English to Thai Meaning of right - ขวา


Right :
ขวา

ขวา, ข้อเรียกร้อง, ผู้มีอำนาจ, สมบัติ, การปกครอง, อำนาจ, ทางทิศใต้, ด้านขวา, ความจริง, ความสุจริต, สิ่งที่เป็นจริง, ความยุติธรรม, ตรรกวิทยา, การเรียกร้องที่ถูกต้อง, หัวข้อ, กรรมสิทธิ์, ความเป็นเจ้าของ, ความต้องการ, โทร, การยืนยัน, ถูกต้องตามกฎหมาย, ผล

ขวา, แก้ไข, คงที่, ปกติ, โดยตรง, ตรง, ตรงไปตรงมา, ทันทีทันใด, ทางทิศใต้, ทางใต้, อย่างดี, สง่างาม, จริง, แท้จริง, ธรรม, เพียงแค่, เหมาะสม, ถูกกฎหมาย, เป็นธรรม, ที่จริง, มาก, คุ้มค่า, การกลาย, พอดี, สะอาด, บริสุทธิ์, เป็นต้นฉบับ, แท้, สมบูรณ์, ถูกต้อง, ไม่มีพลาด, เป็นความจริง, โดยสุจริต, ปฏิเสธไม่ได้, ไม่ผิดพลาด, ไม่ท้อถอย, สูงชัน, ชะลูด, จุดยืน, ตั้งฉาก, ฉลาด, ชำนาญ, มีฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญ, เพียงพอ, มีคุณสมบัติ, สามารถ, สมควรได้รับ, ซื่อตรง

อย่างแน่นอน, เพียงแค่, ขวา, ทีเดียว, ตัวอักษร, ไปทางขวา, แท้จริง, จริง, มาก, ส่งผลกับ, กำหนด, ออกพระราชบัญญัติ, แก้ไข, วิธีการรักษา, ชดเชย, จัดหา, โดยชอบธรรม, สมควร, อนุญาต

ขวาทรงตัวRighterrightestrightingrightismฝ่ายขวาrightistsอย่างถูกต้องความถูกต้องสิทธิมนุษยชนทางขวาชี้ไปทางขวา
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of right in English
Noun(1) an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature(2) location near or direction toward the right side; i.e. the side to the south when a person or object faces east(3) the piece of ground in the outfield on the catcher's right(4) those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged(5) the hand that is on the right side of the body(6) a turn toward the side of the body that is on the south when the person is facing east(7) anything in accord with principles of justice(8) (frequently plural
Verb(1) make reparations or amends for(2) put in or restore to an upright position(3) regain an upright or proper position(4) make right or correct
Adjective(1) being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north(2) free from error; especially conforming to fact or truth(3) socially right or correct(4) in conformance with justice or law or morality(5) correct in opinion or judgment(6) appropriate for a condition or purpose or occasion or a person's character, needs(7) of or belonging to the political or intellectual right(8) in or into a satisfactory condition(9) intended for the right hand(10) in accord with accepted standards of usage or procedure(11) having the axis perpendicular to the base(12) (of the side of cloth or clothing(13) (informal(14) most suitable or right for a particular purpose(15) precisely accurate
Adverb(1) precisely, exactly(2) immediately(3) exactly(4) toward or on the right; also used figuratively(5) in the right manner; correctly; suitably(6) an interjection expressing agreement(7) (Southern regional intensive(8) to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'(9) in accordance with moral or social standards(10) in an accurate manner
Examples of right in English
(1) You have to decide what you believe is right and recognise it is a very heavy responsibility.(2) Two years there from now too, the German historians will accept that we're right .(3) Lift your right shoulder off the mat and touch your left knee with your right elbow.(4) In fact, some of the noises the new creatures make don't quite sound right at all.(5) Again the government admitted, before the election, that its critics were right .(6) If you have the right elements at the right time, maybe it's true, anything can happen.(7) Still the ball was re-cycled and whipped wide out to Kelley on the right .(8) Mr Houseman is absolutely right to claim that the rateable system is unfair.(9) The nightclub Broadway is also right next door, so you will not have far to stagger after an evening out on the town.(10) The lead was short-lived, Ovenden, in their first attack of the half, broke free on the right .(11) Tourism in York was now at about the right level according to the chairman of the English Tourism Board.(12) If you expect to do everything right all of the time, then you can't afford to have a sense of humour.(13) Conduct which is justified is right , or at least permissible, in the circumstances.(14) He argues that the two officers who had failed to make a match did so because they were not given the right conditions to do so.(15) If they can do it in a way that they feel is morally and ethically right , that's fine.(16) She wouldn't let you do anything unless you did it absolutely right .
Related Phrases of right
(1) all right ::
ถูกต้อง
(2) right now ::
ในขณะนี้
(3) be right back ::
เดี๋ยวกลับมา
(4) right away ::
ทันที
(5) turn right ::
เลี้ยวขวา
(6) that's right ::
ถูกตัอง
(7) on the right ::
ทางขวา
(8) right here ::
ที่นี่
(9) human right ::
สิทธิมนุษยชน
Synonyms
Adjective
1. just ::
เพียงแค่
2. correct ::
แก้ไข
3. suitable ::
เหมาะสม
4. opportune ::
เหมาะสม
5. sane ::
มีสติ
6. dextral ::
dextral
7. proper ::
เหมาะสม
8. good ::
ดี
9. right-hand ::
มือขวา
10. veracious ::
มีวาจาสัตย์
Adverb
12. exactly ::
อย่างแน่นอน
13. straight ::
ตรง
15. well ::
ดี
16. mighty ::
เกรียงไกร
19. right on ::
ทางด้านขวาบน
20. flop ::
ปัด
Noun
21. goodness ::
ความดี
22. entitlement ::
สิทธิ
24. right field ::
สนามด้านขวา
Verb
27. set upright ::
ตั้งตรง
28. remedy ::
วิธีการรักษา
29. rectify ::
ปรับปรุงแก้ไข
30. redress ::
แก้ไข
Antonyms
1. corrupt ::
ทุจริต
2. imprecise ::
ไม่แน่ชัด
3. inaccurate ::
ไม่เที่ยง
4. inexact ::
ไม่แน่นอน
5. loose ::
หลวม
6. unfaithful ::
นอกใจ
Different Forms
right, righted, righter, rightest, righting, rightism, rightist, rightists, rightly, rightness, rights, rightward, rightwards
Word Example from TV Shows
Now that peace has come
and all is right with the world,

Now that peace has come and all is RIGHT with the world,

Game of Thrones Season 4, Episode 2

All right.
He broke the vacuum cleaner.

All RIGHT. He broke the vacuum cleaner.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

Two seats right there.

Two seats RIGHT there.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 17

No. What you two need
is an honest-to-God businessman.
All right?

No. What you two need is an honest-to-God businessman. All RIGHT?

Breaking Bad Season 2, Episode 11

Coming right up.

Coming RIGHT up.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

English to Thai Dictionary: right

Meaning and definitions of right, translation in Thai language for right with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of right in Thai and in English language.

Tags for the entry 'right'

What right means in Thai, right meaning in Thai, right definition, examples and pronunciation of right in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History