English to Thai Meaning :: clean

Clean :
สะอาด
สะอาด, บริสุทธิ์, หมดจด, เกลี้ยง, ประภัสสร, วิมล, แผ้ว, ผ่องแผ้ว, พิสุทธิ์, วิรัช, ไร้มลทิน, สะอาดสะอ้านกวาด, ชะล้าง, เอี่ยม, แผ้ว, ประทิน, ทำให้บริสุทธิ์, ทำให้สะอาด, ขจัดออก, ลบออก, ชำระล้าง, ขจัดคราบ, ฆ่าเชื้อ, ซักล้าง, ปัดถู, สรงน้ำ, เช็ดถู - สะอาดสะอาดทำความสะอาดการทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดสะอาดการทำความสะอาดการทำความสะอาดความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดการชำระล้าง
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then jerked overhead
Verb(1) make clean by removing dirt, filth, or unwanted substances from(2) remove unwanted substances from, such as feathers or pits(3) clean and tidy up the house(4) clean one's body or parts thereof, as by washing(5) be cleanable(6) deprive wholly of money in a gambling game, robbery, etc.(7) remove all contents or possession from, or empty completely(8) remove while making clean(9) remove unwanted substances from(10) remove shells or husks from
Adjective(1) free from dirt or impurities; or having clean habits(2) free of restrictions or qualifications(3) (of sound or color(4) free from impurities(5) (of a record(6) ritually clean or pure(7) not spreading pollution or contamination; especially radioactive contamination(8) (of behavior or especially language(9) free from sepsis or infection, or uninfected(10) morally pure(11) (of a manuscript(12) (of a surface(13) exhibiting or calling for sportsmanship or fair play(14) without difficulties or problems(15) thorough and without qualification(16) not carrying concealed weapons
Adverb(1) completely; used as intensifiers, or plum(2) in conformity with the rules or laws and without fraud or cheating

Show Examples
(+)

(1) Only those with clean records must be sponsored by the recruiting agencies.(2) My dad used to do drugs, but he has been clean for four years.(3) They sat on the edge of the low shelf which served as a bench, scrubbed and washed and dressed in clean tunics.(4) Use vodka, gin, or any pure alcohol to erase lipstick stains from your collar, or to clean paint or ink stains from your carpet.(5) Occasionally we'd give them to a neighbor, but my mother wouldn't clean fish so it was almost always a waste.(6) Buyers should ensure that the registration and tax papers are in order and the status of ownership is clean .(7) Shoving books onto the floor, I finally found a clean piece of paper and a sharpened pencil.(8) Let us wish for a beautiful and clean earth without pollution in the future.(9) I had taken someone for quite a lot of money and these are things I've got to deal with today because I'm clean .(10) The tamilok, its fans swear, has a fresh clean taste that sends shivers of pleasure down one's alimentary canal.(11) In short, show her how to mow the lawn, wash the car and clean the pool, and let her practise these chores until she does it as well as you.(12) He packs plants in cardboard boxes lined with clean paper and occasionally uses icepacks.(13) By these means, the virtuous mother could mold an unspoiled, respectful, neat, and clean child.(14) It's good clean fun for the kids and well worth a rental.(15) We mostly adopted trade sales to maximize revenues, and they were generally clean , despite occasional slip ups.(16) Fill your sink with suds, mop away then rinse with a clean towel.
Related Words
(1) come clean ::
มาทำความสะอาด
(2) clean the house ::
ทำความสะอาดบ้าน
(3) clean out ::
ทำความสะอาด
(4) clean sheet ::
ทำความสะอาดแผ่น
(5) clean the floor ::
ทำความสะอาดพื้น
(6) clean water ::
น้ำสะอาด
(7) clean the windows ::
ทำความสะอาดหน้าต่าง
Synonyms
Adjective
2. blank ::
ว่างเปล่า
3. pure ::
บริสุทธิ์
4. virtuous ::
บริสุทธิ์
5. innocent ::
ผู้บริสุทธิ์
6. fair ::
ธรรม
7. sober ::
เงียบขรึม
8. neat ::
เรียบร้อย
9. complete ::
สมบูรณ์
10. simple ::
ง่าย
11. fresh ::
สด
12. clear ::
ชัดเจน
13. clean-living ::
ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย
14. unobjectionable ::
ไม่น่ารังเกียจ
15. sporty ::
สวยงาม
16. uninfected ::
ที่ไม่ติดเชื้อ
Adverb
18. plumb ::
ลูกดิ่ง
19. fair ::
ธรรม
Noun
20. clean and jerk ::
สะอาดและกระตุก
Verb
21. wash ::
ล้าง
22. launder ::
ฟอกเงิน
23. gut ::
ไส้ใน
24. houseclean ::
houseclean
25. scavenge ::
ไล่
26. make clean ::
ทำให้สะอาด
27. pick ::
เลือก
28. strip ::
เพิก
29. cleanse ::
ชำระล้าง
Antonyms
1. dirty ::
สกปรก
2. foul ::
เหม็น
3. grubby ::
สกปรก
4. spotted ::
ด่าง
5. unclean ::
ไม่สะอาด
Different Forms
clean, cleanable, cleaned, cleaner, cleaners, cleanest, cleaning, cleanings, cleanness, cleans
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

and clean this crap.\0

and CLEAN this crap.

Money Heist Season 1, Episode 11


Get clean.
Come back.

Get CLEAN. Come back.

Westworld Season 2, Episode 10


You want to be clean and fresh
for your new husband, don\'t you?

You want to be CLEAN and fresh for your new husband, don't you?

Game of Thrones Season 5, Episode 6


Yeah, well, you know, chalk it up
to clean living and vitamin pills.

Yeah, well, you know, chalk it up to CLEAN living and vitamin pills.

Breaking Bad Season 4, Episode 7


If you have time to lean,
you have time to clean.

If you have time to lean, you have time to CLEAN.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 2


English to Thai Dictionary: clean

Meaning and definitions of clean, translation in Thai language for clean with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of clean in Thai and in English language.

Tags for the entry 'clean'

What clean means in Thai, clean meaning in Thai, clean definition, examples and pronunciation of clean in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toThai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links