English to Thai Meaning :: set

ชุด, สำรับ, เถา, คล่ำ, พวก, เหล่า, การแข่งขันกีฬา, เครื่องรับวิทยุ, เครื่องชุด, ราสีตั้ง, กำหนด, วาง, จัด, ติด, เรียง, แต่ง, ตกดิน, เข้า, อัสดง, ยก, แหมะ, ขจิต, ลงมือ, ก่อ, มุ่ง, ประทับ, ตก, กระตุ้น, เข้ารูป, ตั้งค่าแข็งตัว, แน่วแน่, เจาะจง, กำหนดล่วงหน้า, จัดไว้
Set :
ชุด
- ชุดตั้งล่วงหน้าชุดเซตย่อยไม่มีการตั้งค่า
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a group of things of the same kind that belong together and are so used(2) (mathematics(3) several exercises intended to be done in series(4) representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production(5) an unofficial association of people or groups(6) a relatively permanent inclination to react in a particular way(7) the act of putting something in position(8) a unit of play in tennis or squash(9) the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization(10) evil Egyptian god with the head of a beast that has high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris(11) the descent of a heavenly body below the horizon(12) (psychology(13) any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals
Verb(1) put into a certain place or abstract location(2) fix conclusively or authoritatively(3) decide upon or fix definitely(4) establish as the highest level or best performance(5) put into a certain state; cause to be in a certain state(6) fix in a border(7) make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc(8) set to a certain position or cause to operate correctly(9) locate(10) disappear beyond the horizon(11) adapt for performance in a different way(12) put or set (seeds, seedlings, or plants(13) apply or start(14) become gelatinous(15) set in type(16) put into a position that will restore a normal state
Adjective(1) (usually followed by `to' or `for'(2) fixed and unmoving(3) situated in a particular spot or position(4) set down according to a plan(5) being below the horizon(6) determined or decided upon as by an authority(7) converted to solid form (as concrete

Show Examples
(+)

(1) she had set her hair on small rollers(2) I don't think either one of us comes to the set , or to rehearsals, with preconceived notions of how the scene is going to be.(3) set the fire(4) the hostages were set free(5) It is hard to get going again, hard to get the sails up and set them after the beatings we got.(6) At the end of the set of nine games, the player who has the lowest cumulative score is the winner.(7) a safe distance from shore all sails were set(8) In the past all I had to do was just set the oven temperature and the length of time I wanted to cook.(9) We were advised to order set meals as the a-la-carte items are more expensive.(10) An official date has been set for the opening of Maldon's Combined Military Services Museum.(11) Her heart needed to be set at rest over whether she would ever see him face to face or not.(12) As with the rest of cast, filming in South Africa was an adventure both on set and off.(13) he had his own set of values(14) Writing down the story of my life as it happens is an interesting task I set myself.(15) So for the party interior scenes we didn't have a props person or an art director on set .(16) the Home Secretary set in motion a review of the law
Related Words
Synonyms
Adjective
1. fixed ::
คงที่
2. inflexible ::
ตาย
3. stock ::
หุ้น
4. ready ::
พร้อมแล้ว
5. determined to ::
มุ่งมั่นที่จะ
6. opposed to ::
นอกคอก
8. determined ::
แน่นอน
10. laid ::
ได้ปล่อยแล้ว
Noun
12. group ::
กลุ่ม
13. clique ::
ก๊ก
14. kit ::
ชุด
15. service ::
บริการ
16. posture ::
ท่า
17. scenery ::
ทัศนียภาพ
18. session ::
เซสชั่น
19. readiness ::
การเตรียมความพร้อม
21. stage set ::
เวที
22. circle ::
วงกลม
23. bent ::
ก้ม
Verb
26. be situated ::
ตั้งอยู่
27. fix ::
แก้ไขปัญหา
28. adorn ::
ประดับ
29. lay ::
ปู
30. assign ::
กำหนด
31. apply ::
ใช้
32. decide on ::
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
33. direct ::
โดยตรง
34. establish ::
สร้าง
35. adjust ::
ปรับ
36. solidify ::
แข็ง
37. go down ::
ลงข้างล่าง
38. sic ::
sic
39. place ::
สถานที่
40. fructify ::
บังเกิดผล
41. gear up ::
เกียร์ขึ้น
43. localize ::
จำกัด
44. arrange ::
เตรียมการ
45. countersink ::
Countersink
46. mark ::
เครื่องหมาย
47. plant ::
ปลูก
48. define ::
กำหนด
49. coiffe ::
coiffe
50. determine ::
กำหนด
51. jell ::
กลายเป็นวุ้นแข็ง
52. typeset ::
เรียงพิมพ์
Antonyms
1. loose ::
หลวม
2. loosen ::
คลาย
3. unloose ::
คลาย
Different Forms
preset, presets, set, sets, subset, subsets, unset
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

and set you up
with a whole new life.

and SET you up with a whole new life.

Breaking Bad Season 5, Episode 11


Let\'s set up the equipment.
It\'ll help take your mind off of it.

Let's SET up the equipment. It'll help take your mind off of it.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6


Did you set him free?

Did you SET him free?

Game of Thrones Season 5, Episode 1


Oh. Now, what about our 3-D chess set?

Oh. Now, what about our 3-D chess SET?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 10


No, we did not set a date.

No, we did not SET a date.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 24


English to Thai Dictionary: set

Meaning and definitions of set, translation in Thai language for set with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of set in Thai and in English language.

Tags for the entry "set"

What set means in Thai, set meaning in Thai, set definition, examples and pronunciation of set in Thai language.

English to Thai Dictionary

Learn Prepositions by Photos
commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Fives
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.