English to Thai Meaning :: high

สูง, ใหญ่, โด่ง, ยิ่ง, รุนแรง, เลิศ, ดำเกิง, เต็มที่, เถิน, อุจ, ชะลูด, อุทาร, เถกิง, เหิมฮึก, สำคัญ, มีสกุล, เป็นหัวหน้าสูง, แพง, หรูหรา, ฟุ่มเฟือย, อย่างเต็มที่, อย่างแรง, อย่างยิ่ง, อย่างสำคัญ, อย่างจริงจัง
High :
สูง
- สูงสูงกว่าสูงสุดความคิดฟุ้งซ่าน
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a lofty level or position or degree(2) an air mass of higher than normal pressure(3) a state of sustained elation(4) a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics(5) a high place(6) a public secondary school usually including grades 9 through 12(7) a forward gear with a gear ratio that gives the greatest vehicle velocity for a given engine speed
Adjective(1) greater than normal in degree or intensity or amount(2) (literal meaning, sometimes used in combinations like `knee-high'(3) standing above others in quality or position(4) used of sounds and voices; high in pitch or frequency(5) happy and excited and energetic(6) (used of the smell of meat(7) slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana
Adverb(1) at a great altitude(2) in or to a high position, amount, or degree(3) in a rich manner(4) far up toward the source

Show Examples
(+)

(1) It's the one thing that will keep you going when that mountain seems just too high to climb.(2) The firm says demand for industrial property from purchasers in the West Yorkshire area is high .(3) We have many women in high positions in the Church especially working in parishes.(4) I didn't get a hint of back-ache from the driving seat, or from pulling gear in and out of the high luggage area.(5) In the centre of the 10 km deep crater is a mountain almost as high as Mount Everest.(6) that cheese smells a little high(7) The fact that Britain's No 2 has a ferocious serve and a high opinion of his own abilities only makes matters worse.(8) This species ranged the high grasslands of western North America from Alaska to Mexico, while a lighter-built species (Arctodus pristinus) with smaller teeth inhabited the more heavily wooded Atlantic coastal region.(9) He had dark red hair and rather elven looking features - high cheekbones, sharp chin.(10) On the west side of the rock is a vertical wall about 8m high , covered in white and orange anemones.(11) Equally, the proportion undertaking further study is at a record high .(12) She grew up on the North Shore, and met Billy Davie when she was still in junior high .(13) Elsie was a petite woman with thick waves of dark hair and a high forehead.(14) The new Millennium wing at the National Gallery represents the marriage of high ideals and fine art.(15) he has a high position in the company(16) he was a man of high principles
Related Words
(1) high school ::
มัธยม
Synonyms
Adjective
1. tall ::
สูง
2. high-ranking ::
ที่มีตำแหน่งสูง
3. high-minded ::
ซึ่งมีจิตใจสูง
4. inflated ::
ที่สูงขึ้น
5. strong ::
แข็งแรง
6. luxurious ::
หรูหรา
7. favorable ::
อย่างดี
8. high-pitched ::
เสียงสูง
9. intoxicated ::
ขี้เหล้าเมายา
10. elevated in ::
ยกระดับใน
11. in high spirits ::
ในสุราสูง
12. gamy ::
มีกลิ่นเหม็นสาป
13. eminent ::
เด่น
14. mellow ::
กลมกล่อม
Adverb
15. at great height ::
ที่ระดับความสูงที่ดี
16. richly ::
มั่งคั่ง
Noun
20. high gear ::
เกียร์สูง
21. high school ::
มัธยม
Antonyms
1. low ::
ต่ำ
2. short ::
สั้น
3. squat ::
หมอบ
Different Forms
high, higher, highers, highest, highs
English to Thai Dictionary: high

Meaning and definitions of high, translation in Thai language for high with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of high in Thai and in English language.

Tags for the entry "high"

What high means in Thai, high meaning in Thai, high definition, examples and pronunciation of high in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Constancy
ความมั่นคง, ความแน่นอน, ความแข็งแรง, ความเป็นลูกผู้ชาย, ความจงรักภักดี, การเชื่อฟังคำสั่ง, ความศรัทธา, การยึดมั่น, ความคงทน, , การไม่สามารถเคลื่อน, การไม่เคลื่อนไหว, การอนุรักษ์, กัลป์, อมตะ, การเปลี่ยนไม่ได้, ความสำรวม, ความจริง, ความโง่ความมั่นคง, , กระดูกสันหลัง, หินแกรนิต, ความน่าเชื่อ, ความซื่อสัตย์, ความถูกต้อง
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.