English to Thai Meaning :: open

เปิด, อ้า, บาน, เบิก, กาง, ผึ่ง, แบ, เผย, แยก, พะงาบๆ, เวิก, แงะ, แบะอก, แยกออก, เปิดงาน, เปิดเรียนโล่ง, เปิดเผย, โปร่ง, แล้ว, เวิ้งว้าง, หวะ, ออกนอกหน้า, เปิดออก, เปิดอยู่, ไม่ปิดบัง, เปิดผนึก, โปร่งลม, โล่งโจ้ง
Open :
เปิด
- เปิดเปิดเครื่องเปิดopenestเปิดเผย
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a clear or unobstructed space or expanse of land or water(2) where the air is unconfined(3) a tournament in which both professionals and amateurs may play(4) information that has become public
Verb(1) cause to open or to become open(2) start to operate or function or cause to start operating or functioning(3) become open(4) begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc.(5) spread out or open from a closed or folded state(6) make available(7) become available(8) have an opening or passage or outlet(9) make the opening move(10) afford access to(11) display the contents of a file or start an application as on a computer
Adjective(1) affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed(2) affording free passage or access(3) with no protection or shield(4) open to or in view of all(5) used of mouth or eyes(6) not having been filled(7) accessible to all(8) not defended or capable of being defended(9) (of textures(10) having no protecting cover or enclosure(11) (set theory(12) not brought to a conclusion; subject to further thought(13) not sealed or having been unsealed(14) without undue constriction as from e.g. tenseness or inhibition(15) ready or willing to receive favorably(16) open and observable; not secret or hidden

Show Examples
(+)

(1) Recent national events helped turn the simmering discord into open conflict.(2) They walked up the stairs to the open sun deck, which was already crowded with people.(3) Are there any thoughts on the need for a free and open media?(4) The girl raises her hands in front of her face with open palms, fingers spread wide.(5) I'd like to see France beat them because they play a more open game.(6) So give no one the number to it, for the line needs to be open in case I need to contact you at anytime.(7) There is a clause in the planning law against building development on open land.(8) in the open country(9) Even when offered an open goal, they are both more likely to miss than score.(10) He came back to Sofia and bashfully inquired if the offer was still open .(11) The diversity of its landscape is unique, and includes woodland, open heathland and coastal land.(12) Telephone lines will be open from noon on Christmas Eve until midnight on Boxing Day.(13) open marriage(14) Then he reached for an open bottle of red wine, took a swig from the neck.(15) Throughout the interview John is frank and open - except when it comes to money.(16) His duffle bag was open in front of him on the bed, a shoelace dangling over the zipper.
Related Words
(1) open up ::
เปิดออก
(2) to open ::
ที่จะเปิด
(3) open the door ::
เปิดประตู
(4) open mind ::
เปิดใจ
(5) open-minded ::
เปิดใจ
(6) open the window ::
เปิดหน้าต่าง
(7) open relationship ::
ความสัมพันธ์แบบเปิด
(8) open space ::
ลาน
(9) open house ::
เปิดบ้าน
Synonyms
Adjective
1. not shut ::
ไม่ปิด
3. clear ::
ชัดเจน
4. unenclosed ::
ประตูบานหนึ่ง
5. spread out ::
สะพัด
6. open for business ::
เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจ
7. available ::
ใช้ได้
8. vulnerable to ::
ความเสี่ยงที่จะ
9. frank ::
ตรงไปตรงมา
10. overt ::
โจ่งแจ้ง
11. unresolved ::
ไม่ได้ตั้งใจ
12. impartial ::
เป็นธรรม
13. receptive ::
เปิดกว้าง
14. public ::
สาธารณะ
15. exposed ::
ที่เปิดเผย
16. candid ::
ตรงไปตรงมา
18. capable ::
สามารถ
19. undecided ::
ลังเล
21. loose ::
หลวม
Noun
22. clear ::
ชัดเจน
23. surface ::
พื้นผิว
24. outdoors ::
กลางแจ้ง
Verb
25. unfasten ::
ปลด
26. unwrap ::
แกะ
27. uncork ::
เปิดจุก
28. spread out ::
สะพัด
29. reveal ::
เปิดเผย
30. open for business ::
เปิดให้บริการสำหรับธุรกิจ
31. begin ::
เริ่ม
32. give access to ::
ให้เข้าถึง
33. give ::
ให้
34. unfold ::
แฉ
35. open up ::
เปิดออก
Antonyms
1. closed ::
ปิด
2. shut ::
ปิด
Different Forms
open, opened, opener, openers, openest, openly, openness, opens
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Don\'t open them.
Do <i>not</i> open them.

Don't OPEN them. Do not OPEN them.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 11


In my learned opinion, we open that door...

In my learned opinion, we OPEN that door...

Game of Thrones Season 6, Episode 1


Open it.

Open it.

Game of Thrones Season 1, Episode 7


perhaps something after school,
my door is open.

perhaps something after school, my door is OPEN.

Breaking Bad Season 4, Episode 7


You didn\'t even open it.Well, no,

You didn't even OPEN it.Well, no,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 20


English to Thai Dictionary: open

Meaning and definitions of open, translation in Thai language for open with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of open in Thai and in English language.

Tags for the entry "open"

What open means in Thai, open meaning in Thai, open definition, examples and pronunciation of open in Thai language.

English to Thai Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.