English to Thai Meaning :: light

เบา, สว่าง, เรื่อ, ง่าย, แวว, แจ่ม, นิดหน่อย, เบาเหวง, คล่องแคล่ว, รุม, อ่อย, ลหุ, เบาโหวง, เบาไม้เบามือ, ย่อมๆ, เล่นๆ, อ่อนๆแสง, ไฟ, โคม, ตะเกียง, ประทีป, ภา, อาภา, แวว, ภัสสร, ภาส, ภาณุ, ประภาส, วิภา, โทษาดิลก, รูจี, ชาลา, ดวงไฟ, อาภาส, อาโลก, ความสว่่าง, แสงสี, แสงสว่่างติด, ติดไฟ, ลง, จุดบุหรี่, จุดไฟ, เปิดไฟ, ลงจากรถ, ลงจากม้า, ลงมาเกาะ, ลงดิน
Light :
เบา
- เบาได้ลงจากรถที่มีน้ำหนักเบาแสงเบา
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) (physics(2) any device serving as a source of illumination(3) a particular perspective or aspect of a situation(4) the quality of being luminous; emitting or reflecting light(5) an illuminated area(6) a condition of spiritual awareness; divine illumination(7) the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures(8) a person regarded very fondly(9) having abundant light or illumination(10) mental understanding as an enlightening experience(11) merriment expressed by a brightness or gleam or animation of countenance(12) public awareness(13) a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul(14) a visual warning signal(15) a device for lighting or igniting fuel or charges or fires
Verb(1) make lighter or brighter(2) begin to smoke(3) to come to rest, settle(4) cause to start burning; subject to fire or great heat(5) fall to somebody by assignment or lot(6) alight from (a horse(7) start or maintain a fire in
Adjective(1) of comparatively little physical weight or density(2) (used of color(3) of the military or industry; using (or being(4) not great in degree or quantity or number(5) psychologically light; especially free from sadness or troubles(6) characterized by or emitting light(7) (used of vowels or syllables(8) easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned(9) (used of soil(10) (of sound or color(11) moving easily and quickly; nimble(12) demanding little effort; not burdensome(13) of little intensity or power or force(14) (physics, chemistry(15) weak and likely to lose consciousness(16) very thin and insubstantial
Adverb(1) with few burdens

Show Examples
(+)

(1) Typically, she received a very light sentence, soon revised downward.(2) Abbey drifted off, the warm sun and gently rippling water lulling her into a light sleep.(3) The screen turned light purple and a single folder appeared in the middle of the screen.(4) they were looking for light entertainment(5) the light of love(6) His sentence had been relatively light , as she never accused him of violating her.(7) it's very light to carry(8) If you want the granny apple to hold slightly and maintain its shape, you can cook it gently in a light sugar syrup.(9) Well, that's a fairly light musing for the evening after much of my heavier writings on here.(10) I wanted to sleep a little longer, but the faint light of the sun had awakened me.(11) The thinly-sliced chicken had been poached in a light and delicate broth infused with lime leaf and coriander.(12) Don't take anything white or light coloured with you unless you are going on some luxury holiday somewhere.(13) the sack of rice was two kgs light(14) No rifle that is light enough to carry will penetrate brush nor should it be expected to.(15) At first she could walk for only six minutes on a treadmill, do four minutes on a rowing machine and lift a few light weights.(16) You move out of deep sleep and into light sleep several times during the night, resulting in poor sleep quality.
Related Words
(1) light bulb ::
หลอดไฟฟ้า
(2) light up ::
เปิดไฟ
(3) traffic light ::
ไฟจราจร
(4) light blue ::
ฟ้าอ่อน
(5) light brown ::
สีน้ำตาลอ่อน
(6) turn off the light ::
ปิดไฟ
(7) turn on the light ::
เปิดไฟ
(8) light-hearted ::
แสงใจ
(9) light rain ::
ฝนเล็กน้อย
(10) the light ::
แสง
Synonyms
Adjective
1. bright ::
สดใส
2. light-colored ::
สีสว่าง
3. fair ::
ธรรม
4. easy to lift ::
ง่ายต่อการยก
5. flimsy ::
บอบบาง
6. nimble ::
ว่องไว
7. friable ::
เปราะ
8. small ::
เล็ก
9. easy ::
ง่าย
10. gentle ::
อ่อนโยน
11. entertaining ::
ความบันเทิง
12. carefree ::
ที่ไร้กังวล
13. unimportant ::
ไม่สำคัญ
14. dizzy ::
วิงเวียน
15. idle ::
ว่าง
16. clear ::
ชัดเจน
17. short ::
สั้น
19. lite ::
Lite
20. abstemious ::
พอประมาณ
23. weak ::
อ่อนแอ
24. wakeful ::
ตื่นตัว
Adverb
25. lightly ::
เบา
Noun
26. illumination ::
ประภาส
27. lamp ::
โคมไฟ
28. match ::
การจับคู่
29. daylight ::
กลางวัน
30. aspect ::
แง่มุม
31. understanding ::
ความเข้าใจ
32. expert ::
ผู้เชี่ยวชาญ
33. lighting ::
แสง
34. visible light ::
แสงที่มองเห็น
35. spark ::
จุดประกาย
36. lightness ::
ความสว่าง
37. light source ::
แหล่งกำเนิดแสง
39. inner light ::
แสงภายใน
Verb
41. set alight ::
วางเพลิง
42. get off ::
ลง
43. illume ::
Illume
44. ignite ::
จุดชนวน
45. alight ::
ลุก
46. fire up ::
ไฟขึ้น
47. fall ::
ตก
Antonyms
1. nobody ::
ไม่มีใคร
Different Forms
light, lighted, lightest, lighting, lightly, lightness, lightship, lightships
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Bring a light over here,
will you?

Bring a LIGHT over here, will you?

Breaking Bad Season 4, Episode 7


Here you go.
Light cream, no sugar.

Here you go. Light cream, no sugar.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 22


Are you gonna
turn off the light?

Are you gonna turn off the LIGHT?

Breaking Bad Season 5, Episode 9


a gift from the Lord of Light.

a gift from the Lord of Light.

Game of Thrones Season 6, Episode 5


The Lord of Light wants his enemies burned,

The Lord of Light wants his enemies burned,

Game of Thrones Season 2, Episode 8


English to Thai Dictionary: light

Meaning and definitions of light, translation in Thai language for light with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of light in Thai and in English language.

Tags for the entry "light"

What light means in Thai, light meaning in Thai, light definition, examples and pronunciation of light in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English to Thai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai, translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
most searched words
GRE Words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

All Dictionary Links
Your Favorite Words
Loading...
Your Search History