English to Thai Meaning of charge - ค่าธรรมเนียม


Charge :
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม, แรงดึงดูด, ภาระ, น้ำหนัก, ความรับผิดชอบ, ตัน, หน้าที่, ภาระผูกพัน, ความคุ้มค่า, คุ้มค่า, ราคา, บุญ, การแช่, การจัดเก็บภาษี, การติดตั้ง, คำสั่ง, ใบสั่ง, ศีล, พระราชกฤษฎีกา, รายจ่าย, ค่าใช้จ่าย, การบริโภค, อัตรา, อาณัติ, โจมตี, การบุกรุก, การโจมตี, น่ารังเกียจ, จำเป็น, ความจำเป็น, การดูแล, วางใจ, ดูแล, การป้องกัน, ซ่อมบำรุง, ป้องกัน, พระบรมราชูปถัมภ์, การมอบหมาย, กรรม, คณะกรรมาธิการ, โชคลาภ, ธรรมะ, สิ่งที่เป็นภาระ, การร้องเรียน, ข้อกล่าวหา, คำฟ้อง, การกล่าวหา, บ่น

กล่าวโทษ, ใส่ร้ายป้ายสี, ค่าธรรมเนียม, ฟ้อง, ใส่ร้าย, ใส่, เขมือบ, ภาระ, สิ่ง, เก็บรักษา, ใบสั่ง, คำสั่ง, สั่ง, ให้คำสั่ง, กำชับ, ยกมรดกให้, ผูกมัด, ซาบซึ้ง, บุก, โจมตี, ตกอยู่ใน, ยิงกราด, รุมเร้า, ใบอนุญาต, รับภาระ, บ่น, กล่าวหา, ผู้หญิงเลว, ซัดทอด

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายการเรียกเก็บเงิน
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of charge in English
Noun(1) an impetuous rush toward someone or something(2) (criminal law(3) the price charged for some article or service(4) the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative(5) attention and management implying responsibility for safety(6) a special assignment that is given to a person or group(7) a person committed to your care(8) financial liabilities (such as a tax(9) (psychoanalysis(10) the swift release of a store of affective force(11) request for payment of a debt(12) a formal statement of a command or injunction to do something(13) an assertion that someone is guilty of a fault or offence(14) heraldry consisting of a design or image depicted on a shield(15) a quantity of explosive to be set off at one time
Verb(1) to make a rush at or sudden attack upon, as in battle(2) blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against(3) demand payment(4) move quickly and violently(5) assign a duty, responsibility or obligation to(6) file a formal charge against(7) make an accusatory claim(8) fill or load to capacity(9) enter a certain amount as a charge(10) cause to be admitted; of persons to an institution(11) give over to another for care or safekeeping(12) pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt(13) lie down on command, of hunting dogs(14) cause to be agitated, excited, or roused(15) place a heraldic bearing on(16) provide (a device
Examples of charge in English
(1) It is intriguing to watch those who run, those who hide, those that charge headlong and those that push their friends in front of themselves for protection.(2) He saw the next wave of attackers gathering to charge the platoon position.(3) There should be a local charge for such services.(4) Sometimes, capacitors are used to store charge for high-speed use.(5) It was also possible to arrange an item of mail to be left at a convenient Post Office though the Post Office would charge for this service.(6) the people in her charge are pupils and not experimental subjects(7) our standard charge for a letter is Ôö¼├║25(8) Therefore, the traditional approach might be that he should face his trial again on a charge of murder rather than manslaughter.(9) Whether the men mistook my charge for a frenzied attack or not, they fled from me, allowing me to reach the body safely.(10) The province requires us to charge the same low price to all our clients, yet many of them are affluent and could easily afford to pay more.(11) he admitted the charge(12) Clearly, to Ray and Barbara, caring for the rare and precious birds in their charge is a lot more than a job.(13) There is a range of prices open to you to charge for your services.(14) The signal to begin might be a mine explosion or a demolition charge .(15) The two banks in his charge have many more rural outlets in the agricultural heartlands than most of their rivals, and in some cases they remain the only banks left in remote villages.(16) There had been a demonstration the day before that ended in a charge on the governors' mansion, but it had not led to major militia fighting.
Related Phrases of charge
(1) in charge ::
อยู่ในความดูแล
(2) free of charge ::
ไม่คิดเงิน
(3) in charge of ::
ในความรับผิดชอบของ
(4) service charge ::
ค่าบริการ
(5) person in charge ::
ผู้รับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่
(6) be in charge of ::
อยู่ในความดูแลของ
(7) take charge of ::
รับหน้าที่
(8) no charge ::
ไม่มีค่าใช้จ่าย
(9) be in charge ::
รักษาการ
(10) electric charge ::
ประจุไฟฟ้า
Synonyms
Noun
1. fee ::
ค่าธรรมเนียม
2. accusation ::
การกล่าวหา
3. attack ::
โจมตี
4. care ::
การดูแล
5. duty ::
หน้าที่
6. ward ::
ท้องที่
7. instruction ::
คำแนะนำ
8. thrill ::
หวาม
10. mission ::
หน้าที่
11. complaint ::
การร้องเรียน
12. burster ::
burster
13. direction ::
ทิศทาง
14. billing ::
การเรียกเก็บเงิน
15. cathexis ::
cathexis
16. bearing ::
การแบก
17. flush ::
เปี่ยม
18. electric charge ::
ประจุไฟฟ้า
Verb
19. ask in payment ::
ถามในการชำระเงิน
20. bill ::
บิล
21. accuse of ::
หาว่า
22. entrust ::
มอบความไว้วางใจ
23. attack ::
โจมตี
24. rush ::
วิ่ง
25. suffuse ::
กระจาย
26. order ::
ใบสั่ง
27. commit ::
ผูกมัด
28. saddle ::
อาน
29. level ::
ชั้น
30. charge up ::
ค่าใช้จ่ายขึ้น
31. load ::
ภาระ
32. appoint ::
แต่งตั้ง
33. blame ::
ตำหนิ
34. shoot down ::
ยิงลง
35. accuse ::
กล่าวโทษ
36. lodge ::
โรงแรม
37. bear down ::
แบกลง
38. consign ::
มอบ
Different Forms
charge, charged, charges, charging
Word Example from TV Shows
I'm Palermo\Nand I'm the one in charge of this robbery.

I'm Palermo
and I'm the one in CHARGE of this robbery.

Money Heist Season 3, Episode 3

You put me in charge of your finances.

You put me in CHARGE of your finances.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 17

- Jon left you in charge?
- He did.

- Jon left you in CHARGE? - He did.

Game of Thrones Season 7, Episode 4

But who is to be in charge?

But who is to be in CHARGE?

Vikings Season 1, Episode 3

He took charge of the Wall's defense.
He killed the Magnar of the Thenns.

He took CHARGE of the Wall's defense. He killed the Magnar of the Thenns.

Game of Thrones Season 5, Episode 2

English to Thai Dictionary: charge

Meaning and definitions of charge, translation in Thai language for charge with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of charge in Thai and in English language.

Tags for the entry 'charge'

What charge means in Thai, charge meaning in Thai, charge definition, examples and pronunciation of charge in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History