English to Thai Meaning :: rule

Rule :
กฎ
กฎ, หลัก, ข้อบังคับ, นิติ, กะบิล, ฐิติ, วิธาน, กำหนดกฎเกณฑ์, ข้อกติกา, ข้อควรปฏิบัติ, ความปกครอง, ตัวบทกฎหมาย, ระเบียบปฏิบัติ, หลักปฏิบัติ, อาเทศ, แนวปฏิบัติปกครอง, ควบคุม, ครอบงำ, ครองแผ่นดิน, ชำระความ, ตีบรรทัด, นั่งเมือง - กฎกฎปกครองกฎระเบียบ
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a principle or condition that customarily governs behavior(2) something regarded as a normative example(3) prescribed guide for conduct or action(4) (linguistics, or prescribing(5) a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct(6) the duration of a monarch's or government's power(7) dominance or power through legal authority(8) directions that define the way a game or sport is to be conducted(9) any one of a systematic body of regulations defining the way of life of members of a religious order(10) a rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system(11) (mathematics(12) measuring stick consisting of a strip of wood or metal or plastic with a straight edge that is used for drawing straight lines and measuring lengths
Verb(1) exercise authority over; as of nations(2) decide with authority(3) be larger in number, quantity, power, status or importance(4) decide on and make a declaration about(5) have an affinity with; of signs of the zodiac(6) mark or draw with a ruler(7) keep in check

Show Examples
(+)

(1) While it's true that people can be lucky and do win on hunches, too many passive players consistently let impulse rule their responses.(2) During its sixty years of colonial rule , Britain controlled the population by fomenting regional and ethnic divisions.(3) Lasting only ten months before Spain resumed control, Britain's rule was of short duration.(4) There is no stipulation of a time limit for US political rule and economic control over the country's resources.(5) But then, if you remember - it was salt-making that Gandhi chose as his first symbolic challenge to British imperial rule over India.(6) The Springboks continue to rule supreme as the world's rugby champions.(7) One lorry contained some very fine items of bedroom and sitting room furniture at good prices but this was the exception rather than the rule on the day.(8) The first rule for controlling rose diseases is prevention.(9) We found that there were many countries in the area where Soviet rule had either banned music or modified instruments.(10) The uprising against imperial rule went on for many years until Numancia was finally besieged and burned to the ground.(11) In the history of art they are the rule rather than the exception.(12) Three years later Ieyasu established the Tokugawa shogunate at Edo that would last until the re-establishment of imperial rule in 1868.(13) At first it was optional but soon it became a habit and finally the rule .(14) But when one is talking about the ability to do something not authorised by statute, there is a real question whether a rule of court can deal with it.(15) Ben is putting more controls in place so that this sort of thing stays an exception to the rule , rather than the norm.(16) Guilt is the reference to the rule or norm and the implied or stated fact that the child is bad for not adhering to it.
Related Words
(1) rule out ::
ออกกฎ
(2) as a rule ::
เป็นกฎ
(3) to rule ::
ในการปกครอง
(4) rule of thumb ::
หลักการง่ายๆ
(5) rule of law ::
กฎของกฎหมาย
(6) rule the world ::
ครองโลก
(7) slide rule ::
กฎสไลด์
(8) ground rule ::
กฎพื้นดิน
(9) general rule ::
กฎทั่วไป
(10) as a general rule ::
เป็นกฎทั่วไป
Synonyms
Noun
1. regulation ::
การควบคุม
2. procedure ::
ขั้นตอน
3. precept ::
ธรรมะ
4. control ::
ควบคุม
5. prescript ::
prescript
6. ruler ::
ไม้บรรทัด
7. pattern ::
แบบแผน
8. formula ::
สูตร
9. principle ::
หลัก
10. dominion ::
การปกครอง
Verb
11. govern ::
ปกครอง
12. be in power ::
เรืองอำนาจ
13. decree ::
พระราชกฤษฎีกา
14. prevail ::
เหนือกว่า
15. harness ::
เทียม
16. find ::
หา
17. reign ::
รัชกาล
Different Forms
rule, ruled, rules
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

- No, it\'s not a rule. He can go.
- Oh, yes.

- No, it's not a RULE. He can go. - Oh, yes.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 22


That\'s a \

That's a "you" RULE, not a "me" RULE.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 17


Rule number two in a marriage:

Rule number two in a marriage:

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5


That\'s a ridiculous rule.

That's a ridiculous RULE.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 19


He wasn\'t fit to rule over anything

He wasn't fit to RULE over anything

Game of Thrones Season 3, Episode 2


English to Thai Dictionary: rule

Meaning and definitions of rule, translation in Thai language for rule with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rule in Thai and in English language.

Tags for the entry 'rule'

What rule means in Thai, rule meaning in Thai, rule definition, examples and pronunciation of rule in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toThai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links