English to Thai Meaning :: fall

ตก, ร่วง, ลด, หลุด, ถอย, หล่น, ต่ำ, หกล้ม, ตาย, ล้มคว่ำ, ห่างเหิน, ผิดหวัง, หก, ปรากฏ, คะมำ, ขาดใจตาย, ตกน้ำ, เกิดขึ้น, พลัดตก, มีอันเป็นไป, ร่วงหล่น, ลงเม็ด, ลื่นล้ม, ล่มสลาย, เคลื่อนลง, ฅกฅำ่, หกกลับน้ำตก, ลม, การตก, ความเสื่อม, การล้ม, การร่วงหล่น, ราคาฅก, ออกห่าง, ฤดูใบไม้ร่วง
Fall :
ตก
- ตกล้มฟอลส์
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the season when the leaves fall from the trees(2) a sudden drop from an upright position(3) the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve(4) a downward slope or bend(5) a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity(6) a sudden decline in strength or number or importance(7) a movement downward(8) the act of surrendering (usually under agreed conditions(9) the time of day immediately following sunset(10) when a wrestler's shoulders are forced to the mat(11) a free and rapid descent by the force of gravity(12) a sudden sharp decrease in some quantity
Verb(1) descend in free fall under the influence of gravity(2) move downward and lower, but not necessarily all the way(3) pass suddenly and passively into a state of body or mind(4) come under, be classified or included(5) fall from clouds(6) suffer defeat, failure, or ruin(7) die, as in battle or in a hunt(8) touch or seem as if touching visually or audibly(9) be captured(10) occur at a specified time or place(11) decrease in size, extent, or range(12) yield to temptation or sin(13) lose office or power(14) to be given by assignment or distribution(15) move in a specified direction(16) be due

Show Examples
(+)

(1) After the decline and fall of the Roman Empire it fell to the monasteries of Europe to preserve and pass on learning.(2) the fall of a dictator(3) she had a fall(4) The decline and fall of a mere meritocrat in a world of privilege is the theme of this novel.(5) at the corner of the massif this fall is interrupted by other heights of considerable stature(6) the house looked as if it were going to fall down at any moment(7) in October came the first thin fall of snow(8) It was the beginning of a string of battles that would culminate in the fall of Berlin nearly 3 years later.(9) you must not fall into this common error(10) However, when water level is high, the falls combine to form one gigantic fall .(11) She took her hand and with no support, purposely fell into him, causing him to fall backwards.(12) there's a sharp fall to the west here(13) Summer is the season when the promises of fall , winter and spring come due.(14) After the fall of the city, the fate of Namangani and his men is unknown.(15) a big fall in unemployment(16) the fall of communism
Related Words
Synonyms
Noun
1. tumble ::
เกลือกกลิ้ง
2. decline ::
ปฏิเสธ
3. downfall ::
ความหายนะ
4. surrender ::
ยอมจำนน
5. descent ::
โคตร
6. sin ::
บาป
7. waterfall ::
น้ำตก
8. autumn ::
ฤดูใบไม้ร่วง
10. capitulation ::
การยอมจำนน
11. drop ::
หล่น
12. pin ::
หมุด
Verb
13. drop ::
หล่น
14. topple over ::
โค่นล้มกว่า
15. subside ::
ทรุด
16. decrease ::
ลดลง
17. decline ::
ปฏิเสธ
18. die ::
ตาย
19. surrender to ::
ยอมสยบ
20. occur ::
เกิดขึ้น
21. come ::
มา
22. become ::
กลายเป็น
24. return ::
กลับ
26. fall down ::
ร่วง
27. hang ::
แขวน
28. descend ::
ลง
29. accrue ::
เพิ่มมากขึ้น
30. go down ::
ลงข้างล่าง
31. light ::
เบา
32. lessen ::
ลดลง
33. strike ::
การนัดหยุดงาน
Antonyms
1. rise ::
ลุกขึ้น
Different Forms
fall, falling, falls
English to Thai Dictionary: fall

Meaning and definitions of fall, translation in Thai language for fall with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fall in Thai and in English language.

Tags for the entry "fall"

What fall means in Thai, fall meaning in Thai, fall definition, examples and pronunciation of fall in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Termination
การปิด, ปลาย, การสิ้นสุด, ปิด, การกระจัดกระจาย, ฉากสุดท้ายของละคร, ความบริบูรณ์, เสร็จสิ้น, สุดท้าย, สิ้นสุด, สุดยอด, จุดสำคัญ, ขั้นตอนสุดท้าย, , การลาออก, การละทิ้ง, การเลิก, อวสาน, จำกัด, เขตแดน, วาระ, ผลพวง, อนาคต, การถอด, ฆาตกรรม, การบรรเทา, เยา, ครอบคลุม, การพิสูจน์, ยินยอม, ความยินยอม, ความตาย, ตอนเย็น, พลบค่ำ, เครื่องหมาย, วัด, หัวใจ, ระยะห่าง, ใจ, ภายใน, ทำลาย, ช่องโหว่, การละเมิด, การละลายการสิ้นสุด, วงจรไฟฟ้า, วง, ธรณีประตู, โคจร
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.