English to Thai Meaning of case - กรณี


Case :
กรณี

กรณี, คดีความ, อุบัติการณ์, ผู้ป่วย, ลูกค้า, สั้น, เหตุการณ์, การเกิดขึ้น, สิ่งที่เกิดขึ้น, สิ่ง, ตัวอย่าง, ปลอก, ซองหนัง, ฝักดาบ, ความเหมาะสม, กล่อง, ลัง, เรือ, ลำต้น, กระท่อม, พื้น, ที่ดิน, สถานที่, เว็บไซต์, ที่ตั้ง, กระเป๋าหิ้ว, ถุง, ฝา, โครงกระดูก, กรอบ, แม่พิมพ์, ผ้า, สูท, กฎหมาย, การกระทำ, ปก, สถานการณ์, สถานะ, เงื่อนไข, ตำแหน่ง, การเคลือบผิว, ครอบคลุม, ผ้าคลุมหน้า, ภาพประกอบ, แบบอย่าง, หลักฐาน, สาเหตุ, เซลล์, ช่องคลอด, อภิธานศัพท์, ภาชนะ, เปลือก, ถือ, โพรง, ผิว, ประวัติศาสตร์

กรณีใส่ซองกรณีเคซี่ย์
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of case in English
Noun(1) an occurrence of something(2) a special set of circumstances(3) a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy(4) the actual state of things(5) a portable container for carrying several objects(6) a person requiring professional services(7) a person who is subjected to experimental or other observational procedures; someone who is an object of investigation(8) a problem requiring investigation(9) a statement of facts and reasons used to support an argument(10) the quantity contained in a case(11) nouns or pronouns or adjectives (often marked by inflection(12) a specific state of mind that is temporary(13) a person of a specified kind (usually with many eccentricities(14) a specific size and style of type within a type family(15) an enveloping structure or covering enclosing an animal or plant organ or part(16) the housing or outer covering of something
Verb(1) look over, usually with the intention to rob(2) enclose in, or as if in, a case
Examples of case in English
(1) None of the accused was even given the opportunity to argue the case against them.(2) Quite often, as in your case , only the eyes cause problems and the usual treatment is to provide artificial tears or a gel.(3) In my case , I had a complete nightmare with my bank when I tried to change an insurance policy.(4) If the juror had spoken up, as he should have, he would surely have been told he should not sit on the case .(5) The victim then discovered the bag contained a carry case with three bottles of water inside.(6) She normally only saw one case of the virus a year.(7) Whether this was a case of poor finishing or inspired goal keeping is open to debate.(8) A wealth of studies indicate that a good case can be made for the first of these claims.(9) I'm a sad case(10) he was a bad case(11) The case contains a single liner card without a spine to enable identification when shelved.(12) For the detectives on the case though, there will be no celebration at today's conviction.(13) they reviewed the case(14) a former employee brought the case against the council(15) She sat down and extracted a silver cigarette case from a small handbag hidden amongst the folds of her enormous dress.(16) In your case , the personal issues are clear, with your wish to retire and with no family succession.
Related Phrases of case
(1) in case ::
เผื่อ
(2) in any case ::
ในกรณีใด ๆ
(3) just in case ::
เพียงในกรณีที่
(4) in this case ::
ในกรณีนี้
(5) in case of ::
ในกรณีที่
(6) case study ::
กรณีศึกษา
(7) in that case ::
ในกรณีนั้น
(8) in the case of ::
ในกรณีของ
Synonyms
Noun
1. instance ::
ตัวอย่าง
2. situation ::
สถานการณ์
4. patient ::
ผู้ป่วย
5. lawsuit ::
คดีความ
6. argument ::
การโต้เถียง
7. container ::
ภาชนะ
8. casing ::
ปลอก
9. crate ::
ลัง
10. cabinet ::
คณะรัฐมนตรี
11. showcase ::
ตู้โชว์
13. sheath ::
ปลอก
14. slip ::
ลื่น
15. grammatical case ::
การก
16. event ::
เหตุการณ์
17. character ::
ตัวละคร
19. face ::
ใบหน้า
20. suit ::
สูท
Verb
21. reconnoiter ::
ลาดตระเว ณ
22. encase ::
ห่อไว้
Different Forms
case, cased, cases, casey
Word Example from TV Shows
Well, in that case,
do you mind giving me some advice?

Well, in that CASE, do you mind giving me some advice?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

Well, in that case,
fill this out and have a seat.

Well, in that CASE, fill this out and have a seat.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 16

Humorously, in the case of Professor X...

Humorously, in the CASE of Professor X...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

Uh, Tim stopped by.
He brought over some
file boxes on that case.

Uh, Tim stopped by. He brought over some file boxes on that CASE.

Breaking Bad Season 4, Episode 5

In any case,
I have been riddled with guilt...

In any CASE, I have been riddled with guilt...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 7

English to Thai Dictionary: case

Meaning and definitions of case, translation in Thai language for case with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of case in Thai and in English language.

Tags for the entry 'case'

What case means in Thai, case meaning in Thai, case definition, examples and pronunciation of case in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History