English to Thai Meaning of place - สถานที่


Place :
สถานที่

สถานที่, ที่ดิน, ช่องว่าง, ห้อง, กรณี, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง, เว็บไซต์, ภูมิภาค, อาณาเขต, ตำบล, สนาม, ส่วนหนึ่ง, พื้นที่, แห่ง, พื้น, เงื่อนไข, ถูกที่แล้ว, สถานการณ์, ที่นั่ง, สถานี, คู, บ่อ, อาหารเย็น, บ้านสำหรับสุนัขอยู่, บ้าน, วัด, ร่อง, การดำเนินการ, สาเหตุ, สำนักงาน, งานที่ทำ, การกระทำ, ชายแดน, ปีก, วง, อาชีพ, การปกครอง, ความใกล้ชิด, เกี่ยวกับตำแหน่ง, ภาชนะ, รีสอร์ท, สมบัติ, บริษัท, รูปร่าง, ฟอร์ม, ที่อยู่อาศัย, ถิ่นที่อยู่, อำเภอ, วาระ, ยศ, งาน, การจ้าง, บริการ, อุบาย, จ้าง, อาคาร, โดม, ผ้า, ขุนนาง, หม้อ, ที่รองรับ, รูปทรงกลม, สมอง, ฐานันดร, นำ, การปฏิบัติ, เปลือก, ลาน, ผิว, กระดอง, เห่า

ใส่, สร้าง, ใส่ใน, ชุด, สถานที่, ทำ, ถือ, ปู, เก็บรักษา, รักษา, เอา, สอบถาม, นำมาใช้, ซื้อ, หมี, ตั้งอยู่, จุด, แยกแยะ, เสื้อกั๊ก, มอบความไว้วางใจ, ให้, บรรจุ, ใช้เวลาในการ, ประกอบด้วย, สวมใส่, รับ, พกพา, โยน, ไม่เชื่อฟัง, โยนลง, เหยียด, คิดค่าบริการธนู, ปลง, เก็บ, เงินฝาก

สถานที่วางไว้การวางตำแหน่งสถานที่การวางplacings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of place in English
Noun(1) a point located with respect to surface features of some region(2) any area set aside for a particular purpose(3) an abstract mental location(4) a general vicinity(5) the post or function properly or customarily occupied or served by another(6) a particular situation(7) where you live at a particular time(8) a job in an organization(9) the particular portion of space occupied by something(10) proper or designated social situation(11) a space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane(12) the passage that is being read(13) proper or appropriate position or location(14) a public square with room for pedestrians(15) an item on a list or in a sequence(16) a blank area
Verb(1) put into a certain place or abstract location(2) place somebody in a particular situation or location(3) assign a rank or rating to(4) assign a location to(5) to arrange for(6) take a place in a competition; often followed by an ordinal(7) intend (something(8) recognize as being; establish the identity of someone or something(9) assign to (a job or a home(10) locate(11) estimate(12) identify the location or place of(13) make an investment(14) assign to a station(15) finish second or better in a horse or dog race(16) sing a note with the correct pitch
Examples of place in English
(1) As you couldn't reserve the table, it was up to you to arrive early for dinner to secure your place .(2) The lane of Meimeili near the road was the place accommodating most comfort houses in this area.(3) Do we simply accept our place at the back of the queue for funding, bracing ourselves for leaner times?(4) What we have now is a splendid modern building, a place of worship and a resource centre for the whole community.(5) the horse has been backed for a place(6) I believe that there is indeed an important place for the type of care that general physicians provide.(7) Not only did Max lose his third place , he even jeopardized his participation in the second race.(8) He was reluctant to become involved in the issue, stating it was not his place to comment.(9) The only competition in the Scottish game these days involves the one-legged race for third place .(10) a place to eat(11) With two games to go Spurs were seventh but at 5pm today we found ourselves out in the cold in ninth place .(12) The paradigm of the open space as a public place must be promoted better across the country.(13) He brought the car in on lap 90 for fuel and resumed his race in third place .(14) In comes a calm, regionally balanced economy with the housing market in its proper place .(15) It's not my place to give advice on how artists should set themselves up.(16) there's no place else to put the lamp
Related Phrases of place
(1) take place ::
แทนที่
(2) place of birth ::
สถานที่เกิด
(3) in place ::
ในสถานที่
(4) to place ::
ไปยังสถานที่
(5) in the first place ::
ในที่แรก
(6) to take place ::
เกิดขึ้น
(7) out of place ::
ออกนอกสถานที่
(8) place of delivery ::
สถานที่ส่งมอบ
(9) in place of ::
แทนที่
Synonyms
Noun
1. location ::
ที่ตั้ง
2. country ::
ประเทศ
3. home ::
บ้าน
4. situation ::
สถานการณ์
5. seat ::
ที่นั่ง
6. job ::
งาน
7. status ::
สถานะ
8. responsibility ::
ความรับผิดชอบ
9. space ::
ช่องว่าง
11. position ::
ตำแหน่ง
12. spot ::
จุด
13. property ::
คุณสมบัติ
14. piazza ::
ลาน
15. lieu ::
Lieu
16. station ::
สถานี
Verb
18. put ::
ใส่
19. rank ::
ยศ
20. identify ::
แยกแยะ
21. house with ::
บ้านที่มี
22. site ::
เว็บไซต์
23. post ::
เสา
24. position ::
ตำแหน่ง
25. localize ::
จำกัด
26. order ::
ใบสั่ง
27. commit ::
ผูกมัด
28. come out ::
ออกมา
29. target ::
เป้า
Different Forms
place, placed, placement, placements, places, placing, placings
Word Example from TV Shows
Think of how old this place is.

Think of how old this PLACE is.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

Every place is safer than Madrid.

Every PLACE is safer than Madrid.

Money Heist Season 3, Episode 5

-spruce up the place.
-(SIGHS)

-spruce up the PLACE. -(SIGHS)

The Big Bang Theory Season 10, Episode 18

I know this place.

I know this PLACE.

Westworld Season 2, Episode 6

I know, did you see they still have
a video rental place?

I know, did you see they still have a video rental PLACE?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 20

English to Thai Dictionary: place

Meaning and definitions of place, translation in Thai language for place with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of place in Thai and in English language.

Tags for the entry 'place'

What place means in Thai, place meaning in Thai, place definition, examples and pronunciation of place in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History