English to Thai Meaning :: sage

ปราชญ์, สะระแหน่, บัณฑิต, สุธี, วิญญู, วิทู, มนัสวี, มุนิ, วิทวัส, วิทิต, เธียร, นักคิดฉลาด, หลักแหลม, ปราดเปรื่อง, คงแก่เรียน, สุขุม, รอบคอบ
Sage :
ปราชญ์
- ปราชญ์อย่างรอบคอบปราชญ์
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a mentor in spiritual and philosophical topics who is renowned for profound wisdom(2) aromatic fresh or dried grey-green leaves used widely as seasoning for meats and fowl and game etc(3) any of various plants of the genus Salvia; a cosmopolitan herb
Adjective(1) having wisdom that comes with age and experience(2) of the grey-green color of sage leaves

Show Examples
(+)

(1) Plants deer especially dislike include catmint, chives, lavender, sage , spearmint, thyme and yarrow-all useful and easy to grow in this area.(2) Herb de Provence is a mixture of herbs, often including thyme, rosemary, tarragon, chervil, sage , marjoram, basil and fennel seed.(3) Perhaps it's because it isn't a classic culinary herb like basil or sage , or maybe because its medicinal values are limited.(4) Mediterranean herbs such as sage (salvia officianalis) are hardy and tasty plants.(5) Good choices to plant now are basil, chives, cilantro, oregano, parsley rosemary, sage , and thyme.(6) I'll also be constrained by Kieran's sage advice; indeed I didn't feel much like posting after the war began for reasons much like those Kieran adduces.(7) When calling on the Gurukkal, don't expect to meet a venerable sage with wrinkles to testify the years of experience he had in life.(8) Other culinary herbs, like sage , rosemary and thyme, are native to Mediterranean regions where the air is rather temperate and dry.(9) Jeeves' grave and sage philosophy towards booze is encapsulated perfectly at the end of another Wodehouse story.(10) The best culinary sage is native to southern Europe.(11) Cover a berm with low-growing aromatic herbs such as basil, prostrate rosemary, sage , and lemon and lime thyme.(12) You also can plant lavender, oregano, thyme, rosemary and sage .(13) And, the culinary herb, sage , that you use in the kitchen is often enough to put a damper on hot flashes.(14) As with the 2000 election, will you inject your sage Texas wisdom into your 2000 election projections?(15) I believe that, like me, you will gain a deeper appreciation for this illustrious artist after reading Moore's sage views.(16) He then continues to give him very sage , wise advice regarding governing wisely.
Related Words
Synonyms
Adjective
1. wise ::
ฉลาด
2. learned ::
ได้เรียนรู้
3. clever ::
ฉลาด
4. intelligent ::
ฉลาด
6. knowledgeable ::
มีความรู้
7. sensible ::
สมเหตุสมผล
8. intellectual ::
ทางปัญญา
9. scholarly ::
เป็นนักวิชาการ
10. sagacious ::
ไหวพริบ
11. erudite ::
คงแก่เรียน
12. discerning ::
ฉลาด
13. judicious ::
ฉลาด
14. canny ::
แสนรู้
15. penetrating ::
แหลม
16. perceptive ::
ซึ่งสำเหนียก
17. acute ::
รุนแรง
18. astute ::
ชาญฉลาด
19. shrewd ::
หัวแหลม
20. prudent ::
รอบคอบ
21. politic ::
ในทางการเมือง
22. thoughtful ::
รอบคอบ
23. insightful ::
ที่ชาญฉลาด
24. percipient ::
คนสายตาไกล
25. perspicacious ::
ฉลาด
26. philosophical ::
ปรัชญา
27. profound ::
ลึกซึ้ง
28. deep ::
ลึก
Noun
30. learned person ::
มนัสวี
31. philosopher ::
นักปรัชญา
33. scholar ::
นักวิชาการ
34. savant ::
เมธี
35. authority ::
ผู้มีอำนาจ
36. expert ::
ผู้เชี่ยวชาญ
37. guru ::
ผู้นำศาสนาฮินดู
Different Forms
sage, sagely, sages
English to Thai Dictionary: sage

Meaning and definitions of sage, translation in Thai language for sage with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sage in Thai and in English language.

Tags for the entry "sage"

What sage means in Thai, sage meaning in Thai, sage definition, examples and pronunciation of sage in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Knock
เคาะ, การเคาะ, ปัง, การเต้น, การตี, ระเบิด, ความเสียหาย, ตี, บาดแผล, แผล, เจ็บ, ช็อก, ดัน, เขย่าเบา ๆ, การปะทะกัน, แรงผลักดัน, การนวด, ส่งผลกระทบ, การด่าว่า, ตำหนิ, ลากเส้น, กัด, ความโกรธตี, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, การนัดหยุดงาน, โคลน, ปะทะกัน, เคาะ, ปัง, สั่น, เสียงดัง, ความพ่ายแพ้, ตัวเหม็น, ตัดออก, พิชิต, เอาชนะ, , ชนกัน, วิ่งเข้าไป, เหม็น, ตบอย่างแรง, ก้น, หวด, โบย, ดุ, ค้อน, เขย่าเบา ๆ, ดัน, ซุก, แรงผลักดัน, กระแทก, แกะ, กัด, ทำรัฐประหาร, บาดแผล, ฆ่า, คายน้ำ, ลดลง, โยน, โครงการ, ขุดค้น, ขุด, เลือกหวด, กระหน่ำ, เคาะ, , แรงผลักดัน
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.