English to Thai Meaning :: reservation

ทุนสำรอง, เขตสงวน, เขตอนุรักษ์, ข้อจำกัด, การทะนุบำรุง, การสำรอง
Reservation :
การสำรองห้องพัก
- การสำรองห้องพักจอง
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a district that is reserved for particular purpose(2) a statement that limits or restricts some claim(3) an unstated doubt that prevents you from accepting something wholeheartedly(4) the act of reserving (a place or passage, a person or group(5) the written record or promise of an arrangement by which accommodations are secured in advance(6) something reserved in advance (as a hotel accommodation or a seat on a plane etc.(7) the act of keeping back or setting aside for some future occasion

Show Examples
(+)

(1) Their other demands include rail and bus concessions, reservation in educational institutions for the children of painters etc.(2) A Native American Indian reservation straddles the line dividing Mexico and the United States.(3) Has the 33 per cent reservation really helped women?(4) Usually, 6pm to 7pm is the rush hour for the restaurant, and it's difficult to find a seat without a reservation .(5) The only reservation about this plan has to be the notorious difficulty in hiring sufficient qualified staff to operate the scanners.(6) Moreover, it can be said that an implied reservation derogates from the grant, for the grantor has apparently given the grantee an unencumbered estate and is then trying to burden it with an easement or profit.(7) But even in this system, if reservation had not been introduced at the outset and only thought of later, one is certain that there would have been resistance.(8) the boy's family live on an Indian reservation(9) She argues that Cranmer and the later revisers of the Book of Common Prayer did not abolish reservation for communion with the sick.(10) This promised the Indians a permanent reservation of the forty million acres of land around the Black Hills and the right to hunt buffalo in unceded territory.(11) But prejudices and biases are common as the community is being denied its right to political reservation according to its demographic strength.(12) Jurisdiction and the reservation of absolution of particularly serious sins for pedagogical reasons are defended later.(13) Normally, outsiders would not be allowed to occupy traditional land on an Indian reservation .(14) The bishop managed to secure small majorities on the propositions that he should allow reservation for the sick.(15) Moreover the standard of highly professional courses such as engineering and proposed medical course should not be compromised by giving reservation to single school students.(16) Through well placed remuneration, I arranged a dinner reservation and accommodations as near to them as security allowed.
Related Words
(1) make a reservation ::
จองที่
Synonyms
Noun
2. booking ::
การจอง
3. mental reservation ::
สำรองห้องพักจิต
4. qualification ::
คุณสมบัติ
5. reserve ::
สำรอง
Antonyms
1. assurance ::
ความมั่นใจ
2. belief ::
ความเชื่อ
3. certitude ::
ความเชื่อมั่น
4. confidence ::
ความมั่นใจ
5. conviction ::
ความเชื่อมั่น
6. surety ::
การประกัน
7. trust ::
วางใจ
Different Forms
reservation, reservations
English to Thai Dictionary: reservation

Meaning and definitions of reservation, translation in Thai language for reservation with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of reservation in Thai and in English language.

Tags for the entry "reservation"

What reservation means in Thai, reservation meaning in Thai, reservation definition, examples and pronunciation of reservation in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Offer
เสนอ, อนุญาต, การชำระเงิน, การเสนอ, ผลตอบแทน, รางวัล, การจัดส่ง, การฝาก, สัมปทาน, ให้, การถวาย, เครื่องบูชา, ของบูชา, เผาตัวเอง, ลอง, พยายาม, ความพยายาม, เรียงความ, การกระทำ, แสดง, การแสดง, งานแสดงนิทรรศการ, ขบวนแห่, การปฏิบัติตาม, ความยินยอม, ความเต็มใจ, ยินยอม, ข้อตกลง, การยอม, เรื่อง, บทนำ, การนำไปสู่, แนวโน้ม, ความโน้มเอียง, อคติ, ความถนัด, ที่พิง, , บริเวณใกล้เคียง, เร็ว ๆ นี้, ติดกัน, เข้าใกล้, ความใกล้ชิด, แรงกระตุ้น, ติดยาเสพติด, ใจชอบส่งมอบ, ให้, เสนอ, อนุญาต, จ่ายเงิน, ลงโทษ, หารือ, ใส่ใน, ตัวแทน, มอบ, หยิบยก, นำเสนอ, ฟักฟูม, อุทิศ, เล่าเรื่อง, สถานะ, แทน, ทำให้สำเร็จ, บรรลุ, ตระหนักถึง, นำมาเกี่ยวกับ, สังเวย, จารึก, สารภาพ, คำมั่นสัญญา, ข้อเรียกร้อง, จัดแสดง, ชี้ให้เห็น, ที่กำหนดไว้, แฉ, ประกาศ, ใบอนุญาต, ต่ออายุ, ยึกยัก, ถือไว้, ประกวดราคา, เรนเดอร์, ติดตั้ง, ใส่, แนะนำ, ปู, ทำให้ข้อเสนอ, ลอง, พยายาม, ไปเกี่ยวกับ, ดัน, ประสงค์, การดูแล, แนวโน้ม, ลาดเอียง, โก้งโค้ง, มีแนวโน้ม, ยัน
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.