English to Thai Meaning :: turn

ตา, รอบ, หน, การหันหรือหมุน, ลักษณะท่าทางหรือพฤติการณ์, ความโน้มเอียงหรือโน้มน้าว, การรักษา, ทางโค้งผัน, ไข, ผายผัน, วิง, เหียน, เอี้ยว, เสียดใบ
Turn :
กลับ
- กลับหันการหมุนผลัดกัน
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a circular segment of a curve(2) the act of changing or reversing the direction of the course(3) (game(4) an unforeseen development(5) a movement in a new direction(6) the act of turning away or in the opposite direction(7) turning or twisting around (in place(8) a time period for working (after which you will be relieved by someone else(9) (sports(10) a short performance that is part of a longer program(11) a favor for someone(12) taking a short walk out and back
Verb(1) change orientation or direction, also in the abstract sense(2) undergo a transformation or a change of position or action(3) undergo a change or development(4) cause to move around or rotate(5) change to the contrary(6) pass to the other side of(7) pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become(8) let (something(9) move around an axis or a center(10) cause to move around a center so as to show another side of(11) to send or let go(12) to break and turn over earth especially with a plow(13) shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel(14) change color(15) twist suddenly so as to sprain(16) cause to change or turn into something different;assume new characteristics

Show Examples
(+)

(1) turn the oven to 200Ôö¼Ôûæ(2) With summer now a memory, and the leaves beginning to turn , its time to prepare to put your boat away for the winter.(3) The engine stirred after the third turn of the key, emitting the guttural gurgle of a badly tuned rally car.(4) In 1993, at the age of 81, Gunnar made himself a wood lathe specifically to turn spheres.(5) they were asked to turn their cards face down(6) it gave me quite a turn!(7) When it got to this point in the game, this was the only time John could go out and turn everything loose.(8) To many in Scotland, Smith is just a comic turn and it's often taken outsiders to recognise her ability to do more than just drop one-liners.(9) she had a nasty turn in the middle of the night(10) However, around the turn of the 15th century, the practice began of having a small chorus sing polyphonically.(11) Industry observers say that the sudden turn of events in the industry has to be assimilated with a note of caution.(12) Do up all buttons, snaps, zippers, etc. before washing and turn the garment inside out.(13) Events in the office continue to take a turn for the surreal.(14) Michael J Fox does a good turn as the voice of Milo, and James Garner's Rourke is evil enough to be engaging.(15) Not wanting to be embarrassed, I shot a 47 on the front nine and really bore down after the turn .(16) They were still active in Central Otago after the turn of the century.
Related Words
Synonyms
Noun
1. rotation ::
การหมุน
2. change of direction ::
การเปลี่ยนแปลงของทิศทาง
3. bend ::
โค้ง
4. opportunity ::
โอกาส
5. service ::
บริการ
6. bout ::
การแข่งขัน
7. twist ::
บิด
8. play ::
เล่น
9. spell ::
สะกด
10. turn of events ::
เปิดของเหตุการณ์
11. bit ::
บิต
12. turning ::
การหมุน
13. crook ::
คด
14. good turn ::
ดีหัน
Verb
16. change direction ::
เปลี่ยนทิศทาง
17. bend ::
โค้ง
18. aim at ::
มุ่งเน้น
19. sprain ::
แพลง
20. become ::
กลายเป็น
21. convert ::
แปลง
22. reach ::
มาถึง
23. take up ::
ใช้เวลาถึง
24. move on to ::
ย้ายไปยัง
25. move around ::
กระเถิบ
26. release ::
ปล่อย
27. plow ::
ไถ
28. reverse ::
ถอยหลัง
29. call on ::
เรียกร้องให้
30. turn over ::
พลิกคว่ำ
31. ferment ::
หมัก
32. wrench ::
ประแจ
33. grow ::
เจริญ
Different Forms
turn, turned, turns
English to Thai Dictionary: turn

Meaning and definitions of turn, translation in Thai language for turn with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of turn in Thai and in English language.

Tags for the entry "turn"

What turn means in Thai, turn meaning in Thai, turn definition, examples and pronunciation of turn in Thai language.

English to Thai Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Stage
เวที, ระยะเวลา, ระดับตำแหน่ง, การแข่งขัน, รุ่น, กลับ, โรงละคร, สถานการณ์, สถานะ, เงื่อนไข, ตำแหน่ง, แท่น, พื้น, แพลตฟอร์ม, เจ้าหน้าที่คุ้มครองประชาชน, ยืน, ชั้น, หิ้ง, นอนรอ, จุดมุ่งหมาย, ซุ้มไม้, , ข้อมูลของกิจกรรม, ใบสั่ง, ลำดับ, ชุด, เจือจาง, ยศ, ระยะ, วงจร, วาระ, นั่งร้าน, ด้านล่าง, สำรับ, ภายใต้, โรงละครโอเปร่า, เฉลียง, จุด, แห่ง, สถานที่เกิดเหตุ, ในประเทศ, เต้นรำ, สนุก, บันได, กระไดเวที, แท่น, บอร์ด, สถานที่เกิดเหตุ, ท้องถิ่น, , แห่ง, แพลตฟอร์ม, ภูเขา, สวมใส่, ออกพระราชบัญญัติ
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.