English to Thai Meaning of short - สั้น


Short :
สั้น

สั้น, ตัวย่อ, การทำให้สั้น, สรุป

สั้น, สรุป, กระชับ, รวบรัด, น้อย, ต่ำ, ขาดแคลน, เล็กน้อย, นาที, น้อยกว่า, ภายใต้, เล็ก, ขนาดเล็ก, จิ๊บจ๊อย, มีประโยชน์, ย้อนกลับ, ไม่มีประสิทธิภาพ, อ่อนแอ, ให้ออกไป, ไม่สมบูรณ์, ด้อยกว่า, บกพร่อง, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ไม่เป็นทางการ, เร็ว, โดยบังเอิญ, Lenis, ใกล้, ใกล้เคียง, เพื่อนบ้าน, ลดลง, ไว้ใจไม่ได้, แคบ, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เป็นมงคล, ไม่ถูกต้อง, เสียงทุ้ม, อ่อนนุ่ม, เงียบ, ด้านล่างมาตรฐาน, ทออย่างใกล้ชิด, ใกล้เม็ดเล็ก, ที่อายุน้อยกว่า, ม้าขนาดเล็ก

สั้น, ย่นย่อ, โดยสังเขป, ในไม่ช้า

สั้นshortedสั้นที่สั้นที่สุดShortiesลัดวงจรshortishในไม่ช้าความห้วนกางเกงขาสั้นชอร์ตี้
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of short in English
Noun(1) the location on a baseball field where the shortstop is stationed(2) accidental contact between two points in an electric circuit that have a potential difference(3) the fielding position of the player on a baseball team who is stationed between second and third base
Verb(1) cheat someone by not returning him enough money(2) create a short circuit in
Adjective(1) primarily temporal sense; indicating or being or seeming to be limited in duration(2) (primarily spatial sense(3) low in stature; not tall(4) of insufficient quantity to meet a need(5) (of memory(6) not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices(7) of speech sounds or syllables of relatively short duration(8) less than the correct or legal or full amount often deliberately so(9) lacking foresight or scope(10) tending to crumble or break into flakes due to a large amount of shortening(11) marked by rude or peremptory shortness
Adverb(1) quickly and without warning(2) without possessing something at the time it is contractually sold(3) clean across(4) at some point or distance before a goal is reached(5) so as to interrupt(6) at a disadvantage(7) in a curt, abrupt and discourteous manner
Examples of short in English
(1) Often Roth and his cohorts exchange short essays instead of speaking to one another.(2) We'll continue our conversation with both of these senators after a short break.(3) Reading a book of plays is another great way to get some reading in when you're short on time.(4) Supplies were so short that the Japanese resorted to cannibalism, eating the flesh of prisoners and their own troops.(5) Traditionally Pergia weddings are short and the crowd clears out quickly afterwards.(6) There will be tough competition with Northerly, which will also be at short odds.(7) The intent of this short book is for it to be used as a simple and direct guide in a time of great danger.(8) I was fielding at short leg and had the best seat in the house.(9) You look back at the last two or three years, you have a short memory, so you think it will always be thus.(10) There is a fan nearby which fills one ear with white noise and makes me slightly giddy as if I had drunk a short .(11) The Prime Minister's speech was short on any vision that addressed those matters.(12) Two short years was enough to take me from imagining what it must be like to be that person, to actually being that person!(13) If a short squeeze occurs and enough short sellers buy back the stock, the price could go even higher.(14) For as much as I enjoyed my short walk along the river day before yesterday, I really paid for it.(15) From the Roemer it's only a short walk to the banks of the Main River.(16) Bevan was said to have a weakness against the short ball and was restricted to playing limited overs cricket.
Related Phrases of short
(1) in short ::
ย่นย่อ
(2) short story ::
เรื่องสั้น
(3) short hair ::
ผมสั้น
(4) too short ::
สั้นเกินไป
(5) short-term ::
ช่วงเวลาสั้น ๆ
(6) short time ::
ระยะเวลาอันสั้น
(7) short of ::
สั้น ๆ
(8) life is short ::
ชีวิตนั้นสั้น
Synonyms
Adjective
1. small ::
เล็ก
2. concise ::
กระชับ
3. brief ::
สั้น
4. scarce ::
ขาดแคลน
5. curt ::
สั้น ๆ
6. inadequate ::
ไม่เพียงพอ
7. forgetful ::
ขี้ลืม
8. little ::
น้อย
9. scant ::
ขาดแคลน
10. shortsighted ::
สั้น
Adverb
12. unawares ::
โดยไม่รู้ตัว
Noun
14. shortstop ::
สต็อป
Verb
16. short-circuit ::
ไฟฟ้าลัดวงจร
17. short-change ::
โกง
Antonyms
1. high ::
สูง
2. lofty ::
สูงส่ง
3. tall ::
สูง
4. towering ::
สูงตระหง่าน
Different Forms
short, shorted, shorter, shortest, shorties, shorting, shortish, shortly, shortness, shorty
Word Example from TV Shows
Prophecies of doom
are never in short supply,

Prophecies of doom are never in SHORT supply,

Game of Thrones Season 7, Episode 5

A rather short siege.

A rather SHORT siege.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

...and maudlin displays of emotion,
so I've prepared this short video.

...and maudlin displays of emotion, so I've prepared this SHORT video.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 13

It's just short
for Massimino.

It's just SHORT for Massimino.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

had somehow acquired all three
in a very short span of time,

had somehow acquired all three in a very SHORT span of time,

Game of Thrones Season 5, Episode 8

English to Thai Dictionary: short

Meaning and definitions of short, translation in Thai language for short with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of short in Thai and in English language.

Tags for the entry 'short'

What short means in Thai, short meaning in Thai, short definition, examples and pronunciation of short in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History