English to Thai Meaning of account - บัญชี


Account :
บัญชี

บัญชี, การคำนวณ, ประมาณการ, คะแนน, แถบ, นิทาน, ลักษณะ, เรื่องราว, คำแถลง, การแสดง, การประกาศ, การบรรยาย, การวาดภาพ, การติดตาม, นับ, คาดการณ์, นิยายเกี่ยวกับวีรชน, ประวัติศาสตร์, การเล่าเรื่อง, เครดิตและบัตรเดบิต, รายได้และค่าใช้จ่าย, สมดุล, หนังสือ, งบ, การประเมินค่า

คำนึงถึง, ใช้เวลาในการพิจารณา, ถือว่า, คิด, ดูบน, บัญชี, คำนวณ, นับ, บอก, อัตรา, ลอง, พิจารณา, ดู, ย่อยอาหาร, เห็นความแตกต่าง, อธิบาย, ตอบ, ขอโทษ, จุดประกาย, สาเหตุ, รับผิดชอบ, คำตอบสำหรับ, ก่อให้เกิด, รองรับ, โทร, จำได้, ใช้สำหรับการ, ชื่อเสียง

บัญชีรับผิดชอบคิดการบัญชีบัญชี
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of account in English
Noun(1) a record or narrative description of past events(2) a short account of the news(3) a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services(4) a statement that makes something comprehensible by describing the relevant structure or operation or circumstances etc.(5) grounds(6) importance or value(7) a statement of recent transactions and the resulting balance(8) the act of informing by verbal report(9) an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered(10) the quality of taking advantage
Verb(1) be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something(2) keep an account of(3) to give an account or representation of in words(4) furnish a justifying analysis or explanation
Examples of account in English
(1) As you rightly stated, the story reported was an accurate account of the events in the Council Chamber that evening.(2) The fact that the cubs were orphans, abandoned when their mother was run over by a car, was of no account .(3) In the nine months before the Unilever account , BT Global Services won Ôö¼├║2bn of contracts.(4) They give a fine account of the Overture in C minor which has some delightful work for bassoon.(5) Oh don't worry about the cost just add it to my account and bill me at the end of the month.(6) This has the effect of cutting mortgage interest when your cheque account is in credit, or increasing it when funds run short.(7) another agency was awarded the account(8) Let me say, however, that I have never heard an account of the Ninth that was better played or sung.(9) The agency will take over the account from the Helme Partnership at the end of this month.(10) That's especially helpful when I'm taking over an account from another sales rep.(11) The absence of dramatic action was of little account to audiences used to the lyrical pastoral play.(12) Throughout history, God has chosen those who are of no account in the world's eyes to receive and testify to the gospel.(13) The fact that a few corrupt judges disagree with this is of no account - look up the law and read it for yourself if you do not believe me.(14) You can pay anything from Ôö¼├║50 a month upwards into the account , or from Ôö¼├║250 as a lump sum.(15) email account(16) Worst of all, she treated him like he was of no account at all.
Related Phrases of account
(1) account for ::
บัญชีสำหรับ
(2) account number ::
หมายเลขบัญชี
(3) take into account ::
คำนึงถึง
(4) current account ::
บัญชีกระแสรายวัน
(5) on account of ::
เหตุ
(6) account payable ::
เจ้าหนี้การค้า
(7) savings account ::
บัญชีออมทรัพย์
(8) checking account ::
ตรวจสอบบัญชี
(9) bank account ::
บัญชีธนาคาร
(10) account manager ::
ผู้จัดการบัญชี
Synonyms
Noun
1. description ::
ลักษณะ
2. financial record ::
บันทึกทางการเงิน
3. bill ::
บิล
4. importance ::
ความสำคัญ
5. client ::
ลูกค้า
6. report ::
รายงาน
7. accounting ::
การบัญชี
8. explanation ::
คำอธิบาย
9. score ::
คะแนน
10. history ::
ประวัติศาสตร์
11. business relationship ::
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
Verb
12. consider ::
พิจารณา
13. calculate ::
คำนวณ
14. report ::
รายงาน
15. answer for ::
คำตอบสำหรับ
Different Forms
account, accountable, accounted, accounting, accounts
Word Example from TV Shows
I preferred working with the little brother
on that account.

I preferred working with the little brother on that ACCOUNT.

Game of Thrones Season 6, Episode 8

And, also, you don't account
for the missing mass

And, also, you don't ACCOUNT for the missing mass

The Big Bang Theory Season 11, Episode 10

...back into your account,
then be on our way.

...back into your ACCOUNT, then be on our way.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 19

This year, they're calling it off
on account of my brother's trial.

This year, they're calling it off on ACCOUNT of my brother's trial.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 4

If Penny's spending nights here again,
you'll need to set up an escrow account.

If Penny's spending nights here again, you'll need to set up an escrow ACCOUNT.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 9

English to Thai Dictionary: account

Meaning and definitions of account, translation in Thai language for account with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of account in Thai and in English language.

Tags for the entry 'account'

What account means in Thai, account meaning in Thai, account definition, examples and pronunciation of account in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History