English to Thai Meaning :: roll

ม้วน, กลิ้ง, หมุน, คลึง, โคลง, กระหึ่ม, กลิ้งกลอก, โดกเดก, ม้วนต้วน, คะนอง, กระโดกกระเดก, บด, กลอก, พลิกตัว, มวน, เกลือก, โยกโคลงพับ, ลูกโม่, ทะเบียน, ลูกรอก, มวนบุหรี่, สมุดรายชื่อ, บัญชีชื่อ, มวน, รายนาม, ขนมปังโรล
Roll :
ม้วน
- ม้วนรีดการกลิ้งม้วน
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) rotary motion of an object around its own axis(2) a list of names(3) a long heavy sea wave as it advances towards the shore(4) photographic film rolled up inside a container to protect it from light(5) a round shape formed by a series of concentric circles (as formed by leaves or flower petals(6) a roll of currency notes (often taken as the resources of a person or business etc.(7) small rounded bread either plain or sweet(8) a deep prolonged sound (as of thunder or large bells(9) the sound of a drum (especially a snare drum(10) a document that can be rolled up (as for storage(11) anything rolled up in cylindrical form(12) the act of throwing dice(13) walking with a swaying gait(14) a flight maneuver; aircraft rotates about its longitudinal axis without changing direction or losing altitude(15) the act of rolling something (as the ball in bowling
Verb(1) move by turning over or rotating(2) move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle(3) occur in soft rounded shapes(4) flatten or spread with a roller(5) emit, produce, or utter with a deep prolonged reverberating sound(6) arrange or or coil around(7) begin operating or running(8) shape by rolling(9) execute a roll, in tumbling(10) sell something to or obtain something from by energetic and especially underhanded activity(11) move in a wavy pattern or with a rising and falling motion(12) move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment(13) move, rock, or sway from side to side(14) cause to move by turning over or in a circular manner of as if on an axis(15) pronounce with a roll, of the phoneme /r/(16) boil vigorously

Show Examples
(+)

(1) Bryce, after pausing quickly to grab the roll of film, ran after him.(2) the cameras started to roll(3) the school had no one by his name on its roll(4) that's just how I roll , guys├ö├ç├ÂI'll smile until I physically can't(5) Remember, you are not limited to playing a roll on the snare drum!(6) Township School also began to experience a dramatic fall in the roll , from 1200 in the mid seventies to 500 in the early nineties.(7) It will make you roll your eyes, but that is part of the enjoyment.(8) She listened to the crash and roll of the surf below.(9) Overall, this is a clumsy, uneven affair which, by the time the final credits roll , grates.(10) Learn how to play a six stroke roll on the drums in this free video music lesson.(11) This parkland-styled course has tree-lined fairways that follow the gentle roll of the surrounding topography.(12) He just placed seven cameras with infrared tape and microphones in different areas of his studio and let them roll .(13) Here are some new photos from the one roll of film which I just got back today.(14) I am never eating another sausage roll as long as I live.(15) As the end credits roll , he goes off on this tangent that at first I thought was serious, but quickly realized was an incredibly funny joke.(16) I recently came across the first roll of film I ever shot.
Related Words
(1) roll out ::
แผ่ออก
Synonyms
Noun
1. cylinder ::
กระบอก
2. reel ::
รอก
3. wad ::
ปึก
4. throw ::
โยน
5. bread roll ::
ขนมปังม้วน
6. list ::
รายการ
7. rumble ::
ดังก้อง
8. bowl ::
ขัน
9. scroll ::
เลื่อน
10. roller ::
ลูกกลิ้ง
11. roster ::
บัญชีรายชื่อ
12. bun ::
มวย
13. cast ::
โยน
15. bankroll ::
แบ๊งค์
16. paradiddle ::
paradiddle
Verb
17. turn round and round ::
เปิดรอบและรอบ
18. wheel ::
ล้อ
19. travel ::
การท่องเที่ยว
20. pass ::
ผ่านไป
21. flow ::
ไหล
22. billow ::
ตรังค์
23. wind ::
ลม
25. stagger ::
ซวนเซ
26. lurch ::
เซถลา
27. rumble ::
ดังก้อง
28. roll up ::
ม้วน
29. roll out ::
แผ่ออก
30. seethe ::
พล่าน
31. drift ::
ลอยลำ
32. pluck ::
ความกล้าหาญ
33. undulate ::
กระเพื่อม
34. revolve ::
โคจร
35. turn over ::
พลิกคว่ำ
Different Forms
roll, rolled, rolling, rollings, rolls
English to Thai Dictionary: roll

Meaning and definitions of roll, translation in Thai language for roll with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of roll in Thai and in English language.

Tags for the entry "roll"

What roll means in Thai, roll meaning in Thai, roll definition, examples and pronunciation of roll in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Priest
พระสงฆ์, บาทหลวง, พระ, ผู้ดูแลวัด, คณบดี, คนเลี้ยงแกะ, , สมเด็จพระสันตะปาปา, รัฐมนตรี, ผู้นับถือศรัทธา, ศาสนิกชน, ผู้นิยมนับถือ, พ่อ, พระเจ้า, เทพ, เทวรูป, กระทรวง, สามัญนักบวช
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.