English to Thai Meaning :: line

เส้น, สาย, แถว, คิว, เชือก, คอลัมน์, กระบวน, ดอม, ตับ, ลู่, โคตร, เส้นแบ่ง, สายเส้น, เส้นโทรศัพท์, เส้นโลหะ, เส้นเขต, เส้นโน้ตเพลง, สายเบ็ด, ขนัด, พวน, ริ้วรอย, สายงาน, โคตรตระกูลจ้าง, เรียงเป็็นแนว, เรียงเป็นเส้นตรง, จัดแถว, วาดเส้น, นำเข้ามา
Line :
เส้น
- เส้นทำให้เป็นเส้นตรงแบบอินไลน์เรียงรายเส้น
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a formation of people or things one beside another(2) a mark that is long relative to its width(3) a formation of people or things one behind another(4) a length (straight or curved(5) text consisting of a row of words written across a page or computer screen(6) a single frequency (or very narrow band(7) a fortified position (especially one marking the most forward position of troops(8) a course of reasoning aimed at demonstrating a truth or falsehood; the methodical process of logical reasoning(9) a conductor for transmitting electrical or optical signals or electric power(10) a connected series of events or actions or developments(11) a spatial location defined by a real or imaginary unidimensional extent(12) a slight depression or fold in the smoothness of a surface(13) a pipe used to transport liquids or gases(14) the road consisting of railroad track and roadbed(15) a telephone connection(16) acting in conformity
Verb(1) be in line with; form a line along(2) cover the interior of(3) make a mark or lines on a surface(4) mark with lines(5) fill plentifully(6) reinforce with fabric

Show Examples
(+)

(1) Ruegamer can play any position on the offensive line but is best when used inside.(2) witty line(3) Now he hoped to expand his line of products and services by taking advantage of the Web.(4) her sons were in the same line of business(5) She realises she is going into a competitive line of work.(6) We set off eastwards along the valley following the line of the mountains.(7) hold the line, please(8) The Public Health Unit director said an annual vaccination was the best line of defence against the flu.(9) A car went into a line of parked vehicles on Clacton seafront causing tens of thousands of pounds of damage.(10) The drug has been hailed by some as a mental Viagra, the latest in a line of designer drugs that don't so much cure ills as improve quality of life.(11) The SNP is giving its MSPs a free vote on this, not least because it has yet to establish a common line .(12) she's in line for promotion(13) Do you think that the High Court's line on this issue is, at the end of the day, a sensible one?(14) he opened another line of attack(15) Luckily for her, she had a line ready when guys hit on her.(16) she has just launched a new line in swimwear
Related Words
Synonyms
Noun
1. dash ::
ชน
2. wrinkle ::
ริ้วรอย
3. contour ::
เส้นแสดงรูปร่าง
4. boundary ::
เขตแดน
5. position ::
ตำแหน่ง
6. clothesline ::
ราวตากผ้า
7. row ::
แถว
8. column ::
คอลัมน์
9. series ::
ชุด
10. course ::
หลักสูตร
11. course of action ::
ประสา
12. story ::
เรื่องราว
14. line of work ::
สายงาน
15. brand ::
ยี่ห้อ
16. ancestry ::
บรรพบุรุษ
17. sentence ::
ประโยค
18. note ::
บันทึก
19. bloodline ::
สายเลือด
20. railway line ::
ทางรถไฟ
21. job ::
งาน
22. product line ::
สายผลิตภัณฑ์
23. channel ::
ช่อง
24. subscriber line ::
สายสมาชิก
25. production line ::
สายการผลิต
26. contrast ::
ความแตกต่าง
27. transmission line ::
สายส่ง
28. line of credit ::
สายของเครดิต
29. pipeline ::
ท่อ
30. line of reasoning ::
สายของเหตุผล
31. strain ::
ความเครียด
Verb
32. furrow ::
ร่อง
33. border ::
ชายแดน
34. put a lining in ::
ใส่ซับใน
35. run along ::
วิ่งไปตาม
36. describe ::
อธิบาย
Antonyms
1. issue ::
ปัญหา
2. posterity ::
ลูกหลานของเรา
3. progeny ::
ลูกหลาน
4. seed ::
เมล็ดพันธุ์
Different Forms
aline, inline, line, lined, lines
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Um, what\'s the line?

Um, what's the LINE?

Game of Thrones Season 1, Episode 3


Let me bottom line this for you.
You don\'t need to be involved, okay?

Let me bottom LINE this for you. You don't need to be involved, okay?

Breaking Bad Season 3, Episode 11


but this line is first-come, first-served.

but this LINE is first-come, first-served.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23


And you didn\'t answer
your home line.

And you didn't answer your home LINE.

Breaking Bad Season 5, Episode 8


if she\'s in line
to meet Ray Liotta.

if she's in LINE to meet Ray Liotta.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 17


English to Thai Dictionary: line

Meaning and definitions of line, translation in Thai language for line with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of line in Thai and in English language.

Tags for the entry "line"

What line means in Thai, line meaning in Thai, line definition, examples and pronunciation of line in Thai language.

English to Thai Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Euphony
ความไพเราะ, การออกเสียง, ระบายออก, เสียงหนักเบา, เสียงพูด, คำพูด
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.