English to Thai Meaning of mark - เครื่องหมาย


Mark :
เครื่องหมาย

ประทับใจ, ความประทับใจ, เครื่องหมาย, ตรา, พิมพ์, ประทับ, เบลอ, คราบ, มลทิน, ด่าง, จำกัด, การ จำกัด, เขตแดน, ชายแดน, เส้น, สัญญาณ, เหรียญ, ตัวอย่าง, แบบอย่าง, ยี่ห้อ, สัญลักษณ์, รูป, ปลายทาง, เป้า, เป้าหมาย, วัตถุ, วัตถุประสงค์, แจกจ่าย, ความเด่น, ชื่อเสียง, โคก, นูน, ธง, มาตรฐาน, ตัวเขียนแสดงความคิดเห็น, ลักษณะ, ความไม่ชอบมาพากล, คุณสมบัติ, ลักษณะเฉพาะ, หลักเขต, รอยพระบาท, ฝีเท้า, ร่องรอย, เครื่องราชอิสริยาภรณ์, ปัญหา, รวม, จุด, เครื่องหมายการออกเสียง, สำเนียง, ปลาย, การสิ้นสุด, วัด, ติดตาม, ทำนองเพลง, เพลง, ลักษณะของเสียงร้องหรือเสียงจากเครื่องดนตรี, บันทึก, บรรทัดฐาน, ชั้น, หิ้ง, นอนรอ, จุดมุ่งหมาย, ซุ้มไม้, หลัก, ท้อง, ตัก

วาด, สี, เครื่องหมาย, ติดตาม, อธิบาย, เขียน, เส้นเครื่องหมาย, คราบ, ประทับ, วาดภาพ, ประทับใจ, แกะสลัก, แจ้งให้ทราบ, สังเกต, จะแจ้งให้ทราบ, ข้อสังเกต, ตา, ตราประทับ, พิมพ์, ไฟ, ปล่อย, สัมผัสปิด, ยี่ห้อ, สร้าง, ดินสอ, จดหมาย, รูป, มีความหมายว่า, บันทึก, แสดง, จดจำ, หนังสือ, ปากกา, เข้าสู่, คาย, แจก, ระบุ, คลี่คลาย, สาธิต, นำมาออก, เน้น, สำคัญ

เครื่องหมายโดดเด่นเครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายตราประทับบนไปรษณียภัณฑ์ประทับตราไปรษณีย์การประทับตราค่าดวงตราไปรษณีย์Postmarks
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of mark in English
Noun(1) a number or letter indicating quality (especially of a student's performance(2) a distinguishing symbol(3) a reference point to shoot at(4) a visible indication made on a surface(5) the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember(6) a symbol of disgrace or infamy(7) formerly the basic unit of money in Germany(8) Apostle and companion of Saint Peter; assumed to be the author of the second Gospel(9) a person who is gullible and easy to take advantage of(10) a written or printed symbol (as for punctuation(11) a perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened(12) the shortest of the four Gospels in the New Testament(13) an indication of damage(14) a marking that consists of lines that cross each other(15) something that exactly succeeds in achieving its goal
Verb(1) attach a tag or label to(2) designate as if by a mark(3) be a distinctive feature, attribute, or trait; sometimes in a very positive sense(4) celebrate by some ceremony or observation(5) make or leave a mark on(6) to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful(7) notice or perceive(8) mark with a scar(9) make small marks into the surface of(10) establish as the highest level or best performance(11) make underscoring marks(12) remove from a list(13) put a check mark on or near or next to(14) assign a grade or rank to, according to one's evaluation(15) insert punctuation marks into
Examples of mark in English
(1) few bullets could have missed their mark(2) the flag was at half-mast as a mark of respect(3) Cromwell made his mark here(4) the blow left a red mark down one side of her face(5) This makes it difficult to say when a particular quatrain has missed or hits its mark .(6) to mark sb's death(7) It is possible to discourage guessing by allocating one mark for a correct answer and minus one for an incorrect answer.(8) It is also right that flags in the city should be at half mast, as a mark of respect to the dead and their families.(9) This album, at worst, is going to take me over the 40 million quid mark .(10) unemployment had passed the two million mark(11) Both sides of the crossing were covered with flowers by mourners, who left bouquets and countless soft toys as a mark of respect.(12) The trio made their initial attack at the 22 km mark and at one stage pulled out a 5m 20s advantage.(13) She may miss the mark sometimes, but you've gotta applaud her sense of adventure.(14) to stamp your mark on sth(15) Four generations of the Salt family gathered in a building constructed by their ancestor to mark a festival celebrating Sir Titus Salt.(16) Recent employment data showed the number of people over retirement age who are back in work has risen above the million mark for the first time.
Related Phrases of mark
(1) exclamation mark ::
อัศเจรีย์
(2) quotation mark ::
เครื่องหมายคำพูด
(3) stretch mark ::
ยืดเครื่องหมาย
(4) mark-up ::
ขึ้นเครื่องหมาย
(5) mark down ::
ทำเครื่องหมายลง
(6) mark out ::
ทำเครื่องหมาย
(7) check mark ::
เครื่องหมายถูก
(8) punctuation mark ::
เครื่องหมายวรรคตอน
(9) mark off ::
เครื่องหมายปิด
Synonyms
Noun
1. blemish ::
ด่างพร้อย
2. symbol ::
สัญลักษณ์
3. logo ::
เครื่องหมาย
4. point ::
จุด
5. sign ::
สัญญาณ
6. impression ::
ความประทับใจ
7. characteristic ::
ลักษณะเฉพาะ
8. grade ::
เกรด
9. target ::
เป้า
10. print ::
พิมพ์
11. scar ::
แผลเป็น
12. brand ::
ยี่ห้อ
13. cross ::
ข้าม
15. fall guy ::
ตกผู้ชาย
16. score ::
คะแนน
17. marking ::
เครื่องหมาย
18. deutsche mark ::
เครื่องหมายดอย
Verb
19. discolor ::
เปลี่ยนสี
20. put one's name on ::
ใส่ชื่อของคนใน
21. indicate ::
แสดง
22. celebrate ::
ฉลอง
23. represent ::
แทน
24. characterize ::
อธิบายลักษณะ
25. assess ::
ประเมินผล
26. take heed of ::
จงระวังของ
27. score ::
คะแนน
28. tag ::
แท็ก
29. commemorate ::
เป็นอนุสรณ์
30. note ::
บันทึก
31. distinguish ::
เห็นความแตกต่าง
32. pock ::
ฝี
33. punctuate ::
เว้นวรรค
34. set ::
ชุด
35. mark off ::
เครื่องหมายปิด
36. stigmatize ::
ตีตรา
37. cross off ::
ข้ามปิด
Different Forms
mark, marked, marking, markings, marks, postmark, postmarked, postmarking, postmarks
Word Example from TV Shows
The hardest steel does not make a mark.

The hardest steel does not make a MARK.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

- How will he find you?
- His mark is on me.

- How will he find you? - His MARK is on me.

Game of Thrones Season 8, Episode 2

about the beauty mark on her shoulder.

about the beauty MARK on her shoulder.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 17

But mark my words,

But MARK my words,

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

I really like you,
but I wanna see how things go with Mark?

I really like you, but I wanna see how things go with Mark?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 10

English to Thai Dictionary: mark

Meaning and definitions of mark, translation in Thai language for mark with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of mark in Thai and in English language.

Tags for the entry 'mark'

What mark means in Thai, mark meaning in Thai, mark definition, examples and pronunciation of mark in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History