English to Thai Meaning of square - สี่เหลี่ยม


Square :
สี่เหลี่ยม

สี่เหลี่ยม, ชั้น, กลุ่ม, ประเภท, ใบสั่ง, ลาน, ชอล์ก, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, ชิ้นสี่เหลี่ยมของที่ดิน, ต, จัตุรัส, รูปสี่เหลี่ยม, ศาล

สี่เหลี่ยม, ทั่วไป, เกี่ยวกับเผ่า, โดยเฉพาะ, เหมาะสม, การกลาย, พอดี, สอดคล้องกัน, ถูกต้อง, เข้มงวด, ฉลาด, แท้จริง, บริสุทธิ์, เงินสเตอร์ลิง, จริงใจ, ขวา, จริง, แก้ไข, เป็นธรรม, เพียงแค่, ถูกกฎหมาย, ตบเบา ๆ, ดี, ซื่อสัตย์, ตรง, ตรงไปตรงมา, สมบูรณ์, เต็ม, ทั้งหมด, เป็นมุมฉาก, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่มุม, มีมุมทุกมุมเท่ากัน, ซึ่งมีมุมฉาก, มีประโยชน์, อย่างดี, ที่ตอบได้, ห้าสิบห้าสิบ, ควบคุม, จัดการ, กำกับ, กฎ, นาย, เท่ากัน, เกลี่ย, ชั้น, เปรียบเสมือน, แม้, สินบน, สาระแน, สะใจ, ตกลง, จะสอดคล้องกัน, ปรองดองกัน, สูท, ไป, กลายเป็น, สมควร, การจับคู่, เติมเต็ม, ตอบ, ใช้, ขัดออก

สี่เหลี่ยมยกกำลังสองอย่างเต็มที่ฉากสี่เหลี่ยมsquaring
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of square in English
Noun(1) (geometry(2) the product of two equal terms(3) an open area at the meeting of two or more streets(4) something approximating the shape of a square(5) someone who doesn't understand what is going on(6) a formal and conservative person with old-fashioned views(7) any artifact having a shape similar to a plane geometric figure with four equal sides and four right angles(8) a hand tool consisting of two straight arms at right angles; used to construct or test right angles
Verb(1) make square(2) raise to the second power(3) cause to match, as of ideas or acts(4) position so as to be square(5) be compatible with(6) pay someone and settle a debt(7) turn the paddle; in canoeing(8) turn the oar, while rowing
Adjective(1) having four equal sides and four right angles or forming a right angle(2) characterized by honesty and fairness(3) providing abundant nourishment(4) leaving no balance(5) without evasion or compromise(6) rigidly conventional or old-fashioned
Adverb(1) in a straight direct way(2) in a square shape(3) firmly and solidly
Examples of square in English
(1) Here, too, the facts are hard to square with the argument.(2) The floor of the porch is covered in green 12-inch square slate tiles.(3) I flicked my red pen at him, hitting him square in the chest.(4) In 1998 the site owners refurbished 30 units on the site, covering about 3100 square metres.(5) They were clinging to a rock about 4 metres square and barely one metre above the sea.(6) She was wearing a plain tweedy suit with a simple square pendant of some purple gem.(7) Most of the competition entries were conventional square buildings - very few had any softening of their lines.(8) In 15 years, the average American home has grown by almost eight square meters.(9) At present our sports hall is tiny - about nine metres square .(10) How can I square my urge to support her with the fact that she has behaved so badly?(11) It's hard to square this with the photographs that are regularly splashed across the fashion press: she always looks too perfect to be real.(12) He has a square jaw, a scar above his top lip and a gold stud in his left nostril.(13) His office is a five metres square room reached down a long corridor, one floor above the concourse at London's Euston station.(14) You can't omit people and then act like we'll just start like everything is square and even when, in fact, it was not and is not.(15) But with six million square miles of ocean, drug runners often elude authorities.(16) Then mark the ends of the joists at this point and draw a line across them with a combination square .
Related Phrases of square
(1) square root ::
รากที่สอง
(2) square foot ::
ตารางฟุต
(3) square meter ::
ตารางเมตร
(4) main square ::
จัตุรัสหลัก
(5) square feet ::
ตารางฟุต
(6) square mile ::
ตารางไมล์
(7) square meters ::
ตารางเมตร
(8) town square ::
จัตุรัสกลางเมือง
(9) square kilometer ::
ตารางกิโลเมตร
(10) square bracket ::
วงเล็บเหลี่ยม
Synonyms
Adjective
1. quadrilateral ::
รูปสี่เหลี่ยม
2. level ::
ชั้น
3. fair ::
ธรรม
4. old-fashioned ::
หัวโบราณ
5. straight ::
ตรง
6. solid ::
ของแข็ง
7. straightforward ::
ซื่อตรง
Adverb
8. squarely ::
อย่างเต็มที่
Noun
9. market square ::
ตารางตลาด
11. public square ::
จัตุรัสสาธารณะ
12. foursquare ::
foursquare
13. lame ::
กะพร่องกะแพร่ง
14. square toes ::
ตารางนิ้วเท้า
Verb
15. agree ::
ตกลง
16. level ::
ชั้น
17. pay ::
จ่ายเงิน
18. resolve ::
แก้ไข
19. square up ::
ตารางขึ้น
20. feather ::
ขน
Different Forms
square, squared, squarely, squareness, squares, squaring
Word Example from TV Shows
Torrhen's Square is under siege.

Torrhen's Square is under siege.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

a circle made of triangles
served in a square box.

a circle made of triangles served in a SQUARE box.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 13

Bring 50, 100 for every square meter.\NI want an officer by every puddle.

Bring 50, 100 for every SQUARE meter.
I want an officer by every puddle.

Money Heist Season 3, Episode 8

As soon as Winterfell got word
that we'd taken Torrhen's Square,

As soon as Winterfell got word that we'd taken Torrhen's Square,

Game of Thrones Season 2, Episode 5

Does square dancing with my sister...

Does SQUARE dancing with my sister...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 1

English to Thai Dictionary: square

Meaning and definitions of square, translation in Thai language for square with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of square in Thai and in English language.

Tags for the entry 'square'

What square means in Thai, square meaning in Thai, square definition, examples and pronunciation of square in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History