English to Thai Meaning :: spread

Spread :
กระจาย
กระจาย, แพร่, แผ่, ขยาย, ปู, ลาม, เหยียด, ระบือ, ซ่าน, กำจาย, กระจัด, เลื่อง, กระจัดพลัดพราย, กำจร, ขจาย, คละคลุ้ง, คลุ้ง, ง่า, ซ่านเซ็น, บันลือ, แพน, เฟื่องฟุ้ง, วู่วาม, ละบือ, ตี่, ประโคม, ยาวเหยียด, ตลบอบอวล, ลือกระฉ่อน, แพร่ขยาย, แพร่สนั่น, แพร่สะพัดผ้าปู, ระยะกว้าง, การแผ่, การกระจาย, การคลี่, การแผ่อาณาเขต - กระจายกระจายแพร่กระจายSpreaderหว่านการแพร่กระจายการแพร่กระจาย
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) process or result of distributing or extending over a wide expanse of space(2) a conspicuous disparity or difference as between two figures(3) farm consisting of a large tract of land along with facilities needed to raise livestock (especially cattle(4) a haphazard distribution in all directions(5) a tasty mixture to be spread on bread or crackers or used in preparing other dishes(6) a meal that is well prepared and greatly enjoyed(7) two facing pages of a book or other publication(8) the expansion of a person's girth (especially at middle age(9) decorative cover for a bed(10) act of extending over a wider scope or expanse of space or time
Verb(1) distribute or disperse widely(2) become distributed or widespread(3) spread across or over(4) spread out or open from a closed or folded state(5) cause to become widely known(6) become widely known and passed on(7) strew or distribute over an area(8) move outward(9) cover by spreading something over(10) distribute over a surface in a layer
Adjective(1) distributed or spread over a considerable extent(2) prepared or arranged for a meal; especially having food set out(3) fully extended in width

Show Examples
(+)

(1) the red-tailed hawk has a four-and-a-half-foot spread(2) volcanic eruptions spread dust high into the stratosphere(3) With the emergence and spread of AIDS in Japan in the 1980s, insensitivity toward gay men heightened.(4) During such occasions it is usually the flag dancer who handles the flag or explains it in the presence of others in the company, who may help him spread it out.(5) Livestock are grazed to maintain and enhance perennial plant communities and spread manure over the ground.(6) Frequently observed in connection with cabin groups is a tendency to spread the effects of their presence over a needlessly large area.(7) His hands - fingers spread - graze the surface of the quiet water while his eyes, black and narrow, attest to the mystery of childhood.(8) she helped Colin to spread out the map(9) I spread a towel on the sand and sat down(10) And then we see Double Game's final two pages: a color spread of Calle's smile.(11) He engages the entire article, not merely the flashy opening spread .(12) Such corridors allow links between ecologically protected areas, so that plants and animals can spread from one to another and form a network.(13) At times, Adamma leapt up in the air with knees still bent and spread her arms wide.(14) On November 25, 2003, we sat down with family and friends around a table spread with food we grew and said thanks.(15) He began by collecting cow manure from the village, which he spread on his fields - an uncommon practice in the area.(16) He hoped the roots would harbor the fungi and spread them throughout the compost, but the fungi didn't spread well enough.
Related Words
(1) spread out ::
สะพัด
(2) to spread ::
การแพร่กระจาย
(3) spread over ::
แผ่กระจายไปทั่ว
(4) spread sheet ::
แผ่นกระจาย
(5) spread through ::
แพร่กระจายผ่านทาง
(6) spread wide ::
การแพร่กระจายกว้าง
(7) chocolate spread ::
ช็อคโกแลตการแพร่กระจาย
(8) spread to ::
แพร่กระจายไปยัง
(9) spread around ::
ขจัดขจาย
(10) spread-eagle ::
การแพร่กระจายของนกอินทรี
Synonyms
Noun
1. expansion ::
การขยายตัว
2. span ::
ระยะ
3. expanse ::
การขยาย
4. range ::
พิสัย
7. feast ::
งานฉลอง
8. cattle ranch ::
ฟาร์มปศุสัตว์
9. scatter ::
กระจัดกระจาย
10. gap ::
ช่องว่าง
11. bedspread ::
ผ้าคลุมเตียง
12. paste ::
แปะ
Verb
14. extend ::
ต่ออายุ
15. scatter ::
กระจัดกระจาย
16. disseminate ::
เผยแพร่
17. smear ::
ละเลง
18. cover ::
ปก
19. diffuse ::
กระจาย
20. open ::
เปิด
21. overspread ::
ปรก
22. distribute ::
กระจาย
23. circulate ::
หมุนเวียน
24. propagate ::
เผยแพร่
Adjective
25. outspread ::
กาง
Antonyms
1. converge ::
มาบรรจบกัน
2. join ::
ร่วม
Different Forms
spread, spreadable, spreader, spreaders, spreading, spreads
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

to spread a simple,
executable payload.

to SPREAD a simple, executable payload.

Westworld Season 2, Episode 9


- Archers!
- Spread out!

- Archers! - Spread out!

Game of Thrones Season 5, Episode 10


But it turned out that the cancer
had spread to her brain...

But it turned out that the cancer had SPREAD to her brain...

Breaking Bad Season 3, Episode 10


What\'s with the fancy spread?

What's with the fancy SPREAD?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24


Surt will spread
fire across the earth.

Surt will SPREAD fire across the earth.

Vikings Season 1, Episode 6


English to Thai Dictionary: spread

Meaning and definitions of spread, translation in Thai language for spread with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of spread in Thai and in English language.

Tags for the entry 'spread'

What spread means in Thai, spread meaning in Thai, spread definition, examples and pronunciation of spread in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toThai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links