English to Thai Meaning :: obvious

ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, เป็นที่ประจักษ์, เข้าใจได้ง่าย, ชัดแจ๋ว, แจ่มชัด, แจ้งชัด
Obvious :
ชัดเจน
- ชัดเจนอย่างชัดเจนความชัดเจน
 

Show English Meaning
(+)

Adjective(1) easily perceived by the senses or grasped by the mind

Show Examples
(+)

(1) And that, for fairly obvious reasons, was almost entirely coming from the sea.(2) Compulsions are obvious to an observer and can cause considerable shame and embarrassment.(3) The incremental changes, if any, will be more obvious in retrospect.(4) The most obvious reason for this condition is that the Europeans insist on it.(5) All have been glaringly obvious for years, but has Davies done anything about any of them?(6) And now, after a week, it's become pretty obvious the someone is going to be me.(7) When you look at these two options in this light, doesn't the answer seem glaringly obvious ?(8) As was obvious from the outset, the treaty obligation is proving unenforceable.(9) The shortage of railway capacity becomes most obvious during the Spring Festival.(10) The casting somehow manages to be terribly clever and terribly obvious at the same time.(11) Even those who like their comedy gently done are likely to find this too flimsy and obvious .(12) The Gaffer's part in it all is a bit less obvious , though.(13) But the ultimate solution was not obvious at the time.(14) He'd seemed astounded, but poor Ryan had been making himself painfully obvious .(15) His posthumous political importance is obvious to any observer of the Indian scene.(16) In the end, after a couple of weeks the answer was blindingly obvious .
Related Words
(1) it is obvious ::
จะเห็นได้ชัด
Synonyms
Adjective
1. clear ::
ชัดเจน
3. plain ::
ที่ราบ
4. plain to see ::
ธรรมดาที่จะเห็น
5. evident ::
ชัดเจน
6. apparent ::
เห็นได้ชัด
7. manifest ::
ประจักษ์
8. patent ::
สิทธิบัตร
9. conspicuous ::
เด่น
10. pronounced ::
เด่นชัด
11. transparent ::
โปร่งใส
12. palpable ::
เห็นได้ชัด
13. prominent ::
โดดเด่น
14. marked ::
โดดเด่น
15. decided ::
ตัดสินใจ
16. distinct ::
แตกต่าง
17. noticeable ::
เห็นได้ชัด
18. unmissable ::
ไม่ควรพลาดชม
19. perceptible ::
สังเกตเห็นได้
20. visible ::
มองเห็นได้
22. unmistakable ::
แน่แท้
23. indisputable ::
เถียงไม่ได้
24. self-evident ::
ซึ่งปรากฏชัด
25. incontrovertible ::
เถียงไม่ได้
26. incontestable ::
เถียงไม่ได้
27. undeniable ::
ปฏิเสธไม่ได้
28. beyond doubt ::
โดยปราศจากข้อสงสัย
29. beyond question ::
เกินคำถาม
30. as clear as day ::
เป็นที่ชัดเจนเป็นวัน
32. overt ::
โจ่งแจ้ง
33. open ::
เปิด
34. undisguised ::
ออกนอกหน้า
35. unconcealed ::
ชัดแจ้ง
36. frank ::
ตรงไปตรงมา
37. glaring ::
แจ๋
38. blatant ::
ดัง
42. right under one's nose ::
ขวาภายใต้จมูก
Antonyms
1. ambiguous ::
คลุมเครือ
2. cryptic ::
คลุมเครือ
3. dark ::
มืด
4. equivocal ::
สองแง่สองง่าม
5. indistinct ::
ไม่ชัด
6. mysterious ::
ลึกลับ
7. obscure ::
ปิดบัง
8. unclouded ::
ไม่ขุ่นมัว
Different Forms
obvious, obviously, obviousness
English to Thai Dictionary: obvious

Meaning and definitions of obvious, translation in Thai language for obvious with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of obvious in Thai and in English language.

Tags for the entry "obvious"

What obvious means in Thai, obvious meaning in Thai, obvious definition, examples and pronunciation of obvious in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Arrangement
การจัดการ, บทบัญญัติ, การรักษา, การจัดเตรียม, ความประพฤติ, อารมณ์, แบบ, แถว, การตั้งค่า, ใบสั่ง, แต่งหน้า, การตัดสิน, ข้อสรุป, กำหนด, การรับทราบ, การยอมรับ, การรับเข้า, คำสารภาพ, ดีแล้ว, การวางแนว, การจัดหมวดหมู่, การกำจัด, กฎหมาย, การควบคุม, ใบสั่งยา, รัฐธรรมนูญ, ทรัพยากร, โครงสร้าง, การแตกกิ่งก้าน, พิสัย, อาณาจักร, เรียงความ, ตำรา, วิทยานิพนธ์, หนังสือ, การปฏิบัติตาม, ความยินยอม, ความเต็มใจ, ยินยอม, ข้อตกลง, การแบ่งปัน, การกระจาย, การกระทำ, ประสิทธิภาพ, จัดหา, ออกแบบ, กราฟ, วางแผน, ร่าง, แผนภาพ, ประนีประนอม, , การตั้งถิ่นฐาน, สัญญา, ส่วนประกอบ, การบริหาร, การจัดการ, ทุบ, รูป, ประดับ, ได้รับการแต่งตั้ง, ตกแต่ง, ตัวแทนเชิด, ตัดแต่ง, การกำจัด, การประนีประนอม, การสร้างสายสัมพันธ์
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.