English to Thai Meaning :: number

จำนวน, หมายเลข, ตัวเลข, เลข, เบอร์, เลขหมาย, โควตา, พวก, พจน์ในไวยากรณ์, เลขที่, เลขประจำตัว, ฉบับของหนังสือพิมพ์, เลขจำนวนนับ, มีจำนวน, คิดเลข, ติดเลข
Number :
จำนวน
- จำนวนหมายเลขการนับนับไม่ถ้วนหมายเลข
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the property possessed by a sum or total or indefinite quantity of units or individuals(2) a concept of quantity involving zero and units(3) a short performance that is part of a longer program(4) the number is used in calling a particular telephone(5) a symbol used to represent a number(6) one of a series published periodically(7) a select company of people(8) a numeral or string of numerals that is used for identification and may be attached to accounts, memberships, etc.(9) a clothing measurement(10) a numbered item in a series(11) the grammatical category for the forms of nouns and pronouns and verbs that are used depending on the number of entities involved (singular or dual or plural(12) an item of clothing
Verb(1) add up in number or quantity(2) give numbers to(3) enumerate(4) put into a group(5) determine the number or amount of(6) place a limit on the number of

Show Examples
(+)

(1) Is it the numerator of a Bernoullian number , or one occurring in some continued fraction?(2) we have discussed the matter on a number of occasions(3) he had her work number(4) the library houses a large number of books(5) They have since completed the challenge on a number of occasions for different charities.(6) Stewart has come close to winning on a number of occasions and this is one major prize at home which has eluded him.(7) it was time for the next number(8) times without number it's happened(9) there were some distinguished names among our number(10) don't forget to number the pages(11) Christians in Basra are also grieving the loss of one of their number .(12) there are churches beyond number in the city(13) they go from one melodious number to another(14) he lives at number 76(15) Simply, step one involves estimating the expected number of substitutions per site accumulating between sampling times.(16) It's a good question, and as it happens, one of their number has come out of the closet today.
Related Words
(1) serial number ::
หมายเลขซีเรียล
Synonyms
Noun
1. numeral ::
ตัวเลข
2. amount ::
จำนวน
3. group ::
กลุ่ม
4. song ::
เพลง
5. telephone number ::
หมายเลขโทรศัพท์
6. issue ::
ปัญหา
7. turn ::
กลับ
8. figure ::
รูป
Verb
9. add up to ::
เพิ่มขึ้นถึง
10. calculate ::
คำนวณ
11. assign a number to ::
กำหนดหมายเลขให้กับ
12. include ::
ประกอบด้วย
13. limit ::
จำกัด
14. keep down ::
ตัดทอน
15. list ::
รายการ
16. come ::
มา
17. count ::
นับ
Antonyms
1. eminence ::
ความเด่น
2. figure ::
รูป
3. magnate ::
เจ้าสัว
4. personage ::
บุคคลสำคัญ
5. somebody ::
บางคน
Different Forms
number, numbered, numbering, numberless, numbers, numberses
English to Thai Dictionary: number

Meaning and definitions of number, translation in Thai language for number with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of number in Thai and in English language.

Tags for the entry "number"

What number means in Thai, number meaning in Thai, number definition, examples and pronunciation of number in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Issue
การแสดงออก, การเปิดเผย, การประกาศ, ปัญหา, การเปิดรับ, ล้นหลาม, สินค้าฝากขาย, การส่งเงิน, หน้าที่, การส่งออก, การขับไล่, การเผยแพร่, แผ่ออกไป, การไหลเวียน, การเผยแผ่, การประชุม, เงินตรา, กำหนดเอง, นิสัย, ฉบับ, การแก้ไข, หนี, ภาวะฉุกเฉิน, ปล่อย, , การโต้เถียง, เหตุผล, การต่อสู้, สาเหตุ, โชคชะตา, ผล, ผลสืบเนื่อง, ผลที่สุด, ข้อสรุป, แตกหน่อ, กำเนิด, การผลิต, การเจริญเติบโต, บ่อเกิด, ออกไปข้างนอก, การรั่วไหล, ทางออก, ระบายออก, ประตู, ไหล, ท้องร่วง, เท, ที่ไหล, บุตร, กก, เพิ่ม, ได้รับ, กำไร, ประโยชน์, เงินเดือน, มาถึง, ผลไม้, ผลพวง, จัดหา, หุ้น, หาเปิดเผย, ประกาศ, ใส่, ด่วน, ปัญหา, แนะนำ, เผยแพร่, ประกาศใช้, แจ้ง, มีการผลิต, เกิด, เจริญ, ไหลออก, ลุกขึ้น, ออกมา, หนี, วิ่ง, ฤดูใบไม้ผลิ, มาจาก, เกิดขึ้น, สายพันธุ์, , เครื่องบินไอพ่น, พวย, ดี, ดำเนิน, ขึ้นมา, ปรากฏ, ส่งผ่าน, ส่ง, ปล่อยออกมา, ทำการแทน, ข่าวสาร, ขับ, ขว้างออกไป, อุทาน, โยน, จัดหา, บริการ, จัดหาให้, ฟิตทัน, พอดีออก, หายใจออก, ยุบ, ท่อระบายน้ำ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.