English to Thai Meaning of break - หยุด


Break :
หยุด

หยุด, ชำรุด, ความแตกแยก, ร้าว, กระดูกหัก, แหว่ง, เหว, ซอก, ขัดขวาง, การกระจัดกระจาย, ช่วงระยะหยุดพัก, การแยก, ช่องว่าง, การละลาย, การปราบปราม, ความยับยั้งชั่งใจ, ตรวจสอบ, ช่องโหว่, การละเมิด, การฝ่าฝืน, ที่ข้าม, ระเบิด, การปะทุ, การฉีกขาด, เสรีภาพ, ฝน, ประทับ, แชมป์เปี้ยน, อุปสรรค, มาร, การสูญเสีย, การกีดกัน, ทำลาย, การผัดผ่อน, ความล่าช้า, การเลิก, แขวน, การปรากฏ, ภาวะฉุกเฉิน, ผี, ชาติ, การลบ, การคำนวณ, การหัก

หยุด, สลายตัว, บด, เจาะทะลุ, ทำให้เสีย, ขัดขวาง, ปลดประจำการ, ละเมิด, แยก, ปรากฏ, มาถึง, มา, ฤดูใบไม้ผลิ, คาย, ด่วน, เปิดเผย, นำมาออก, หายใจ, แล่ง, บดเป็นชิ้น, กระดูกหัก, ฉีก, ป่นปี้, ลด, เอาออก, ขัดใจ, ร้าว, เสีย, ทำให้โกรธ, ถูกค้นพบ, ออกมา, รั่วไหล, ตัด, ประกาศ, ใส่, ยกเลิก, การแบ่ง, ช่องโหว่, ขัด, ล้ำเส้น, ปราบปราม, ยับยั้ง, นั่งบน, เผด็จ, เชื่อง, ไปสู่การล้มละลาย, ล้มเหลว, หน้าอก, ล้มละลาย, ยุติ, กำหนด, ล่วงลับ, ละลาย, ปลาย, เด็จ, จะผ่านด้วย, ขับไล่, ก่อให้เกิดการทำงาน, จะล่าช้า, เลื่อน, คล้อย, ปิดสมัยประชุม, ออกมากกว่า, พลุ่งพล่าน, ทราบ, เคน

หยุดทำลายแบ่ง
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of break in English
Noun(1) some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity(2) an unexpected piece of good luck(3) (geology(4) a personal or social separation (as between opposing factions(5) a pause from doing something (as work(6) the act of breaking something(7) a time interval during which there is a temporary cessation of something(8) breaking of hard tissue such as bone(9) the occurrence of breaking(10) an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion(11) the opening shot that scatters the balls in billiards or pool(12) (tennis(13) an act of delaying or interrupting the continuity(14) a sudden dash(15) any frame in which a bowler fails to make a strike or spare(16) an escape from jail
Verb(1) terminate(2) become separated into pieces or fragments(3) render inoperable or ineffective(4) ruin completely(5) destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments(6) act in disregard of laws, rules, contracts, or promises(7) move away or escape suddenly(8) scatter or part(9) force out or release suddenly and often violently something pent up(10) prevent completion(11) enter someone's (virtual or real(12) make submissive, obedient, or useful(13) fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns(14) surpass in excellence(15) make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret(16) come into being
Examples of break in English
(1) line break(2) strategies used to break the union(3) I need a break from mental activity(4) break the chocolate into pieces(5) When you see a colleague struggling, walk him to the vending machine for a break .(6) WordPerfect allows you to mark a block of text as not permitted to be interrupted by a page break .(7) While they were successful in obtaining Rich's resignation, they could not break his spirit.(8) Having set up the venue themselves, they left for a break but on their return found the hall locked again.(9) Will people want to honour her, as they did then, or will the extended bank holiday designated for this purpose simply pass off as a pleasant break ?(10) It was also viewed by its architects as a way to break the power of the elite, who are still very much in control.(11) Students come here to eat, drink and take a break from school work.(12) don't scratch it or you'll break the skin(13) The Canadian Cancer Society is urging smokers trying to quit to plan out how they are going to break their habit.(14) This great weather is sure to break soon so lets all enjoy it while it lasts.(15) The club will run until June, break for the summer and resume again in September.(16) it's a break with the way the business was run
Related Phrases of break
Synonyms
M
1. break ::
หยุด
5. recess ::
ย่อมุม
6. disintegrate ::
สลายตัว
7. crush ::
บด
8. stave ::
เจาะทะลุ
9. kibble ::
kibble
10. impair ::
ทำให้เสีย
11. interrupt ::
ขัดขวาง
12. disband ::
ปลดประจำการ
13. transgress ::
ละเมิด
14. discontinue ::
หยุด
15. split ::
แยก
17. appear ::
ปรากฏ
18. arrive ::
มาถึง
19. come ::
มา
20. spring ::
ฤดูใบไม้ผลิ
21. evolve ::
คาย
22. express ::
ด่วน
23. disclose ::
เปิดเผย
24. bring out ::
นำมาออก
25. breathe ::
หายใจ
26. cleave ::
แล่ง
27. crush into pieces ::
บดเป็นชิ้น
28. fracture ::
กระดูกหัก
29. tear ::
ฉีก
30. shatter ::
ป่นปี้
31. reduce ::
ลด
32. remove ::
เอาออก
33. offend ::
ขัดใจ
34. crack ::
ร้าว
35. spoil ::
เสีย
36. make angry ::
ทำให้โกรธ
37. be discovered ::
ถูกค้นพบ
38. come out ::
ออกมา
39. transpire ::
รั่วไหล
40. mangle ::
ฉีก
41. cut ::
ตัด
42. separate ::
แยก
43. obstruct ::
ขัดขวาง
44. reveal ::
เปิดเผย
45. publish ::
ประกาศ
46. put ::
ใส่
47. annul ::
ยกเลิก
48. divide ::
การแบ่ง
49. furcate ::
furcate
50. violate ::
ละเมิด
51. breach ::
ช่องโหว่
52. infringe ::
ละเมิด
53. contravene ::
ขัด
54. overstep ::
ล้ำเส้น
56. suppress ::
ปราบปราม
57. inhibit ::
ยับยั้ง
58. sit on ::
นั่งบน
59. subdue ::
เผด็จ
60. tame ::
เชื่อง
61. go into bankruptcy ::
ไปสู่การล้มละลาย
62. fail ::
ล้มเหลว
63. bust ::
หน้าอก
64. bankrupt ::
ล้มละลาย
65. terminate ::
ยุติ
66. determine ::
กำหนด
67. pass away ::
ล่วงลับ
68. dissolve ::
ละลาย
69. end ::
ปลาย
70. break off ::
เด็จ
72. be through with ::
จะผ่านด้วย
73. expel ::
ขับไล่
74. cause to run ::
ก่อให้เกิดการทำงาน
75. pause ::
หยุด
76. be delayed ::
จะล่าช้า
77. adjourn ::
เลื่อน
78. defer ::
คล้อย
79. cease ::
หยุด
80. prorogue ::
ปิดสมัยประชุม
81. leave over ::
ออกมากกว่า
82. burst out ::
พลุ่งพล่าน
83. know ::
ทราบ
84. ken ::
เคน
85. breakdown ::
ชำรุด
88. breakage ::
ความแตกแยก
90. cleft ::
แหว่ง
91. chasm ::
เหว
92. nook ::
ซอก
93. breakup ::
การกระจัดกระจาย
94. intermission ::
ช่วงระยะหยุดพัก
95. separation ::
การแยก
96. hiatus ::
ช่องว่าง
97. dissolution ::
การละลาย
98. severance ::
ความแตกแยก
99. repression ::
การปราบปราม
100. restraint ::
ความยับยั้งชั่งใจ
101. check ::
ตรวจสอบ
103. subdual ::
subdual
104. infringement ::
การละเมิด
105. contravention ::
การฝ่าฝืน
107. crossing ::
ที่ข้าม
108. burst ::
ระเบิด
109. fission ::
การแยก
110. cleavage ::
ความแตกแยก
111. eruption ::
การปะทุ
112. laceration ::
การฉีกขาด
113. freedom ::
เสรีภาพ
114. grind ::
ฝน
116. stamp ::
ประทับ
117. champ ::
แชมป์เปี้ยน
118. hindrance ::
อุปสรรค
119. impediment ::
มาร
120. obstacle ::
อุปสรรค
122. loss ::
การสูญเสีย
124. deprivation ::
การกีดกัน
125. ruin ::
ทำลาย
126. deferment ::
การผัดผ่อน
128. delay ::
ความล่าช้า
129. cessation ::
การเลิก
130. suspension ::
แขวน
132. appearance ::
การปรากฏ
133. emergence ::
ภาวะฉุกเฉิน
134. apparition ::
ผี
135. incarnation ::
ชาติ
136. subtraction ::
การลบ
137. reckoning ::
การคำนวณ
138. deduction ::
การหัก
Antonyms
1. advance ::
ความก้าวหน้า
2. elevate ::
ยกขึ้น
3. promote ::
ส่งเสริม
4. raise ::
ยก
Different Forms
break, breaking, breaks
Word Example from TV Shows
Break stone with those hands\Nwould be a crime.

Break stone with those hands
would be a crime.

Money Heist Season 1, Episode 10

break a few fingers,

BREAK a few fingers,

Game of Thrones Season 5, Episode 2

God, I really need a break here.
Okay?

God, I really need a BREAK here. Okay?

Breaking Bad Season 2, Episode 4

No, we need to get around him and break
Jaime Lannister's siege of Riverrun.

No, we need to get around him and BREAK Jaime Lannister's siege of Riverrun.

Game of Thrones Season 1, Episode 8

Okay, I hate to break this to you
and whatever your jammy is...

Okay, I hate to BREAK this to you and whatever your jammy is...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 21

English to Thai Dictionary: break

Meaning and definitions of break, translation in Thai language for break with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of break in Thai and in English language.

Tags for the entry 'break'

What break means in Thai, break meaning in Thai, break definition, examples and pronunciation of break in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History