English to Thai Meaning of cast - โยน


Cast :
โยน

โยน, ขว้าง, การระดมยิง, อาย, แนวโน้ม, ความโน้มเอียง, อคติ, ความถนัด, ที่พิง, การส่งออก, แม่พิมพ์, มดลูก, การคัดเลือกนักแสดง, ฟอร์ม, รูปร่าง, ประเภท, ประโยค, กระแส, ไหล, หลักสูตร

โยน, โยนลง, ปล่อยออกมา, การระดมยิง, พบ, คำนวณ, นับ, บอก, ไม่เชื่อฟัง, เหยียด, สถานที่, กระจัดกระจาย, การถ่ายภาพ, พุ่ง, ยิง, ไฟ, โทรออก, จู่, ขึ้นมา, กระโดด, ลุกขึ้น, สร้าง, ฟอร์ม, ประกอบด้วย, เป็น, วิ่งเข้าไป, ลดลง, เคาะ, โครงการ, ขว้างปา, เปิด, ชน, ยกเลิก, การยกเลิก, ทำให้เสีย, แคชเชียร์, สั่งสอน

โยน, กว้าง

โยนวรรณะการคัดเลือกนักแสดงการหล่อปลดเปลื้อง
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cast in English
Noun(1) the actors in a play(2) container into which liquid is poured to create a given shape when it hardens(3) the distinctive form in which a thing is made(4) the visual appearance of something or someone(5) bandage consisting of a firm covering (often made of plaster of Paris(6) object formed by a mold(7) the act of throwing dice(8) the act of throwing a fishing line out over the water by means of a rod and reel(9) a violent throw
Verb(1) put or send forth(2) deposit(3) select to play,sing, or dance a part in a play, movie, musical, opera, or ballet(4) throw forcefully(5) assign the roles of (a movie or a play(6) move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment(7) form by pouring (e.g., wax or hot metal(8) get rid of(9) choose at random(10) formulate in a particular style or language(11) eject the contents of the stomach through the mouth
Examples of cast in English
(1) While much of the information Patterson covers is not new ground, there is a decidedly different cast to her research.(2) He had been picked for the Western cast of his features and his ability to follow orders.(3) Recent evidence has cast doubt on the link between nitrates and stomach cancer.(4) I had just finished applying a cast to her fractured wrist.(5) He has been cast in a certain way by his silence because he thought the right thing to do was to work with the police and not come on your show.(6) She cast it aside forcefully and with stony eyes, turned to Dimitri.(7) More than 20,000 background actors were cast for the films(8) the colors he wore emphasized the olive cast of his skin(9) Under normal conditions, if a horse has cast a shoe, I can get out in a day or two and put it back on.(10) Bells can be hollowed from wood or made from glass or ceramics, but most are cast or forged from metal.(11) His own fault he hides, as a cheat hides an unlucky cast of the die.(12) I have had very close friends in the fishing community basically cast me out of their circles for criticizing commercial fishers.(13) On putting it on she was cast into the water and later rescued.(14) Our forebears were cast out from their homeland by the ruling class.(15) First cast , the fly landed lightly, then drifted downstream for about three yards.(16) He had more chance of catching something in a jam jar than where he had cast his lines but we didn't have the heart to nip back and tell him.
Related Phrases of cast
(1) cast away ::
ทิ้ง
(2) cast out ::
โยนออก
(3) cast aside ::
โยนกัน
(4) cast steel ::
เหล็กโยน
(5) cast a spell ::
เสก
(6) plaster cast ::
เฝือก
(7) die cast ::
หล่อ
Synonyms
Noun
1. mold ::
แม่พิมพ์
2. throw ::
โยน
3. type ::
ชนิด
5. casting ::
การคัดเลือกนักแสดง
6. dramatis personae ::
ตัวละคร
7. form ::
ฟอร์ม
8. plaster cast ::
เฝือก
9. roll ::
ม้วน
10. hurl ::
ขว้าง
Verb
11. throw ::
โยน
12. spread ::
กระจาย
13. direct ::
โดยตรง
14. register ::
การลงทะเบียน
15. emit ::
ปล่อยออกมา
16. form ::
ฟอร์ม
17. shed ::
หลั่งน้ำตา
18. mold ::
แม่พิมพ์
19. choose ::
เลือก
20. hurl ::
ขว้าง
21. redact ::
ตรวจทาน
22. be sick ::
ป่วย
23. drift ::
ลอยลำ
24. draw ::
วาด
25. drop ::
หล่น
26. project ::
โครงการ
Different Forms
cast, casting, castings, casts
Word Example from TV Shows
Okay. I cast a love spell
on Sheldon and Amy.

Okay. I CAST a love spell on Sheldon and Amy.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 23

They cast the new
Professor Proton.

They CAST the new Professor Proton.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 15

Perhaps that's why your son was
so eager to cast you aside for me.

Perhaps that's why your son was so eager to CAST you aside for me.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

before we cast our tokens

before we CAST our tokens

Game of Thrones Season 5, Episode 2

lt'd been heat-treated,
so it had that classic cast to it.

lt'd been heat-treated, so it had that classic CAST to it.

Breaking Bad Season 4, Episode 8

English to Thai Dictionary: cast

Meaning and definitions of cast, translation in Thai language for cast with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cast in Thai and in English language.

Tags for the entry 'cast'

What cast means in Thai, cast meaning in Thai, cast definition, examples and pronunciation of cast in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History