English to Thai Meaning :: point

Point :
จุด
จุด, สถาน, ตอน, เรื่อง, ขีด, เปลาะ, ปัญหา, หัวข้อ, หน่วย, ขณะ, ข้อ, ใจความสำคัญ, จุดประสงค์, ข้อคมขำ, หัวกุญแจรางรถ, แห่งหน, พอยนท, ปลายแหลม, กระทงความ, นัยสำคัญ, ย่างก้าว, เค้าความ, ตรงนี้ชี้, เล็ง, จ่อ, เสี้ยม, เสริม, แจ้ง, ชี้ให้ดู - จุดจุดแหลมการชี้จุดแหลม
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a geometric element that has position but no extension(2) the precise location of something; a spatially limited location(3) a brief version of the essential meaning of something(4) an isolated fact that is considered separately from the whole(5) a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process(6) an instant of time(7) the object of an activity(8) a V shape(9) a very small circular shape(10) the unit of counting in scoring a game or contest(11) a promontory extending out into a large body of water(12) a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list(13) a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect(14) an outstanding characteristic(15) sharp end(16) any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass
Verb(1) indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively(2) be oriented(3) direct into a position for use(4) direct the course; determine the direction of travelling(5) be a signal for or a symptom of(6) sail close to the wind(7) mark (Hebrew words(8) mark with diacritics(9) mark (a psalm text(10) be positionable in a specified manner(11) intend (something(12) indicate the presence of (game(13) give a point to(14) repair the joints of bricks

Show Examples
(+)

(1) Grant says the point is that no one knows what it's like to be Lauren or what's going on inside her head.(2) As proof, we point to the fact that the same author also wrote six books predicting the end of the world.(3) there was no point at all to his story(4) the point of his dagger(5) If you met me you would probably just point and laugh and I wouldn't blame you.(6) The hounds made an eight mile point in a little over 45 minutes.(7) What is the point of drawing up plans if they're not going to be adhered to?(8) I was on the point of approaching but I didn't have the courage in case he told me to clear off.(9) I felt then like I would never go back to work until we had won our point .(10) she'll point you to whatever you need(11) Footnote numbering in the text should be placed after the full point at the end of a sentence.(12) The architect later wrote to say that yes, the cement would probably outlast all of them, but that was not quite the point .(13) The quarter percentage point rise alone is unlikely to push your finances over the edge.(14) It is patently obvious that the health service is on the point of collapse.(15) Wig pins are small and usually have a sharp point at one end to help the pins penetrate the wig piece.(16) on this point we're all agreed
Related Words
(1) point out ::
ชี้ให้เห็น
(2) point of view ::
มุมมอง
(3) power point ::
จุดไฟ
(4) turning point ::
จุดเปลี่ยน
(5) melting point ::
จุดหลอมเหลว
(6) focal point ::
จุดโฟกัส
(7) point to ::
ชี้ไปที่
(8) starting point ::
จุดเริ่ม
(9) at this point ::
ณ จุดนี้
(10) boiling point ::
จุดเดือด
Synonyms
Noun
1. tip ::
ปลาย
2. pinpoint ::
หาตัว
3. place ::
สถานที่
4. time ::
เวลา
5. level ::
ชั้น
6. detail ::
รายละเอียด
7. heart of the matter ::
หัวใจสำคัญ
8. purpose ::
วัตถุประสงค์
9. attribute ::
คุณลักษณะ
10. promontory ::
แหลม
11. point in time ::
เจาะจงเวลา
12. spot ::
จุด
13. head ::
หัว
15. compass point ::
เข็มทิศชี้
16. gunpoint ::
ปืนจ่อหัว
17. percentage point ::
ร้อยละจุด
18. dot ::
จุด
19. power point ::
จุดไฟ
20. item ::
ชิ้น
21. stage ::
เวที
22. stop ::
หยุด
Verb
23. aim ::
จุดมุ่งหมาย
24. indicate ::
แสดง
25. orient ::
ตะวันออก
26. signal ::
สัญญาณ
27. charge ::
ค่าธรรมเนียม
28. luff ::
ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือ
29. guide ::
แนะนำ
30. repoint ::
repoint
31. target ::
เป้า
32. sharpen ::
กรีด
Different Forms
point, pointed, pointing, points, pointy
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

No, no. My point is, uh,
tonight is Sheldon\'s first official date.

No, no. My POINT is, uh, tonight is Sheldon's first official date.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 1


Of course,
judgment wasn\'t the point.

Of course, judgment wasn't the POINT.

Westworld Season 2, Episode 2


She has a point.

She has a POINT.

Game of Thrones Season 6, Episode 5


Point is, Sheldon, the legal principle...

Point is, Sheldon, the legal principle...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 21


which, as you might remember,
was the whole damn point.

which, as you might remember, was the whole damn POINT.

Breaking Bad Season 2, Episode 5


English to Thai Dictionary: point

Meaning and definitions of point, translation in Thai language for point with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of point in Thai and in English language.

Tags for the entry 'point'

What point means in Thai, point meaning in Thai, point definition, examples and pronunciation of point in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toThai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links