English to Thai Meaning :: hold

Hold :
ถือ
ถือ, ไว้, จับ, ยึด, กุม, อุ้ม, จุ, ยก, กำ, เกาะ, คว้า, อดทน, ยึดครอง, โอบอุ้ม, กระเตง, ต่าง, ครอบคลุม, หักใจ, ดำรงฐานะ, ดำรงอยู่, ประทุก, สงวนที่, เกาะกุมกระบิดกระบวน - ถือถือโฮลเดนโฮลดิ้งถือ
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the act of grasping(2) understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something(3) power by which something or someone is affected or dominated(4) time during which some action is awaited(5) a state of being confined (usually for a short time(6) a stronghold(7) a cell in a jail or prison(8) the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it(9) the space in a ship or aircraft for storing cargo
Verb(1) cause to continue in a certain state, position, or activity; e.g., `keep clean'(2) have or hold in one's hands or grip(3) organize or be responsible for(4) have or possess, either in a concrete or an abstract sense(5) keep in mind or convey as a conviction or view(6) maintain (a theory, thoughts, or feelings(7) to close within bounds, or otherwise limit or deprive of free movement(8) secure and keep for possible future use or application(9) have rightfully; of rights, titles, and offices(10) be the physical support of; carry the weight of(11) contain or hold; have within(12) have room for; hold without crowding(13) remain in a certain state, position, or condition(14) support or hold in a certain manner(15) be valid, applicable, or true(16) assert or affirm

Show Examples
(+)

(1) he is determined to hold down inflation(2) he caught hold of her arm(3) a strawberry margarita, but hold the tequila(4) I tightened my hold around her waist a little and kissed the top of her head.(5) His younger brother, Alfred, would hold this same office five years later.(6) he lost his hold and fell(7) It is a scandal that he is allowed to hold such a powerful position in the Republican Party.(8) O'Connell said they had eased their hold on him when he stopped struggling.(9) Their curiosity is endless and finding something to do which is engrossing enough to hold their attention for a while is difficult.(10) He really can't hold his drink well though, half a shandy and he started pouring his little heart out to me on the way back to the hotel.(11) hold your direction to the right(12) She shows that the upbeat view doesn't hold up in the face of a careful examination of the numbers.(13) Combine all the ingredients in a saucepan big enough to hold everything, including the pears.(14) Handwoven out of natural straw, the basket is large enough to hold everything for a daily outing.(15) A policeman caught hold of him and dragged him over the fence to safety, leaving him with nothing more serious than bruises.(16) they are trying to hold public spending to Ôö¼├║244.5 billion
Related Words
(1) hold on ::
ยึดมั่นใน
(2) hold back ::
อั้น
(3) on hold ::
ที่ถือ
(4) to hold ::
จะถือ
(5) hold out ::
ยึกยัก
(6) hold down ::
ค้างไว้
(7) hold off ::
ออกจาก
(8) get hold of ::
ได้รับถือของ
(9) hold in ::
ถืออยู่ใน
Synonyms
Noun
1. grip ::
ด้ามจับ
2. influence ::
มีอิทธิพล
3. control ::
ควบคุม
4. detention ::
การกักกัน
5. grasp ::
เข้าใจ
6. delay ::
ความล่าช้า
7. cargo hold ::
เก็บสินค้า
8. keep ::
เก็บ
Verb
9. clasp ::
เข็มกลัด
10. embrace ::
โอบกอด
11. possess ::
มี
12. support ::
สนับสนุน
13. detain ::
คุมตัว
14. maintain ::
เก็บรักษา
15. occupy ::
ครอบครอง
16. take ::
เอา
17. persist ::
สู้
18. be available ::
สามารถใช้ได้
19. convene ::
ประชุมกัน
20. stop ::
หยุด
21. carry ::
พกพา
22. apply ::
ใช้
23. book ::
หนังสือ
24. obligate ::
เป็นหนี้บุญคุณ
25. concord ::
ความสงบเรียบร้อย
26. defend ::
แก้ต่าง
27. contain ::
บรรจุ
28. restrain ::
ยับยั้ง
29. obtain ::
ได้รับ
30. deem ::
ถือว่า
31. withstand ::
ต้านทาน
32. adjudge ::
ตัดสิน
33. halt ::
หยุด
34. retain ::
รักษา
35. give ::
ให้
36. bear ::
หมี
37. harbor ::
ท่าเรือ
38. have got ::
ได้มี
39. take hold ::
จะถือ
40. admit ::
ยอมรับ
Antonyms
1. release ::
ปล่อย
2. relinquish ::
สละ
3. surrender ::
ยอมจำนน
4. yield ::
ผล
Different Forms
hold, holden, holds
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Hold your ground!

Hold your ground!

Westworld Season 2, Episode 3


Hold!

Hold!

Game of Thrones Season 7, Episode 4


Hold the door! Hold door! Hold door!

Hold the door! Hold door! Hold door!

Game of Thrones Season 6, Episode 5


You want to hold it?

You want to HOLD it?

Game of Thrones Season 1, Episode 1


The Lannisters hold prisoners of their own.

The Lannisters HOLD prisoners of their own.

Game of Thrones Season 2, Episode 4


English to Thai Dictionary: hold

Meaning and definitions of hold, translation in Thai language for hold with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hold in Thai and in English language.

Tags for the entry 'hold'

What hold means in Thai, hold meaning in Thai, hold definition, examples and pronunciation of hold in Thai language.

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links