English to Thai Meaning of cover - ปก


Cover :
ปก

ปก, การเคลือบผิว, ปลอก, ครอบคลุม, ผ้าคลุมหน้า, ผ้าห่อศพ, การปราบปราม, การอัด, ความลึก, ที่กำบัง, เสื้อผ้า, หลังคา, ฝา, ความคุ้มครอง, ไฟกระพริบ, ซองจดหมาย, เสา, คอลัมน์, จอภาพ, อำพราง, ปลอม, สวมหน้ากาก, แต่งหน้า, ปิดบัง, ภาพฅรงข้ามหน้าแรก, ปลอกหมอน, ผ้าพันคอ, ฝาครอบ, กลอง, กรณี, กระโปรงหน้ารถ, ผิว, ความกว้าง, หลบ, การหลีกเลี่ยง, มุมแหลม, โกง, เล่ห์เหลี่ยม, เซลล์, ช่องคลอด, ถุง, อภิธานศัพท์, ภาชนะ, เปลือก, ถือ, โพรง, ไม้พุ่ม, พุ่มไม้

ปก, ครอบคลุมกับ, ปู, ครอบคลุมตัวเอง, แผ่ออก, ศาลา, อุด, หลังคา, หุ้ม, ปิดบัง, ปกปิด, ติด, เริม, เพิ่ม, ร่วม, แนบ, เสื้อโค้ท, ประเด, ตบอย่างแรง, น้ำท่วม, กดขี่, ตกแต่ง, หัวเข็มขัด, ผ้าห่อศพ, ทำมากกว่า, ครอบคลุมถึงกับ, กระจาย, ฟุ้ง, ปราบปราม, ห่อ, หน้ากาก, ที่หลบภัย, ท่าเรือ, ที่พักอาศัย, บ้าน, จอภาพ, จู่, ขึ้นมา, พุ่ง, กระโดด, ลุกขึ้น, ประกอบด้วย, เข้าใจ, ผลักดันเข้าสู่, ล้อมหน้าล้อมหลัง, เพียงพอ, พอใจ, ออกจาก, ไป, นำขึ้น, ทำ, รีสอร์ท, การท่องเที่ยว, เตร่, เดินตรวจ, การเดินทาง, ฟักไข่, โล่, ยุยง, กระเป๋าเสื้อ

ปกปกคลุมครอบคลุมปูปก
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cover in English
Noun(1) a covering that serves to conceal or shelter something(2) bedding that keeps a person warm in bed(3) the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it(4) the protective covering on the front, back, and spine of a book(5) a natural object that covers or envelops(6) covering for a hole (especially a hole in the top of a container(7) fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations(8) a fixed charge by a restaurant or nightclub over and above the charge for food and drink(9) a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else(10) a false identity and background (especially one created for an undercover agent
Verb(1) provide with a covering or cause to be covered(2) form a cover over(3) span an interval of distance, space or time(4) provide for(5) act on verbally or in some form of artistic expression(6) include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory(7) travel across or pass over(8) be responsible for reporting the details of, as in journalism(9) hold within range of an aimed firearm(10) to take an action to protect against future problems(11) hide from view or knowledge(12) protect or defend (a position in a game(13) maintain a check on; especially by patrolling(14) protect by insurance(15) make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities(16) invest with a large or excessive amount of something
Examples of cover in English
(1) The Dinaric Alps that cover this area also extend southward into Serbia and Montenegro.(2) The agreement ends months of strikes which forced the Army to provide cover with ancient equipment.(3) Where does this legislation cover the employees and the directors?(4) This fee helps cover the cost of media and the time involved in identifying the causal agent.(5) It's easy for a defenseman to cover if the two of you are right on the same plain.(6) they provide emergency cover(7) masonry paint will cover hairline cracks(8) Providing additional resources to cover areas where distance from existing ambulance bases is an issue(9) they sang a cover of a Bob Dylan song(10) he was worried that their cover was blown(11) The maze of burrows created by moles may provide cover and travel lanes for many species of small mammals.(12) Most of the laws cover companies that provide services to cities but not workers on city payrolls.(13) The gas board had forgotten to put the cover back on the hole.(14) To our right, carpets of flowers reach up to a thick cloud cover .(15) there are grants to cover the cost of materials for loft insulation(16) an easy catch by Hick at cover
Related Phrases of cover
(1) cover letter ::
จดหมาย
(2) to cover ::
ครอบคลุม
(3) back cover ::
ปกหลัง
(4) cover page ::
หน้าปก
(5) take cover ::
จะครอบคลุม
(6) front cover ::
หน้าปก
(7) cover sheet ::
ใบปะหน้า
(8) book cover ::
ปกหนังสือ
(9) cover plate ::
แผ่นปก
Synonyms
Noun
1. binding ::
ผูกพัน
2. bedding ::
ฐาน
3. coating ::
การเคลือบผิว
4. shelter ::
ที่พักอาศัย
5. undergrowth ::
พง
6. front ::
ด้านหน้า
7. cover charge ::
ค่าใช้จ่าย
8. top ::
ด้านบน
9. cover song ::
เพลงปก
10. covering ::
ครอบคลุม
11. covering fire ::
ปิดไฟ
12. covert ::
แอบแฝง
13. blanket ::
ผ้าห่ม
Verb
14. protect ::
ป้องกัน
15. cake ::
เค้ก
16. blanket ::
ผ้าห่ม
17. deal with ::
จัดการกับ
18. report on ::
รายงานเกี่ยวกับ
19. mask ::
หน้ากาก
20. stand in for ::
ยืนอยู่ใน
22. insure ::
ประกัน
23. travel ::
การท่องเที่ยว
24. underwrite ::
รับประกัน
25. spread over ::
แผ่กระจายไปทั่ว
27. report ::
รายงาน
28. continue ::
ต่อ
30. encompass ::
ห้อมล้อม
31. hatch ::
ฟัก
32. hide ::
ปิดบัง
33. breed ::
สายพันธุ์
35. overlay ::
วางซ้อน
36. cross ::
ข้าม
37. address ::
ที่อยู่
Antonyms
1. bare ::
เปลือย
2. disclose ::
เปิดเผย
3. display ::
แสดง
4. divulge ::
เป็นที่เปิดเผย
5. expose ::
เปิดเผย
6. reveal ::
เปิดเผย
7. show ::
แสดง
8. uncover ::
เปิดเผย
9. unmask ::
เปิดโปง
10. unveil ::
เปิดเผย
Different Forms
cover, covered, covering, coverings, covers
Word Example from TV Shows
If it did, I'd be famous.
I'd be on the cover of magazines.

If it did, I'd be famous. I'd be on the COVER of magazines.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 9

If the lab room
disposable shoe cover fits.

If the lab room disposable shoe COVER fits.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 4

Cover this, suckers.

Cover this, suckers.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

Yo, don't you cover
for him, bitch.

Yo, don't you COVER for him, bitch.

Breaking Bad Season 2, Episode 8

Cover your eyes.

Cover your eyes.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 4

English to Thai Dictionary: cover

Meaning and definitions of cover, translation in Thai language for cover with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cover in Thai and in English language.

Tags for the entry 'cover'

What cover means in Thai, cover meaning in Thai, cover definition, examples and pronunciation of cover in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History