English to Thai Meaning :: lead

นำ, พา, นำพา, ชักจูง, ล่อ, นำเที่ยว, กระเดียด, ประเดิม, เป็นหัวหน้า, นำหน้า, พูดนำ, ดำเนินชีวิต, ดำรงฐานะ, ออกหน้า, เหนือชั้นกว่าตะกั่ว, การนำ, นำทาง, ลูกปืน, ตัวอย่าง, โต้โผ, การเล็งปืน, การโจมตี, ผู้นำ, การนำทาง, ตัวพระ, สารตะกั่วทำด้วยตะกั่ว, ประกอบด้วยตะกั่ว
Lead :
นำ
- นำถ่วงด้วยตะกั่วสีเทานำไปสู่การ
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) an advantage held by a competitor in a race(2) a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull grey(3) evidence pointing to a possible solution(4) a position of being the initiator of something and an example that others will follow (especially in the phrase `take the lead'(5) the angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile(6) the introductory section of a story(7) (sports(8) an actor who plays a principal role(9) (baseball(10) an indication of potential opportunity(11) a news story of major importance(12) the timing of ignition relative to the position of the piston in an internal-combustion engine(13) restraint consisting of a rope (or light chain(14) thin strip of metal used to separate lines of type in printing(15) mixture of graphite with clay in different degrees of hardness; the marking substance in a pencil(16) a jumper that consists of a short piece of wire
Verb(1) take somebody somewhere(2) produce as a result or residue(3) tend to or result in(4) travel in front of; go in advance of others(5) cause to undertake a certain action(6) stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point(7) be in charge of(8) be ahead of others; be the first(9) be conducive to(10) lead, as in the performance of a composition(11) lead, extend, or afford access(12) move ahead (of others(13) cause something to pass or lead somewhere(14) preside over

Show Examples
(+)

(1) Again, all the prime minister had to do was call for calm and he was part of the lead news story.(2) The school will also follow the lead of 30 other schools in the borough and operate a daily breakfast bar.(3) it's your lead(4) The player on the dealer's right has the first lead , and the winner of the trick leads to the next trick.(5) they are waiting for an expansion of world trade to lead a recovery(6) the lead story(7) a lead guitarist(8) Omar's reflections on his wife's motives lead him to contemplate his own life.(9) where does this tunnel lead to?(10) Chelsea held a 12-point lead over their nearest rivals, and continually found ways to win.(11) Considering this is her first lead role in a feature film, she is very impressive.(12) closing the plant will lead to the loss of 300 jobs(13) He made a good recovery but had to lead a quieter life.(14) Bloggers have made it into the Guardian's lead editorial today.(15) The most common cause of lead poisoning today is old paint with lead in it.(16) The lead story in the paper concerned a shipment of silver bullion, which had disappeared four months earlier.
Related Words
(1) lead time ::
เวลานำ
(2) lead to ::
นำไปสู่
(3) to lead ::
เพื่อนำไปสู่
(4) lead singer ::
นักร้องนำ
(5) take the lead ::
นำ
(6) lead on ::
นำไปสู่
(7) lead up ::
นำขึ้น
(8) lead guitar ::
นำกีตาร์
(9) lead out ::
นำออก
Synonyms
Noun
1. the leading position ::
ตำแหน่งผู้นำ
2. first position ::
ตำแหน่งแรก
3. leading role ::
บทบาทนำ
4. leash ::
การข่ม
5. clue ::
เงื่อนงำ
6. bullet ::
กระสุน
7. leading ::
ชั้นนำ
8. spark advance ::
จุดประกายล่วงหน้า
9. trail ::
ทาง
10. lede ::
Lede
11. lead story ::
นำเรื่องราว
12. pencil lead ::
ไส้ดินสอ
13. wind ::
ลม
14. principal ::
หลัก
15. booster cable ::
สายเคเบิลสนับสนุน
Verb
16. guide ::
แนะนำ
17. cause ::
สาเหตุ
18. result in ::
ผลลัพธ์
19. be at the head of ::
เป็นที่หัวของ
20. be the leader of ::
จะเป็นผู้นำของ
21. be ahead ::
จะไปข้างหน้า
22. be at the front of ::
จะอยู่ที่ด้านหน้าของ
23. experience ::
ประสบการณ์
24. top ::
ด้านบน
25. go ::
ไป
26. conduct ::
ความประพฤติ
27. moderate ::
ปานกลาง
28. leave ::
ออกจาก
29. contribute ::
สนับสนุน
30. head ::
หัว
31. run ::
วิ่ง
32. extend ::
ต่ออายุ
33. precede ::
ล่วง
Adjective
34. leading ::
ชั้นนำ
Different Forms
lead, leaded, leaden, leads
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Tokyo, until we do surgery on Rio,\\Nyou all need to lead a normal life.\0

Tokyo, until we do surgery on Rio,
you all need to LEAD a normal life.

Money Heist Season 3, Episode 7


...is a serious disease, which could lead
to congestive heart failure.

...is a serious disease, which could LEAD to congestive heart failure.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 11


lead a sensitive diplomatic mission.

LEAD a sensitive diplomatic mission.

Game of Thrones Season 5, Episode 2


Come to us in our darkness
and lead your servant into the light.

Come to us in our darkness and LEAD your servant into the light.

Game of Thrones Season 7, Episode 6


where you will lead us.
I\'m sorry.

where you will LEAD us. I'm sorry.

Westworld Season 2, Episode 10


English to Thai Dictionary: lead

Meaning and definitions of lead, translation in Thai language for lead with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of lead in Thai and in English language.

Tags for the entry "lead"

What lead means in Thai, lead meaning in Thai, lead definition, examples and pronunciation of lead in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English to Thai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai, translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
most searched words
GRE Words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

All Dictionary Links
Your Favorite Words
Loading...
Your Search History