English to Thai Meaning :: drop

Drop :
หล่น
เลื่อน, ตก, หล่น, หยด, แวะ, หยอด, ต่ำ, เลิก, หยุด, หย่อน, หลุด, ล้ม, ย่อหย่อน, ล้า, หยาด, เล็ด, น้อยลง, เบาลง, ต่ำลง, ตกหาย, ทำตก, ปรอย, มุบ, ทำหล่น, ร่วงหล่น, หน้ามืดตามัวหยด, เม็ด, ลูกกวาด, การหยอด, การทำหล่น, หยดน้ำ - หล่นเลื่อนหยดหยดยาหยอด
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a shape that is spherical and small(2) a small indefinite quantity (especially of a liquid(3) a sudden sharp decrease in some quantity(4) a steep high face of rock(5) a predetermined hiding place for the deposit and distribution of illicit goods (such as drugs or stolen property(6) a free and rapid descent by the force of gravity(7) a curtain that can be lowered and raised onto a stage from the flies; often used as background scenery(8) a central depository where things can be left or picked up(9) the act of dropping something
Verb(1) let fall to the ground(2) to fall vertically(3) go down in value(4) fall or descend to a lower place or level(5) terminate an association with(6) utter with seeming casualness(7) stop pursuing or acting(8) remove (cargo, people, etc.(9) cause to fall by or as if by delivering a blow(10) lose (a game(11) pay out(12) lower the pitch of (musical notes(13) hang freely(14) stop associating with(15) let or cause to fall in drops(16) get rid of

Show Examples
(+)

(1) Though I never touched a drop of booze that day, I had a drunken smile on my face from start to finish.(2) After eleven and a half hours, I was pretty much ready to drop .(3) Standing on the edge of cliffs that drop suddenly, it's easy to imagine that this is the world's brink.(4) to drop anchor(5) This corresponds to a drop from an annual gross emigration rate of 14.8 percent to 3.7 percent of the population.(6) When dolphins beach themselves, entire seaside towns drop everything to whisk them back into the water.(7) to drop to the ground(8) he looked ready to drop(9) Every drop of liquor in the house was cleaned out.(10) Couldn't they airlift food and water and drop it by parachute or helicopter to some dry areas?(11) At any time, however, if any doubt arises the pilot can abort the drop - caution is considered an asset.(12) As you begin to get drowsy, the spoon will drop to the floor, hitting the plate, waking you up.(13) It must be waterproof, vermin-proof and able to survive a 100-foot drop without a parachute.(14) my wife's ready to drop(15) to drop a hint(16) You can drop your puppy off on your way to work and let him spend the day playing and interacting with other dogs until you pick him up on your way home.
Related Words
(1) drop dead ::
วางตาย
(2) to drop ::
จะลดลง
(3) drop by ::
เยือน
(4) drop down ::
หล่นลง
(5) drop in ::
เยือน
(6) drag and drop ::
ลากแล้ววาง
(7) cough drop ::
ลดลงไอ
(8) drop it ::
วางมันลง
Synonyms
Noun
1. droplet ::
หยด
2. small amount ::
จำนวนเงินขนาดเล็ก
3. candy ::
ลูกอม
4. decrease ::
ลดลง
5. cliff ::
หน้าผา
6. fall ::
ตก
7. drop cloth ::
วางผ้า
8. drib ::
drib
9. drop-off ::
หย่อนลงไปทิ้งลงไป
10. pearl ::
ไข่มุก
Verb
11. let fall ::
ปล่อยให้ตก
12. drip ::
หยด
13. fall ::
ตก
14. collapse ::
ล่มสลาย
15. slope downward ::
ลาดลง
16. decrease ::
ลดลง
17. give up ::
ยอมแพ้
18. exclude ::
ไม่รวม
19. abandon ::
ละทิ้ง
20. omit ::
ตกหล่น
21. deliver ::
ส่งมอบ
22. put ::
ใส่
23. mention ::
กล่าวถึง
24. lose ::
สูญเสีย
25. degenerate ::
คนเลว
26. knock off ::
เราะ
27. swing ::
แกว่ง
28. sink ::
จม
29. expend ::
ใช้จ่าย
30. dribble ::
เลี้ยงลูก
32. fell ::
ลดลง
33. throw off ::
สลัด
34. leave out ::
ออกจาก
36. send packing ::
ส่งบรรจุ
Antonyms
1. ascent ::
ทางขึ้น
2. climb ::
ไต่
3. rise ::
ลุกขึ้น
4. rising ::
ที่เพิ่มสูงขึ้น
5. soaring ::
ที่ทะยาน
6. upturn ::
การเลื่อนชั้น
Different Forms
drop, droplet, droplets, drops
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Look, my blood pressure\'s
too high, okay? Drop it.

Look, my blood pressure's too high, okay? Drop it.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 16


100-foot drop into the water...
you were never afraid.

100-foot DROP into the water... you were never afraid.

Game of Thrones Season 1, Episode 1


drop her at school.\0

DROP her at school.

Money Heist Season 1, Episode 12


Drop the sales pitch.

Drop the sales pitch.

Breaking Bad Season 4, Episode 7


but don\'t have a drop of the Mother\'s mercy
in their blood,

but don't have a DROP of the Mother's mercy in their blood,

Game of Thrones Season 6, Episode 7


English to Thai Dictionary: drop

Meaning and definitions of drop, translation in Thai language for drop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of drop in Thai and in English language.

Tags for the entry 'drop'

What drop means in Thai, drop meaning in Thai, drop definition, examples and pronunciation of drop in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toThai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links