English to Thai Meaning :: form

Form :
ฟอร์ม
แบบ, ฟอร์ม, รูป, ร่าง, แบบพิมพ์, ระบอบ, กรอบ, ส่วน, พิธี, สัดส่วน, แผน, ขนาด, สัฌฐมน, ตัวตน, นวทวาร, รูปโฉมฟอร์ม, สร้าง, ก่อ, เกิด, ปั้น, เพาะ, นฤมิต, ทำ, ปลูก, ต่อ, ก่อตัว, คิดอ่าน - ฟอร์มฟอร์มรูปแบบการขึ้นรูปไม่มีรูปรูปแบบPreformpreformedpreformingพลาสติกขึ้นรูป
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the phonological or orthographic sound or appearance of a word that can be used to describe or identify something(2) a category of things distinguished by some common characteristic or quality(3) a perceptual structure(4) any spatial attributes (especially as defined by outline(5) alternative names for the body of a human being(6) the spatial arrangement of something as distinct from its substance(7) the visual appearance of something or someone(8) a printed document with spaces in which to write(9) (biology(10) an arrangement of the elements in a composition or discourse(11) a particular mode in which something is manifested(12) (physical chemistry(13) a body of students who are taught together(14) an ability to perform well(15) a life-size dummy used to display clothes(16) a mold for setting concrete
Verb(1) create (as an entity(2) to compose or represent(3) develop into a distinctive entity(4) give shape or form to(5) make something, usually for a specific function(6) establish or impress firmly in the mind(7) assume a form or shape

Show Examples
(+)

(1) to be in outstanding form(2) A southern taxonomic form is distributed in North America in Pacific drainages from northern Washington north to the Alaska Peninsula.(3) I am lucky enough to be part of a team whose form has been magnificent, with mesmerising displays.(4) they tried to find a form of words acceptable to all(5) On current domestic form , Liverpool might not see another Champions League night like this for a very long time to come.(6) these videos are a triumph of form over content(7) Mix to combine and set aside for five minutes, or until small bubbles form on the surface.(8) Correcting any form of social misbehaviour is not something that can be done quickly.(9) He has shown consistent form with both bat and ball so far this season but still needs a big score under his belt.(10) He was a lifelong bachelor and was believed to have remained celibate - but did he enjoy painting the naked female form ?(11) Observing the variety of colour, form and aroma of summer flowers can enhance outdoor relaxation.(12) an application form(13) This uncomfortable contradiction between form and content lies at the heart of both their work.(14) In time it may be advantageous to hold data in processed form , but at present raw data remains too valuable.(15) The Rev Chris Swift, a parent himself, agonised over a form of words for a situation he hadn't faced before.(16) He stepped to the side so that his form blocked the door.
Related Words
(1) application form ::
แบบฟอร์มใบสมัคร
(2) to form ::
ในรูปแบบ
(3) order form ::
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
(4) registration form ::
แบบฟอร์มลงทะเบียน
(5) short form ::
แบบสั้น
(6) base form ::
รูปแบบฐาน
(7) form factor ::
ปัจจัยรูปแบบ
(8) fill in a form ::
กรอกแบบฟอร์ม
(9) in the form ::
ในรูปแบบ
(10) sixth form ::
รูปแบบที่หก
Synonyms
Noun
1. shape ::
รูปร่าง
2. body ::
ร่างกาย
3. manifestation ::
การประกาศ
4. kind ::
ชนิด
5. mold ::
แม่พิมพ์
6. etiquette ::
มารยาท
7. questionnaire ::
แบบสอบถาม
8. fitness ::
การออกกำลังกาย
9. manakin ::
Manakin
10. phase ::
ระยะ
11. strain ::
ความเครียด
12. cast ::
โยน
13. course ::
หลักสูตร
14. signifier ::
มหาเทพ
15. pattern ::
แบบแผน
16. flesh ::
เนื้อ
17. contour ::
เส้นแสดงรูปร่าง
18. sort ::
ประเภท
Verb
19. make ::
ทำ
20. formulate ::
กำหนด
22. materialize ::
เป็นตัวเป็นตนขึ้น
23. acquire ::
ได้รับ
24. arrange ::
เตรียมการ
25. constitute ::
เป็น
26. develop ::
พัฒนา
27. shape ::
รูปร่าง
28. organize ::
จัดระเบียบ
29. forge ::
ปลอม
30. take form ::
ใช้รูปแบบ
31. imprint ::
ประทับ
Antonyms
1. impropriety ::
ความไม่ถูกต้อง
2. indecorum ::
ไม่ถูกกาลเทศะ
Different Forms
form, formed, forming, formless, forms, preform, preformed, preforming, preforms
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Form up! Come on, lads!

Form up! Come on, lads!

Game of Thrones Season 7, Episode 4


Form a line!

Form a line!

Game of Thrones Season 7, Episode 4


Men, form up.

Men, FORM up.

Game of Thrones Season 2, Episode 9


You know, it can take some time
for pigment to form.

You know, it can take some time for pigment to FORM.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 16


You hoped to pour your minds
into our form.

You hoped to pour your minds into our FORM.

Westworld Season 2, Episode 10


English to Thai Dictionary: form

Meaning and definitions of form, translation in Thai language for form with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of form in Thai and in English language.

Tags for the entry 'form'

What form means in Thai, form meaning in Thai, form definition, examples and pronunciation of form in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toThai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links