English to Thai Meaning :: hit

ตี, โดน, ชน, โจมตี, ชกมวย, ฉะ, เข่น, ฟัน, กระแทกกระทั้น, ตระหน่ำ, ตะบัน, อังฆาต, แพ่น, ต่อย, ชก, ข้อนติดปากการชน, การปะทะ, การตี, การต่อย, การชก
Hit :
ตี
- ตีเพลงฮิต
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) (baseball, especially in baseball(2) the act of contacting one thing with another(3) a conspicuous success(4) (physics(5) a dose of a narcotic drug(6) a murder carried out by an underworld syndicate(7) a connection made via the internet to another website
Verb(1) cause to move by striking(2) hit against; come into sudden contact with(3) deal a blow to, either with the hand or with an instrument(4) reach a destination, either real or abstract(5) affect or afflict suddenly, usually adversely(6) hit with a missile from a weapon(7) encounter by chance(8) gain points in a game(9) cause to experience suddenly(10) make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target(11) kill intentionally and with premeditation(12) drive something violently into a location(13) reach a point in time, or a certain state or level(14) produce by manipulating keys or strings of musical instruments(15) hit the intended target or goal(16) pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to

Show Examples
(+)

(1) He then hit Zoro over the head causing him serious injury, and took his wallet.(2) it hit him very hard when Rosie left(3) In the countries badly hit by this disaster, livestock and working animals can be vital to the lives of rural communities.(4) Cohen said at least one bullet hit Diallo while he was lying on the floor.(5) she hit it with her left foot(6) David ran to the computer lab and hit a few buttons until a layout of the safe house came up on the screen.(7) they were fine until the storm hit(8) Her friend's house took a direct hit , but fortunately the family were out.(9) We have got a small squad and when we have been hit with suspensions and injuries it has made it difficult.(10) Sure, he had been hit by a drunk driver, but maybe his injuries wouldn't have been so bad.(11) the woman hit the mugger with her umbrella(12) He quickly hit the trigger over and over again sending beams dead on at the suit.(13) So after a late lunch at Belgo's, with Ken coming along for a drink, we finally hit Borders.(14) But Ms Cannings hit back, claiming the Yorkshire Post story had been misleading.(15) it hit against the cliff(16) Tesco have hit back with Royal Bank of Scotland research that shows they pay within 33 days on average.
Related Words
(1) to hit ::
ที่จะตี
Synonyms
Noun
1. blow ::
ระเบิด
2. success ::
ความสำเร็จ
4. smash ::
ชน
5. collision ::
การปะทะกัน
Verb
6. strike ::
การนัดหยุดงาน
7. crash into ::
ชน
8. reach ::
มาถึง
9. occur to ::
เกิดขึ้นกับ
10. collide with ::
ชน
11. bump off ::
ชนออก
12. score ::
คะแนน
13. pip ::
จุดเล็ก ๆ
14. arrive at ::
มาถึงที่
15. come to ::
มา
16. stumble ::
สะดุด
Different Forms
hit, hits
English to Thai Dictionary: hit

Meaning and definitions of hit, translation in Thai language for hit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hit in Thai and in English language.

Tags for the entry "hit"

What hit means in Thai, hit meaning in Thai, hit definition, examples and pronunciation of hit in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Measure
วัด, , ขนาดวัด, การวัด, วัดแสง, ขอโทษ, มิติ, ให้อภัย, จำนวน, ปริมาณ, ขอบเขต, รวม, วัดคัน, ระดับ, อัตรา, ควบคุม, กฎ, การตรวจสอบ, อำนาจ, จำกัด, พิสัย, ความยาว, ตลอดทั่วถึง, กระจาย, ชั่ง, น้ำหนัก, , ออนซ์, ความกว้าง, ส่วนขยาย, การขยาย, การประเมิน, ความคุ้มค่า, มาตรฐาน, เกรด, เกียรติ, บรรทัดฐาน, พฤติกรรม, ความประพฤติ, การรักษา, ท่าที, การซื้อขาย, บทบัญญัติ, กฏหมาย, การแจกจ่าย, เกณฑ์, ทั้งหมด, เซสชั่น, เวลา, ความรู้, ความเชื่อมั่น, ความจริง, พิสูจน์, ทาง, ถนน, ประเภท, ทรัพยากร, โหมด, ตาชั่ง, ขนาด, สมดุล, ปัจจัย, ตัวตั้ง, การปรับ, ปริมาณที่พอเหมาะ, ความตระหนี่, ความบัดสี, วินัย, การงดออกเสียง, ปลาย, การสิ้นสุด, เครื่องหมาย, การ จำกัด, เขตแดน, ชายแดน, เส้น, การกระทำ, กฎระเบียบ, การตรากฎหมาย, ความชื่นชอบ, ฉันทลักษณ์, ปรารถนา, ความโน้มเอียง, ปรับแต่ง, เพลง, ลักษณะของเสียงร้องหรือเสียงจากเครื่องดนตรี, บันทึก, เสมียน, เต้นรำ, กระโดดโลดเต้น, ประนีประนอมวัด, ระยะ, ชั่งน้ำหนัก, สำรวจ, นับ, ประเมินผล, รักษา, ประพฤติ, การกระทำ, จัดการ, ทำ, ขนาด, สมดุล, ไตร่ตรอง, ชั่ง, เดิน, ลาดตระเวน, การท่องเที่ยว, มาถึง
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.