English to Thai Meaning of load - ภาระ


Load :
ภาระ

ค่าธรรมเนียม, แรงดึงดูด, ภาระ, น้ำหนัก, ความรับผิดชอบ, ตัน, งาน, คณะกรรมาธิการ, จำนวนมาก, ก้อน, ถากถาง, จัดการ, กอง, การแสดงออก, ปริมาณ, สัญญาณ, ซอง, กระสุนปืน, เชื้อปะทุ, เปลือก, สิ่งที่เป็นภาระ, สุดท้าย, ขนาดใหญ่

ใส่, เขมือบ, ภาระ, ค่าธรรมเนียม, สิ่ง, เก็บรักษา, กระทำ, กดลง, อัด, กด, ฟาด, น้ำหนัก, ชั่ง, มอบความไว้วางใจ, ชั่งน้ำหนัก, ก่อให้เกิด, ตัน, กดขี่, ยกขึ้น, ปรับ, เพิ่ม, แก้ไขปัญหา, เติมพลัง, สัมผัสถึง, กำหนด, ปู, บรรทุกหนักเกินไป, เกินพิกัด, คิดค่าใช้จ่าย, อาน, รับภาระ

ภาระที่ใส่ได้เพียบรถตักดินรถตักโหลดโหลด
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of load in English
Noun(1) weight to be borne or conveyed(2) a quantity that can be processed or transported at one time(3) goods carried by a large vehicle(4) an amount of alcohol sufficient to intoxicate(5) the power output of a generator or power plant(6) an onerous or difficult concern(7) a deposit of valuable ore occurring within definite boundaries separating it from surrounding rocks(8) the front part of a guided missile or rocket or torpedo that carries the nuclear or explosive charge or the chemical or biological agents(9) electrical device to which electrical power is delivered
Verb(1) fill or place a load on(2) provide (a device(3) transfer from a storage device to a computer's memory(4) put (something(5) corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance; often by replacing valuable ingredients with inferior ones
Examples of load in English
(1) But looking at the potential load on the server, here are some numbers with that.(2) Michael immediately began to load boxes and bags of food and supplies into the van.(3) Some of the sediment load was trapped within the meanders, forming extended point-bars.(4) she was talking a load of rubbish(5) It is possible he will be asked to drop some of the weight to ease the load on his left knee, in which he tore the ACL in 1998.(6) a tractor-trailer load of new appliances(7) consumers will find it difficult to service their heavy load of debt(8) This is a mammoth task by any criteria, and the more hands there are the lighter the work load for each individual.(9) the increased load on the heart caused by a raised arterial pressure(10) Joints move and bear a load : your weight, in other words.(11) If you must use an extension cord, use a cord that's rated for the electrical load and no longer really needed.(12) Changing the length of a transmission line will change the input impedance if the load isn't properly matched to the line.(13) Alicia's fervent hope was that her love and support would make his painful load easier to bear.(14) Perhaps this is, in part, a lesson learned from forgetting to load film into my camera as a junior.(15) To conserve water and energy, wait until you have a full load before running your dishwasher or washing machine.(16) following breakfast we clear the table and load the dishwasher
Related Phrases of load
(1) load up ::
โหลดขึ้น
(2) load cell ::
โหลดเซลล์
(3) heavy load ::
ภาระหนัก
(4) full load ::
โหลดเต็ม
(5) load balancing ::
สมดุลภาระ
(6) load capacity ::
กำลังการผลิตไฟฟ้า
(7) full container load ::
โหลดเก็บเต็ม
(8) dead load ::
โหลดตาย
(9) load factor ::
ปัจจัยกดดัน
(10) peak load ::
โหลดสูงสุด
Synonyms
Noun
1. cargo ::
สินค้า
2. a lot of ::
มากมาย
3. commitment ::
ความมุ่งมั่น
4. loading ::
โหลด
5. shipment ::
การส่งสินค้า
6. warhead ::
หัวรบ
8. lode ::
ทางแร่
Verb
9. fill ::
ใส่
10. pack ::
ซอง
11. burden ::
ภาระ
12. reward ::
รางวัล
13. prime ::
สำคัญ
14. insert ::
แทรก
15. bias ::
อคติ
16. charge ::
ค่าธรรมเนียม
17. load up ::
โหลดขึ้น
18. debase ::
ลดตำแหน่ง
Antonyms
1. ace ::
คนเก่ง
2. bit ::
บิต
3. dab ::
ตบเบา ๆ
4. dram ::
น้ำหนักหนึ่งแดรม
5. driblet ::
driblet
6. glimmer ::
ริบหรี่
7. hint ::
เปรย
8. lick ::
เลีย
9. little ::
น้อย
10. mite ::
เล็น
11. nip ::
หยิก
12. ounce ::
ออนซ์
13. pinch ::
หยิก
14. pittance ::
จำนวนเล็กน้อย
15. scruple ::
ศีลธรรม
16. shade ::
ร่มเงา
Different Forms
load, loadable, loaded, loader, loaders, loading, loads
Word Example from TV Shows
It's a new design.
Much easier to load. There's no crank.

It's a new design. Much easier to LOAD. There's no crank.

Game of Thrones Season 3, Episode 2

Setting maximum load.

Setting maximum LOAD.

Westworld Season 2, Episode 10

Come on, let's get the next load.

Come on, let's get the next LOAD.

Game of Thrones Season 4, Episode 9

What a load of crap?
Hey, Jesse.

What a LOAD of crap? Hey, Jesse.

Breaking Bad Season 4, Episode 7

Okay, I got this. Lock and load, boys.

Okay, I got this. Lock and LOAD, boys.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

English to Thai Dictionary: load

Meaning and definitions of load, translation in Thai language for load with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of load in Thai and in English language.

Tags for the entry 'load'

What load means in Thai, load meaning in Thai, load definition, examples and pronunciation of load in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History