English to Thai Meaning of control - ควบคุม


Control :
ควบคุม

ควบคุม, กฎ, อำนาจ, จำกัด, การกำกับดูแล, คว้า, สมบัติ, อาชีพ, การพักอาศัย, การยึด, ระบบการปกครอง, รัฐบาล, ศักดิ์ศรี, มีอิทธิพล, เกียรติ, พิสูจน์, ลมหายใจ, ลม, ตอแหล, การหายใจ, ความบัดสี, วินัย, การงดออกเสียง, สวน, จอด, บังเหียน, ความได้เปรียบ, แฟชั่น, หลัก, กฎหมาย, การดูแล, ตรวจสอบ, การตรวจสอบ, ระยะเวลา, เวลา, อายุ, ถือ, โฮลดิ้ง, มือ, การกำจัด, การปกครอง, ร่มเงา, มาถึง, หลักการ, ด้ามจับ, ข้อมือ, ชีพจร, ขวา, ข้อเรียกร้อง, ผู้มีอำนาจ, เสื้อโค้ท, แจ็คเก็ต, ป้อม, การป้องกัน, การล้อม, สิ่งกีดขวาง, ฝ่ายค้าน

ควบคุม, จัดการ, กำกับ, กฎ, นาย, สี่เหลี่ยม, ปกครอง, คัดท้าย, ควง, บริหารงาน, ปราบปราม, ยับยั้ง, นั่งบน, เผด็จ, ป้องกัน, ล้อม, ตอบโต้, ขัดขวาง, ต่อต้าน, การควบคุม, การปรับ, บรรจุ, การกำจัด, ใช้เก้าอี้

ควบคุมการควบคุมการควบคุม
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of control in English
Noun(1) power to direct or determine(2) a relation of constraint of one entity (thing or person or group(3) (physiology(4) a standard against which other conditions can be compared in a scientific experiment(5) the activity of managing or exerting control over something(6) the state that exists when one person or group has power over another(7) discipline in personal and social activities(8) great skillfulness and knowledge of some subject or activity(9) a mechanism that controls the operation of a machine(10) a spiritual agency that is assumed to assist the medium during a seance(11) the economic policy of controlling or limiting or curbing prices or wages etc.
Verb(1) exercise authoritative control or power over(2) lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits(3) handle and cause to function(4) maintain influence over (others or oneself(5) check or regulate (a scientific experiment(6) place under restrictions; limit access to by law(7) verify by using a duplicate register for comparison(8) be careful or certain to do something; make certain of something(9) have a firm understanding or knowledge of; be on top of
Examples of control in English
(1) the pilot had manual control of the plane(2) you shouldn't have dogs if you can't control them(3) She would return to the village in the morning, when she had control over her emotions again.(4) due to circumstances beyond our control(5) The driving paradigm for police research now is clearly crime control .(6) He was stopped at passport control at the airport.(7) His unerring control of whatever machine he was driving came into play in Indianapolis, too.(8) He also called upon the citizens to launch a green revolution to control increasing pollution levels in the City.(9) Psychiatric supervision may help him control some of his feelings of anxiety and he has been offered this on an outpatient basis.(10) It also provides a central control to operate the other equipment in the room.(11) She stumbled the next few steps, and then managed to take control of her coordination.(12) A further 932 were recruited from the public to act as a control group for comparison.(13) he couldn't control the children(14) Being a scientist at heart, Gorman set up a control experiment with a man born at the same time and the same place as himself.(15) The transmissions were sent at the speed of light through the air to the distant mission control .(16) The offender had limited capacity to control her behaviour in this respect.
Related Phrases of control
(1) remote control ::
รีโมท
(2) control panel ::
แผงควบคุม
(3) out of control ::
ควบคุมไม่ได้
(4) quality control ::
ควบคุมคุณภาพ
(5) lose control ::
สูญเสียการควบคุม
(6) take control ::
ใช้การควบคุม
(7) to control ::
ควบคุม
(8) passport control ::
ด่านตรวจสอบพาสปอร์ต
(9) under control ::
อยู่ในความควบคุม
(10) pest control ::
การควบคุมศัตรูพืช
Synonyms
Noun
1. jurisdiction ::
อำนาจศาล
2. restraint ::
ความยับยั้งชั่งใจ
3. self-control ::
การบังคับตนเอง
4. switch ::
สวิตซ์
5. headquarters ::
สำนักงานใหญ่
6. controller ::
ตัวควบคุม
7. ascendance ::
ตำแหน่งบัญชาการ
8. command ::
คำสั่ง
Verb
9. be in charge of ::
อยู่ในความดูแลของ
10. restrain ::
ยับยั้ง
11. limit ::
จำกัด
12. command ::
คำสั่ง
13. verify ::
ตรวจสอบ
14. contain ::
บรรจุ
15. manipulate ::
จัดการ
16. assure ::
รับประกัน
17. operate ::
ทำงาน
18. master ::
เจ้านาย
Antonyms
1. lose ::
สูญเสีย
Different Forms
control, controlling, controls
Word Example from TV Shows
You must learn to control it
before the Night King comes.

You must learn to CONTROL it before the Night King comes.

Game of Thrones Season 6, Episode 6

and I wanted
to control everything

and I wanted to CONTROL everything

The Big Bang Theory Season 12, Episode 10

"Gambling became an addiction and l just couldn't CONTROL it."

Breaking Bad Season 4, Episode 4

but we control 60%
of the market.

but we CONTROL 60% of the market.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 17

She can control the other hosts
with her fucking mind!

She can CONTROL the other hosts with her fucking mind!

Westworld Season 2, Episode 8

English to Thai Dictionary: control

Meaning and definitions of control, translation in Thai language for control with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of control in Thai and in English language.

Tags for the entry 'control'

What control means in Thai, control meaning in Thai, control definition, examples and pronunciation of control in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History