English to Thai Meaning of study - ศึกษา


Study :
ศึกษา

ศึกษา, การอ่าน, บทเรียน, ข้อความ, การบรรยาย, การปฏิบัติ, การออกกำลังกาย, วัฒนธรรม, การเพาะปลูก, การสนทนา, การเรียนรู้, คำแนะนำ, ความรู้, ตำนาน, วิทยาศาสตร์, การเล่าเรียน, การทำสมาธิ, ฌาน, คิดว่า, การตรึกตรอง, จำได้, ปรารถนา, ประสงค์, ตก, ปฏิเสธ, พิพิธภัณฑ์, ห้องอ่านหนังสือ, ห้องสมุด, การฝึกหัด

เรียน, ศึกษา, กลายเป็นความคุ้นเคย, ได้รับ, ประสบการณ์, เตรียมการ, แย้ง, อ่าน, ปลูกฝัง, ตก, วิ่งเข้าไป, ถูกจับ, ท่อง, คิด, คิดออก, ไตร่ตรอง, กังวล, พิจารณา, มองผ่าน, การออกกำลังกาย, การปฏิบัติ, คำนึงถึง, ใช้เวลาในการพิจารณา, ถือว่า, ดูบน, ลอง, ดู, ย่อยอาหาร, เห็นความแตกต่าง, คิดค้น, คิดในใจ, ตีออก, เรียนรู้บทเรียนหนึ่งของ

การศึกษาศึกษาการศึกษา
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of study in English
Noun(1) a detailed critical inspection(2) applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading(3) a written document describing the findings of some individual or group(4) a state of deep mental absorption(5) a room used for reading and writing and studying(6) a branch of knowledge(7) preliminary drawing for later elaboration(8) attentive consideration and meditation(9) someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play(10) a composition intended to develop one aspect of the performer's technique
Verb(1) consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning(2) be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning(3) give careful consideration to(4) be a student of a certain subject(5) learn by reading books(6) think intently and at length, as for spiritual purposes
Examples of study in English
(1) The catchment area for this study did not include any major metropolitan or industrialized cities.(2) It involves academic study as well as a gruelling daily round of training and matches across the States.(3) He points at Matthew, whose face is a study in transformation, indeed transfiguration.(4) The unintended consequences have already been the subject of much study in many books.(5) Training takes three years during peace time, as academic study is included in the first two years, which are spent on the island Cruxia.(6) It is important to study each situation carefully and respond accordingly.(7) Most advertisements that have held sway over the people are a study in contrast, he points out.(8) I went home to study(9) As with the Martelli, in this gentle, empathetic character study Degas attempts to portray his friend with honesty and truth.(10) You will continue your grade level study at a local school and there won't be any trouble.(11) Of the three books, this study may receive the most attention because of its methodology.(12) Group Awards can be completed during a year of full-time study or over a longer period of time.(13) Ira's face was a study as he approached the car(14) The city of Toronto was his backyard, and in many instances his living room, study , kitchen and bathroom as well.(15) Regarding the stirring of change to Canada's copyright laws, here's a quick study in perspective.(16) His development over the next few weeks was a study in boldness and timidity.
Related Phrases of study
(1) case study ::
กรณีศึกษา
(2) field of study ::
สาขาวิชา
(3) study abroad ::
ศึกษาต่อต่างประเทศ
(4) study room ::
ห้องเรียน
(5) feasibility study ::
ศึกษาความเป็นไป
(6) study hall ::
ศึกษาในห้องโถง
(7) study skills ::
ทักษะการเรียน
(8) pilot study ::
การศึกษานำร่อง
(9) field study ::
เขตการศึกษา
(10) study law ::
กฎหมายการศึกษา
Synonyms
Noun
1. learning ::
การเรียนรู้
3. office ::
สำนักงาน
4. essay ::
เรียงความ
5. discipline ::
วินัย
6. sketch ::
ร่าง
7. work ::
งาน
8. survey ::
สำรวจ
9. cogitation ::
การตรึกตรอง
10. report ::
รายงาน
Verb
11. work ::
งาน
12. learn ::
เรียน
13. investigate ::
สอบสวน
14. scrutinize ::
กลั่นกรอง
15. meditate ::
รำพึง
16. consider ::
พิจารณา
17. canvas ::
ผ้าใบ
18. read ::
อ่าน
Different Forms
studies, study, studying
Word Example from TV Shows
Yeah, and I said you could study me
because I'm a tiny living thing.

Yeah, and I said you could STUDY me because I'm a tiny living thing.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 5

Did I tell you our lab got a grant
to study addiction?

Did I tell you our lab got a grant to STUDY addiction?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 20

aka Betsy, fear response study.

aka Betsy, fear response STUDY.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 5

And all who study these mysteries
try their hand at spells.

And all who STUDY these mysteries try their hand at spells.

Game of Thrones Season 2, Episode 3

Microbiology is the study
of tiny living things.

Microbiology is the STUDY of tiny living things.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 5

English to Thai Dictionary: study

Meaning and definitions of study, translation in Thai language for study with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of study in Thai and in English language.

Tags for the entry 'study'

What study means in Thai, study meaning in Thai, study definition, examples and pronunciation of study in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History