English to Thai Meaning :: call

โทรศัพท์, ร้อง, ปลุก, กวัก, เยี่ยมเยียน, ขานรหัส, ร้องเรียกร้องหา, โก่, ร้องเรียก, เรียกหา, มาหา, ให้ชื่อ, มีชื่อ, ขนานนามว่า, เห็นว่า, พร้องการเยือน, คำเรียกร้อง
Call :
โทร
- โทรcallableที่เรียกว่าผู้เรียกการเรียกร้อง
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a telephone connection(2) a special disposition (as if from a divine source(3) a loud utterance; often in protest or opposition(4) (5) the characteristic sound produced by a bird(6) a brief social visit(7) a demand by a broker that a customer deposit enough to bring his margin up to the minimum requirement(8) a demand for a show of hands in a card game(9) a request(10) an instruction that interrupts the program being executed(11) a visit in an official or professional capacity(12) (sports(13) the option to buy a given stock (or stock index or commodity future
Verb(1) assign a specified (usually proper(2) ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality(3) get or try to get into communication (with someone(4) utter a sudden loud cry(5) order, request, or command to come(6) pay a brief visit(7) call a meeting; invite or command to meet(8) read aloud to check for omissions or absentees(9) send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc.; make a signal to in order to transmit a message(10) utter a characteristic note or cry(11) stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather(12) greet, as with a prescribed form, title, or name(13) make a stop in a harbour(14) demand payment of (a loan(15) make a demand, as for a card or a suit or a show of hands(16) give the calls (to the dancers

Show Examples
(+)

(1) give me a call(2) he's the only person I would call a friend(3) to call the steps(4) the alternative call of 2ÔÖá would be quite unsound(5) Most show the outcome is too close to call , though one poll last weekend gave Labour a strong lead.(6) the call for action was welcomed(7) A remarkable silver jubilee has prompted a York businessman to renew his clarion call for more organ donors.(8) I'll call for you around seven(9) At the moment, the race for Iowa looks too close to call , with all four front runners virtually neck and neck in the polls.(10) Whether it is what you might call professional misconduct may be another matter.(11) Many veterinarians are willing to make a house call to euthanize an animal they have cared for.(12) The scores are given from the point of view of the team or player with the black queens if there was no call , or of the calling team or player.(13) I think the ref made a bad call there(14) in the Midlands the race remains too close to call(15) The defense has one more witness, one more expert witness, to call to the stand on Thursday.(16) Before you could call a subroutine, you had to calculate its address.
Related Words
(1) call out ::
โทรออก
Synonyms
Noun
1. cry ::
ร้องไห้
2. phone call ::
สายเข้า
3. visit ::
เยือน
4. appeal ::
อุทธรณ์
5. summons ::
หมายเรียก
6. demand ::
ความต้องการ
7. attraction ::
เสน่ห์
8. decision ::
การตัดสิน
9. telephone call ::
โทรศัพท์
10. shout ::
เสียงร้อง
11. margin call ::
เรียกหลักประกัน
12. claim ::
ข้อเรียกร้อง
13. birdsong ::
เสียงนกร้อง
14. call option ::
ตัวเลือกการโทร
Verb
15. cry out ::
ตะโกนเรียก
16. phone ::
โทรศัพท์
17. summon ::
เรียก
18. convene ::
ประชุมกัน
19. name ::
ชื่อ
20. describe as ::
อธิบายเป็น
21. ring ::
แหวน
22. address ::
ที่อยู่
23. squall ::
พายุ
24. bid ::
สั่ง
25. call in ::
สายโทรเข้า
26. call off ::
โทรออก
27. prognosticate ::
คาดคะเน
28. send for ::
ส่งเพื่อ
Antonyms
1. continue ::
ต่อ
2. keep ::
เก็บ
Different Forms
call, callable, called, caller, callers, calling, callings, calls
English to Thai Dictionary: call

Meaning and definitions of call, translation in Thai language for call with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of call in Thai and in English language.

Tags for the entry "call"

What call means in Thai, call meaning in Thai, call definition, examples and pronunciation of call in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Inefficient
ไม่มีประสิทธิภาพ, ไม่ชำนาญ, ไม่สมควร, มือใหม่, เชื่องช้า, ผิดพลาด, ผอมโซ, พิการ, สิ้นหวัง, ใช้ไม่ได้, เป็นโมฆะ, ไม่ได้ผล, โมฆะ, ทำไม่ได้, ไม่มีอำนาจ, ไม่สามารถ, ตรงไปตรงมา, ง่าย, กระท่อนกระแท่น, หน่อมแน้ม, ไร้ความสามารถ, อึดอัด, ป่วย, ไม่สำเร็จ, ไร้ค่า, ไม่คู่ควร, ต่ำ, สั้น, ย้อนกลับ, อ่อนแอ, , น้อยกว่า, น้อย, ภายใต้, กินไม่ได้ไร้ความสามารถ, , ไม่มีประสิทธิภาพ, ที่ไม่สมควร, ไม่ชำนาญ, ยังไม่ได้ใช้, อย่างเป็นทุกข์, ไม่มีความสุข
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.