English to Thai Meaning of figure - รูป


Figure :
รูป

บุคลิกภาพ, รูป, ความแตกต่างกัน, เอกลักษณ์, ตนเอง, ใจ, จำนวน, ตัวเลข, หลัก, นับ, รูปปั้น, ตัวละคร, ธรรมชาติ, บทบาท, ความประพฤติ, อารมณ์, รูปร่าง, ฟอร์ม, การคล้อยตาม, การปรากฏ, ทำ, ปริมาณ, ขอบเขต, รวม, โครงสร้าง, การสร้าง, ส่วนประกอบ, สร้าง, สัญลักษณ์, เหรียญ, สัญญาณ, เครื่องหมาย, ออกแบบ, กราฟ, วางแผน, ร่าง, แผนภาพ, การแสดงออก, กอง, ซอง, เครื่องราง, ภาพ, เทวรูป, ไอคอน, สนาม, พื้นที่, แห่ง, พื้น, ตัวอย่าง, ภาพประกอบ, แบบอย่าง, กรณี, ชนิด, ลักษณะ, ประเภท, โหมด, สี, ท้อง, ตัก, รีสอร์ท, สถานที่, สมบัติ, บริษัท, ความไม่ชอบมาพากล, คุณสมบัติ, ลักษณะเฉพาะ, หลักเขต

รูป, เป็นตัว, อวตาร, สร้าง, ฟอร์ม, ประกอบด้วย, เป็น, กรอบ, ภาพ, รวบรวม, กลับชาติมาเกิด, ปลอมตัว, วางแผน, นักคิด, ตำแหน่งกองหลัง, โครงการ, ตารางเวลา, ร่าง, เค้าโครง, ทำเครื่องหมาย, จินตนาการ, ตั้งครรภ์, วาดภาพ, สมมติ, คิดค้น, เครื่องหมาย, เปิดเผย, ประกาศ, ใส่, ด่วน, เป็นตัวเป็นตนขึ้น, ถูกค้นพบ, ออกมา, รั่วไหล, ปรากฏ

กำหนดค่ากำหนดค่ารูปคิดตัวเลขการหา
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of figure in English
Noun(1) a diagram or picture illustrating textual material(2) alternative names for the body of a human being(3) one of the elements that collectively form a system of numeration(4) a model of a bodily form (especially of a person(5) a well-known or notable person(6) a combination of points and lines and planes that form a visible palpable shape(7) an amount of money expressed numerically(8) the impression produced by a person(9) the property possessed by a sum or total or indefinite quantity of units or individuals(10) language used in a figurative or nonliteral sense(11) a unitary percept having structure and coherence that is the object of attention and that stands out against a ground(12) a decorative or artistic work(13) a predetermined set of movements in dancing or skating
Verb(1) judge to be probable(2) be or play a part of or in(3) imagine; conceive of; see in one's mind(4) make a mathematical calculation or computation(5) understand
Examples of figure in English
(1) Although he is unlikely to figure in the first team this season, Smith will be looking to impress Francis and secure his future at the club.(2) she had always been so proud of her figure(3) They figure that the more control they have over applications, the more they'll be able to charge.(4) I could make out the figure of an old man(5) The Clydesdale all-rounder has yet to figure in the plans of new coach Peter Drinnen.(6) her songs figure in the charts(7) we watched the figure approaching us(8) It feels as if Haentjens has things to say about Plath that don't figure in this novel.(9) Congratulations also to Spa and Glenflesk also for winning the All Ireland also in set dancing and figure dancing.(10) Through the blur of the falling rain, Tracy notices a hooded figure dressed in black.(11) In the 18 months since the meters were introduced, they had not even managed to bring in half of the break-even figure of about Ôö¼├║4,500.(12) a dark figure emerged from the shadows(13) Of the two former Celtic managers Jansen, currently director of scouting at Feyenoord, may figure in the search again.(14) An exemplary soldier, freedom fighter, potter or weaver could also figure in the list.(15) Bryony spotted the lone figure emerging from the water, the current lapping at his body.(16) He's not the most attractive public figure but he certainly isn't the least.
Related Phrases of figure
(1) figure out ::
คิดออก
(2) figure skating ::
สเกตลีลา
(3) figure of speech ::
อุปมาโวหาร
(4) action figure ::
ดำเนินการร่าง
(5) figure up ::
คิดขึ้น
(6) public figure ::
บุคคลสาธารณะ
(7) father figure ::
พ่อ
(8) figure skater ::
สเกตน้ำแข็ง
(9) key figure ::
กุญแจสำคัญ
(10) authority figure ::
รูปอำนาจ
Synonyms
Noun
1. statistic ::
สถิติ
2. digit ::
หลัก
3. price ::
ราคา
4. arithmetic ::
คณิตศาสตร์
5. physique ::
ร่างกาย
6. silhouette ::
ภาพเงา
7. person ::
คน
8. human representation ::
เป็นตัวแทนของมนุษย์
9. shape ::
รูปร่าง
10. diagram ::
แผนภาพ
11. pattern ::
แบบแผน
12. fig ::
มะเดื่อ
13. public figure ::
บุคคลสาธารณะ
14. number ::
จำนวน
15. flesh ::
เนื้อ
16. trope ::
เปรียบเทียบ
Verb
17. feature ::
ลักษณะ
18. calculate ::
คำนวณ
19. suppose ::
สมมติ
20. make sense ::
เข้าเรื่อง
21. estimate ::
ประมาณการ
22. project ::
โครงการ
23. enter ::
เข้าสู่
24. compute ::
คำนวณ
Antonyms
1. nobody ::
ไม่มีใคร
Different Forms
configure, configures, figure, figured, figures, figuring
Word Example from TV Shows
What, you figure on just
leaving me in some ditch?

What, you FIGURE on just leaving me in some ditch?

Breaking Bad Season 4, Episode 5

so that I could get my Wesley
Crusher action figure signed.

so that I could get my Wesley Crusher action FIGURE signed.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 5

we can figure
out in a night.

we can FIGURE out in a night.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 13

Let's see if he can figure it out.

Let's see if he can FIGURE it out.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 2

But make sure you bust up your cell
and toss it, all right?
We'll figure it out.

But make sure you bust up your cell and toss it, all right? We'll FIGURE it out.

Breaking Bad Season 2, Episode 11

English to Thai Dictionary: figure

Meaning and definitions of figure, translation in Thai language for figure with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of figure in Thai and in English language.

Tags for the entry 'figure'

What figure means in Thai, figure meaning in Thai, figure definition, examples and pronunciation of figure in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History