English to Thai Meaning of draw - วาด


Draw :
วาด

เสน่ห์, วาด, แรงฉุด, การวาดภาพ, จูงใจ, ดึง, ความตึงเครียด, ลาก, ลักษณะนิสัย, จับใจ, ใช้จินตนาการของ

วาด, สี, เครื่องหมาย, ติดตาม, อธิบาย, เขียน, ลาก, ดึง, พกพา, ยืดออก, แสดง, หด, ลดลง, กำจัด, ดูดดึง, สัญญา, สร้าง, ดินสอ, ดึงดูดใจ, จูงใจ, ทำให้ติดใจ, ด้ามจับ, แต่ง, ทำ, ประดิษฐ์, พยักหน้า, กระดิก, ย้าย, เขย่า, ขยับเขยื่อน, เย้ายวนใจ, ล่อ, เอาเป็นว่า, สรุป, ล้วงเอา, ได้รับมา, ยาวขึ้น, เสริม, ยืด, ขยาย, พูดเกินจริง, ประทับ, วาดภาพ, ประทับใจ, แกะสลัก, ไป, พอเพียง, วิ่ง, เดิน, ต่อ, ท่าเรือ, ที่พักอาศัย, บ้าน

วาดการวาดดึง
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of draw in English
Noun(1) a gully that is shallower than a ravine(2) an entertainer who attracts large audiences(3) the finish of a contest in which the score is tied and the winner is undecided(4) anything (straws or pebbles etc.(5) a playing card or cards dealt or taken from the pack(6) a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer(7) (American football(8) poker in which a player can discard cards and receive substitutes from the dealer(9) the act of drawing or hauling something
Verb(1) cause to move by pulling(2) get or derive(3) make a mark or lines on a surface(4) make, formulate, or derive in the mind(5) bring, take, or pull out of a container or from under a cover(6) represent by making a drawing of, as with a pencil, chalk, etc. on a surface(7) take liquid out of a container or well(8) give a description of(9) select or take in from a given group or region(10) elicit responses, such as objections, criticism, applause, etc.(11) suck in or take (air(12) move or go steadily or gradually(13) remove (a commodity, a supply source(14) choose at random(15) earn or achieve a base by being walked by the pitcher(16) bring or lead someone to a certain action or condition
Examples of draw in English
(1) It doesn't take much to chart really, just a program that lets you draw a straight line.(2) you're at art college, you must be able to draw(3) The winner will be the first entry selected after the draw closes at midnight.(4) Sometimes I go through spells when I just draw , when I just write, when I just paint.(5) Two more weeks remain in this league followed by a fun bowling Friday at which time new team members are selected by a blind draw .(6) before establishing his diamonds, declarer must draw trumps(7) We create attractive cost efficient websites that will draw visitors and customers to your business or personal web pages.(8) After a great match a draw was probably a fair result in the end.(9) it was a draw(10) This is part of the Swindon Music Festival and children taking part have been asked to design and draw a picture that represents the festival.(11) now I just draw out a spending allowance every week(12) Sue has a lot of past experience to draw on(13) She lifted the cigar to her lips and took a draw , turning her head over to look at him and exhaling the smoke.(14) Books on self-improvement have been a big draw at book fairs.(15) Celtic are a famous club and will be an attractive draw for our fans.(16) he had to learn to draw the ball├ö├ç├Ânot least for the tee shots at Augusta
Related Phrases of draw
(1) draw up ::
วาดขึ้น
(2) to draw ::
วาด
(3) draw on ::
วาดบน
(4) draw out ::
วาด, ออกแบบ
(5) draw a picture ::
วาดภาพ
(6) draw back ::
ผงะหงาย
(7) draw attention ::
ดึงดูดความสนใจ
(8) draw off ::
วาดออก
(9) draw in ::
ดูดดึง
(10) draw the line ::
วาดเส้น
Synonyms
Noun
1. tie ::
ผูก
2. attraction ::
เสน่ห์
3. standoff ::
ขัดแย้ง
4. drawing card ::
บัตรการวาดภาพ
5. lot ::
จำนวนมาก
6. hook ::
ตะขอ
7. haul ::
ลาก
8. draw poker ::
วาดโป๊กเกอร์
Verb
9. sketch ::
ร่าง
10. pull ::
ดึง
11. move ::
ย้าย
12. close ::
ปิด
13. drain ::
ท่อระบายน้ำ
15. withdraw ::
ถอน
16. breathe in ::
หายใจใน
17. attract ::
ดึงดูดใจ
18. deduce ::
อนุมาน
19. eviscerate ::
คว้านท้อง
20. quarter ::
ย่าน
21. string ::
เชือก
22. get ::
ได้รับ
23. drag ::
ลาก
24. soak up ::
เปียก
25. make ::
ทำ
26. guide ::
แนะนำ
27. tie ::
ผูก
28. take out ::
เอาออก
30. cast ::
โยน
31. describe ::
อธิบาย
32. reap ::
เก็บเกี่ยว
Antonyms
1. drive ::
ขับรถ
2. propel ::
ขับเคลื่อน
3. push ::
ดัน
Different Forms
draw, draws
Word Example from TV Shows
Yeah, but it's not pathetic.
That's where I draw the line.

Yeah, but it's not pathetic. That's where I DRAW the line.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 6

- Draw!
- Draw!

- Draw! - Draw!

Game of Thrones Season 6, Episode 9

over their bodies they can draw
water in through their genitals.

over their bodies they can DRAW water in through their genitals.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 13

All the knights draw straws, Lord Stark.

All the knights DRAW straws, Lord Stark.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

So, shall I draw up the order?

So, shall I DRAW up the order?

Game of Thrones Season 3, Episode 6

English to Thai Dictionary: draw

Meaning and definitions of draw, translation in Thai language for draw with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of draw in Thai and in English language.

Tags for the entry 'draw'

What draw means in Thai, draw meaning in Thai, draw definition, examples and pronunciation of draw in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History