English language.

Tags for the entry "drive"

What drive means in Thai, drive meaning in Thai, drive definition, examples and pronunciation of drive in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● President
ประธานาธิบดี, ประธาน, ผู้พยากรณ์, , หลัก, ผู้ปกครอง, ผู้จัดการ, ผู้ว่าราชการจังหวัด, พระมหากษัตริย์, ผู้อยู่อาศัย, เจ้าของ, ผู้อำนวยการ, พระสังฆราช, ผู้นำประธานาธิบดี
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.