English to Thai Meaning of direct - โดยตรง


Direct :
โดยตรง

โดยตรง, อ้างถึง, กำหนด, หมายความ, จัดการ, ความประพฤติ, ทำงาน, นำ, แจ้งให้ทราบ, สังเกต, จะแจ้งให้ทราบ, ข้อสังเกต, เครื่องหมาย, จุดมุ่งหมาย, แสวงหา, รถไฟ, ใบสั่ง, คำสั่ง, ให้คำสั่ง, สั่ง, บวช, บงการ, กำชับ, หัว, ตำแหน่งกองหลัง, เจ้าหน้าที่, เตรียมการ, กำจัด, ซ่อมแซม, ตารางเวลา, แนะนำ

โดยตรง, ตรง, ขวา, ตรงไปตรงมา, ทันทีทันใด, มองเห็นได้, ชะลูด, มั่นคง, ง่าย, ไม่น่าสงสัย, ชัดเจน, ติดกับ, ใกล้เคียง, ติดกัน, ประจักษ์, ซื่อตรง, เปิด, ไพศาล, ด่วน, สังเกตเห็นได้

ทันที, โดยตรง, ตรง, อวบ, มือแรก, ชั้น, ง่าย, ชัดเจน, ตรงไปตรงมา, มั่นใจ, มั่นคง, อย่างถูกต้อง, จริง, สั่ง, เตรียมการ, ค่าธรรมเนียม, คำสั่ง, พูดคำว่า

โดยตรงกำกับการแสดงdirecterdirectestการกำกับความเด็ดขาดชี้นำ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of direct in English
Verb(1) command with authority(2) intend (something(3) guide the actors in (plays and films(4) be in charge of(5) take somebody somewhere(6) cause to go somewhere(7) point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment(8) lead, as in the performance of a composition(9) give directions to; point somebody into a certain direction(10) specifically design a product, event, or activity for a certain public(11) direct the course; determine the direction of travelling(12) put an address on (an envelope(13) plan and direct (a complex undertaking
Adjective(1) direct in spatial dimensions; proceeding without deviation or interruption; straight and short(2) having no intervening persons, agents, conditions(3) straightforward in means or manner or behavior or language or action(4) in a straight unbroken line of descent from parent to child(5) moving from west to east on the celestial sphere; or--for planets--around the sun in the same direction as the Earth(6) similar in nature or effect or relation to another quantity, or decreases, or decreases(7) (of a current(8) being an immediate result or consequence(9) in precisely the same words used by a writer or speaker(10) lacking compromising or mitigating elements; exact
Adverb(1) without deviation
Examples of direct in English
(1) the other road is more direct(2) Both were direct progeny of that parent, and one of these inbreds had additional backcrossing to that parent in its pedigree.(3) She was the last direct descendant to own the house before Stenton was given to the city of Philadelphia in 1909.(4) Redford then went on to direct what would turn out to be one of my all-time favorite movies.(5) In direct contrast to a year before, holly berries were almost completely absent now, possibly because of the wet season.(6) The completion of Secunderabad-Mudkhed project will provide an alternative shorter direct route to Mumbai.(7) But with direct and cheap flights to all manner of more ├ö├ç├┐civilised├ö├ç├û countries, I am sure they will not be stuck.(8) A lot of the things that you'll see in Chill Factor were a direct result of my efforts.(9) they took a direct hit(10) He is direct in confronting over-negative perspectives.(11) But, at the same time, he is a sincere and direct person, who doesn't fear saying what he thinks.(12) I also think that the mayor is in direct contrast to the president.(13) you can deal direct with the agent(14) it's a direct payment(15) However, from November 1, the airline will offer direct nonstop flights from MalÔö£┬« to Heathrow on Mondays and Fridays.(16) His flaw was his indispensable virtue: he was direct and candid in telling the unvarnished truth.
Related Phrases of direct
(1) to direct ::
ให้ตรง
(2) direct object ::
วัตถุโดยตรง
(3) direct current ::
กระแสตรง
(4) direct debit ::
การหักบัญชีธนาคาร
(5) direct flight ::
เที่ยวบินตรง
(6) direct deposit ::
เงินฝากโดยตรง
(7) direct marketing ::
การตลาดทางตรง
(8) direct mail ::
mail โดยตรง
(9) direct speech ::
การพูดโดยตรง
Synonyms
Adjective
1. straight ::
ตรง
2. nonstop ::
ไม่หยุด
3. frank ::
ตรงไปตรงมา
5. verbatim ::
คำต่อคำ
6. exact ::
แน่นอน
7. lineal ::
ที่สืบเชื้อสาย
8. unmediated ::
unmediated
Adverb
9. directly ::
โดยตรง
Verb
10. manage ::
จัดการ
11. aim at ::
มุ่งเน้น
12. give directions ::
บอกทาง
13. instruct ::
สั่ง
14. conduct ::
ความประพฤติ
15. send ::
ส่ง
16. address ::
ที่อยู่
17. guide ::
แนะนำ
18. take ::
เอา
19. calculate ::
คำนวณ
20. target ::
เป้า
21. engineer ::
วิศวกร
Antonyms
1. mind ::
ใจ
2. obey ::
เชื่อฟัง
Different Forms
direct, directed, directer, directest, directing, directness, directs
Word Example from TV Shows
And whiter too, because I wasn't
in direct sunlight for six weeks.

And whiter too, because I wasn't in DIRECT sunlight for six weeks.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 1

It faces the television at an angle
that isn't direct so he can talk...

It faces the television at an angle that isn't DIRECT so he can talk...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 10

Yes. Direct bill.

Yes. Direct bill.

Breaking Bad Season 2, Episode 5

It's a direct order\Nfrom General Salas Núñez.

It's a DIRECT order
from General Salas Núñez.

Money Heist Season 3, Episode 3

neither direct, thus
discouraging conversation,

neither DIRECT, thus discouraging conversation,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 24

English to Thai Dictionary: direct

Meaning and definitions of direct, translation in Thai language for direct with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of direct in Thai and in English language.

Tags for the entry 'direct'

What direct means in Thai, direct meaning in Thai, direct definition, examples and pronunciation of direct in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History