English to Thai Meaning of offer - เสนอ


Offer :
เสนอ

เสนอ, อนุญาต, การชำระเงิน, การเสนอ, ผลตอบแทน, รางวัล, การจัดส่ง, สัมปทาน, การถวาย, เครื่องบูชา, ของบูชา, เผาตัวเอง, ลอง, พยายาม, ความพยายาม, เรียงความ, การกระทำ, แสดง, การแสดง, งานแสดงนิทรรศการ, ขบวนแห่, การปฏิบัติตาม, ความยินยอม, ยินยอม, ข้อตกลง, ส่ง, เรื่อง, บทนำ, แนวโน้ม, ความโน้มเอียง, อคติ, ความถนัด, ที่พิง, เสนอขาย, บริเวณใกล้เคียง, เร็ว ๆ นี้, ติดต่อกัน, เข้าใกล้, ความใกล้ชิด, แรงกระตุ้น, ติดยาเสพติด, ใจชอบ

ส่งมอบ, ให้, เสนอ, อนุญาต, จ่ายเงิน, ลงโทษ, หารือ, ใส่ใน, ตัวแทน, มอบ, หยิบยก, นำเสนอ, ฟักฟูม, อุทิศ, เล่าเรื่อง, สถานะ, แทน, ทำให้สำเร็จ, บรรลุ, ตระหนักถึง, นำมาเกี่ยวกับ, สังเวย, จารึก, สารภาพ, คำมั่นสัญญา, ข้อเรียกร้อง, จัดแสดง, ชี้ให้เห็น, ที่กำหนดไว้, แฉ, ประกาศ, ใบอนุญาต, ต่ออายุ, ยึกยัก, ถือไว้, ประกวดราคา, ทำให้, ใส่, แนะนำ, ปู, ทำให้ข้อเสนอ, ลอง, พยายาม, ไปเกี่ยวกับ, ดัน, ประสงค์, การดูแล, แนวโน้ม, ลาดเอียง, โก้งโค้ง, มีแนวโน้ม, ยัน

เสนอที่นำเสนอการเสนอการนำเสนอเสนอ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of offer in English
Noun(1) the verbal act of offering(2) something offered (as a proposal or bid(3) a usually brief attempt
Verb(1) make available or accessible, provide or furnish(2) present for acceptance or rejection(3) agree freely(4) put forward for consideration(5) offer verbally(6) make available for sale(7) propose a payment(8) produce or introduce on the stage(9) present as an act of worship(10) mount or put up(11) make available; provide(12) ask (someone(13) threaten to do something
Examples of offer in English
(1) he had to offer some resistance to her tirade(2) you should accept the job offer(3) you should find out what the clubhouse has to offer(4) And now they can't possibly refuse his immensely generous offer .(5) they were so kind as to offer(6) The presentation showed plans to offer a full range of convenience store products, some fresh produce, and an off licence.(7) Imagine as well that he had been chosen for the job and had accepted the offer to be the candidate's running mate.(8) There are individuals who offer healing at an affordable fee.(9) But such was my desire to make myself look more attractive I accepted her offer .(10) The new owners of the Malmesbury gym are attempting to offer the complete healthy living centre.(11) to make an offer(12) A special introductory offer is available at the moment.(13) there's a special offer on healthy food(14) Bash cursed in pain but didn't offer any more resistance as Speedy led him the rest of the way downstairs to the entrance.(15) At present, most schools offer bursaries to children talented in music, sport or the arts.(16) Many of the rest accepted the offer of amnesty offered to those who surrendered within twenty-four hours.
Related Phrases of offer
(1) special offer ::
ข้อเสนอพิเศษ
(2) to offer ::
เพื่อเสนอ
(3) make an offer ::
ทำให้ข้อเสนอ
(4) job offer ::
เสนองาน
(5) on offer ::
เกี่ยวกับข้อเสนอ
(6) offer letter ::
จดหมายเสนอ
(7) tender offer ::
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(8) offer price ::
ราคาเสนอซื้อ
(9) offer up ::
มีขึ้น
Synonyms
Noun
1. proposal ::
ข้อเสนอ
2. bid ::
สั่ง
3. offering ::
การเสนอ
4. go ::
ไป
Verb
5. put forward ::
หยิบยก
6. volunteer ::
อาสาสมัคร
7. put up for sale ::
วางขาย
8. bid ::
สั่ง
9. provide ::
ให้
10. attempt ::
พยายาม
11. sacrifice ::
เสียสละ
12. extend ::
ต่ออายุ
13. proffer ::
บอกให้
15. offer up ::
มีขึ้น
16. declare oneself ::
ประกาศตัว
Different Forms
offer, offered, offering, offerings, offers
Word Example from TV Shows
I offer you a choice.

I OFFER you a choice.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

then let us offer them enough money
or whatever else they desire

then let us OFFER them enough money or whatever else they desire

Vikings Season 1, Episode 7

I'll give you 25 bucks,
that's my best offer.

I'll give you 25 bucks, that's my best OFFER.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 17

...and offer me your robot
as the spoils of war.

...and OFFER me your robot as the spoils of war.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 12

All right, Ms. Jensen, before we begin,
may I offer you a refreshment?

All right, Ms. Jensen, before we begin, may I OFFER you a refreshment?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3

English to Thai Dictionary: offer

Meaning and definitions of offer, translation in Thai language for offer with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of offer in Thai and in English language.

Tags for the entry 'offer'

What offer means in Thai, offer meaning in Thai, offer definition, examples and pronunciation of offer in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History