English to Thai Meaning :: return

Return :
กลับ
กลับ, คืน, กลับคืน, ย้อน, โต้ตอบ, ผายผัน, กลับมา, คืนสู่, ได้ผล, ผวน, หกกลับ, หวนคืน - กลับกล้บส่งคืนได้ที่ส่งคืนกลับกลับคืนreturneesผลาหารreturnersการคืนผลตอบแทน
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) document giving the tax collector information about the taxpayer's tax liability(2) a coming to or returning home(3) the occurrence of a change in direction back in the opposite direction(4) getting something back again(5) the act of going back to a prior location(6) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(7) happening again (especially at regular intervals(8) a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one(9) the key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed(10) a reciprocal group action(11) a tennis stroke that sends the ball back to the other player(12) (American football(13) the act of someone appearing again
Verb(1) go or come back to place, condition, or activity where one has been before(2) give back(3) go back to a previous state(4) go back to something earlier(5) bring back to the point of departure(6) return in kind(7) make a return(8) answer back(9) be restored(10) pay back(11) pass down(12) elect again(13) be inherited by(14) return to a previous position; in mathematics(15) give or supply(16) submit (a report, etc.

Show Examples
(+)

(1) since their return from the games(2) Yet only two days into his holiday, he found himself so captivated by the island he famously tore up his return train ticket and threw it into the sea.(3) There is little indication in the figures that there will be a return to strong economic growth in the near future.(4) Mapuches have strongly protested against discrimination and demanded the return of their ancestral land.(5) complete the application form and return it to this address(6) These computations can be done on any part of your business, thereby helping you figure out what areas bring the best return on your time, money, and efforts.(7) It is taken away with an astounding backhand return but a second chance is converted when Nathan nets a backhand.(8) they'll return to Ireland next year(9) A male colleague and I were given the task of escorting him on a home visit, though only told of the risks upon return .(10) Her feelings of fear, anger, and revulsion brought the return of her hysteria and nausea crept into her throat.(11) Each product is made with as little money as possible, so as to increase its return , and allow the vendor to price it at a level customers will buy.(12) The Italian Prime Minister has created yet another diplomatic storm by demanding the return of a painting held by the National Gallery of Ireland.(13) The return of the Liberals to office in 1893 sharpened the conflict.(14) The declining uptake of childhood vaccinations resulting from the fears promoted by these campaigns may lead to the return of real epidemics, causing death and disability.(15) That night, over a hundred people showed up to pray for the safe return of the captives.(16) You can get to Strasbourg by Ryan Air for Ôö¼├║29.09 return from Stansted.
Related Words
(1) to return ::
ที่จะกลับมา
(2) in return ::
ในทางกลับกัน
(3) return the favor ::
กลับชอบ
(4) tax return ::
การคืนภาษี
(5) return ticket ::
คืนตั๋ว
(6) return to ::
กลับไปที่
(7) return home ::
กลับบ้าน
(8) return back ::
ส่งกลับมา
(9) return address ::
ที่อยู่ผู้ส่ง
(10) return on investment ::
ผลตอบแทนการลงทุน
Synonyms
Noun
1. homecoming ::
การกลับบ้าน
3. giving back ::
ให้กลับ
4. yield ::
ผล
5. statement ::
คำแถลง
6. return key ::
ที่สำคัญผลตอบแทน
7. take ::
เอา
9. comeback ::
กลับมา
10. coming back ::
กลับมาแล้ว
12. income tax return ::
คืนภาษีรายได้
Verb
13. go back ::
กลับไป
14. recur ::
เกิดขึ้นอีก
15. give back ::
คืนให้
16. restore ::
ฟื้นฟู
17. hit back ::
ตอกหน้า
18. reciprocate ::
ตอบสนอง
19. answer ::
ตอบ
20. deliver ::
ส่งมอบ
21. yield ::
ผล
22. elect ::
รักษาการ
23. fall ::
ตก
24. render ::
ทำให้
26. generate ::
ผลิต
27. repay ::
ชำระคืน
28. regress ::
ถอยหลัง
29. reelect ::
เลือกตั้ง
30. take back ::
เอาคืนไป
Antonyms
1. ask ::
ถาม
2. inquire ::
สอบถาม
3. question ::
คำถาม
Different Forms
return, returnable, returnables, returned, returnee, returnees, returner, returners, returning, returns
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Return from where?

Return from where?

Game of Thrones Season 5, Episode 2


I have to return the helicopter. My father...
What did you do?

I have to RETURN the helicopter. My father... What did you do?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 22


Your father left the family when
you were very young, never to return.

Your father left the family when you were very young, never to RETURN.

Game of Thrones Season 1, Episode 9


What does he want in return?

What does he want in RETURN?

Game of Thrones Season 1, Episode 9


I almost got arrested
when I went back to return it.

I almost got arrested when I went back to RETURN it.

Breaking Bad Season 2, Episode 1


English to Thai Dictionary: return

Meaning and definitions of return, translation in Thai language for return with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of return in Thai and in English language.

Tags for the entry 'return'

What return means in Thai, return meaning in Thai, return definition, examples and pronunciation of return in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toThai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links