English to Thai Meaning of support - สนับสนุน


Support :
สนับสนุน

สนับสนุน, การสนับสนุน, การกอดกัน, การยืนยัน, ย้ำ, ช่วยด้วย, ความช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, การอำนวยความสะดวก, การส่งเสริม, รีสอร์ท, ศูนย์กลาง, ที่พักอาศัย, ประคับประคอง, การติด, ที่ลี้ภัย, ท่าเรือ, การป้องกัน, การขอความช่วยเหลือ, เครื่องค้ำจุน, พักอยู่, บุคลากร, ฝั่งทะเล, การเข้าข้าง, การแต่งงาน, การเร่งรีบ, ความกระตือรือร้น, ความทุกข์ทรมาน, ความอดทน, ที่ยืนยง, การแบก, ติด, ที่พิง, การพูดสอดแทรก, เพิงหมาแหงน, ชอบ, การปล่อยตัว, ทาง, วัด, ถนน, ประเภท, ทรัพยากร, ค่าเลี้ยงดู, ซ่อมบำรุง, การศึกษา, การให้อาหาร, อาหาร, การบำรุงรักษา, พระบรมราชูปถัมภ์, ร่ม

สนับสนุน, ส่งเสริม, กลับ, แสดงให้เห็นถึง, การกอดกัน, ช่วยด้วย, ช่วยเหลือ, ระบุตัวเองด้วย, ตีสนิท, ชอบ, ด้าน, ปฏิบัติตาม, รับหลักการ, หล่อเลี้ยง, หวงแหน, ฟักฟูม, ด้านหลัง, อาหาร, ประคับประคอง, ทุ่น, พกพา, ทำให้สำเร็จ, พิสูจน์, ตรวจสอบ, ให้ออก, สืบหา, บริหารงาน, ทำต่อไป, อนุรักษ์, เก็บรักษา, ค้างไว้, ต่อ, ได้รับ, อดทน, หมี, ทะลุผ่าน, ทนต่อ, สีหน้า, ยุยง, บำรุง, รถไฟ, ความสนุกสนาน, มี, อุปถัมภ์, ป้องกัน, วัด, อุปภัมภ์

ไม่สนับสนุนnonsupportingสนับสนุนที่สนับสนุนได้ได้รับการสนับสนุนผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนที่สนับสนุนอุปถัมภ์สนับสนุน
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of support in English
Noun(1) the activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities(2) aiding the cause or policy or interests of(3) something providing immaterial assistance to a person or cause or interest(4) a military operation (often involving new supplies of men and materiel(5) documentary validation(6) the financial means whereby one lives(7) supporting structure that holds up or provides a foundation(8) the act of bearing the weight of or strengthening(9) a musical part (vocal or instrumental(10) any device that bears the weight of another thing(11) financial resources provided to make some project possible
Verb(1) give moral or psychological support, aid, or courage to(2) support materially or financially(3) be behind; approve of(4) be the physical support of; carry the weight of(5) establish or strengthen as with new evidence or facts(6) adopt as a belief(7) support with evidence or authority or make more certain or confirm(8) argue or speak in defense of(9) play a subordinate role to (another performer(10) be a regular customer or client of(11) put up with something or somebody unpleasant
Examples of support in English
(1) It is still illegal in South Korea to advocate support for North Korea or its regime.(2) The strikers have won overwhelming public support for their campaign to escape poverty.(3) She screamed abuse at her managers after the support band finished its set.(4) The girls are going to be the support band, so I may try to take some more photos for their website.(5) she clutched the sideboard for support(6) I arrived a little late, after problems parking, but managed to catch around half of the support act.(7) There are already more people than our planet can support on an ongoing basis.(8) They have no back up system, no organisation to which they can turn to for support and financial assistance.(9) Performing at the dance will be the Irish band Seamus Moore and his JCB Band plus a support band.(10) Sheila found herself clutching the sideboard for support as a surge of vertigo threatened to overcome her.(11) Roger hopes to arrange for local rock bands to play support during each Keighley concert.(12) Nervous observers sketched doomsday scenarios, but the president received widespread bipartisan support .(13) Eventually he shuffled off leaving half the crowd blissfully unaware there had even been a support act.(14) He unified his state in order to support an army strong enough to defend it.(15) What's interesting about this is that the 3.06GHz Pentium 4 was the first P4 to officially support Hyper-Threading.(16) Once the record was out, we started to do gigs as a support act to bands like A Certain Ratio and Inspiral Carpets.
Related Phrases of support
(1) to support ::
ให้การช่วยเหลือ
(2) technical support ::
การสนับสนุนทางเทคนิค
(3) financial support ::
การสนับสนุนทางการเงิน
(4) child support ::
การสนับสนุนเด็ก
(5) tech support ::
การสนับสนุนด้านเทคนิค
(6) support staff ::
พนักงานให้ความช่วยเหลือ
(7) support group ::
กลุ่มสนับสนุน
(8) income support ::
สนับสนุนรายได้
(9) moral support ::
การให้กำลังใจ
(10) in support ::
ในการสนับสนุน
Synonyms
Noun
1. pillar ::
เสา
2. maintenance ::
ซ่อมบำรุง
3. encouragement ::
การให้กำลังใจ
4. comfort ::
ความสะดวกสบาย
6. backing ::
การสนับสนุน
7. advocacy ::
ทนาย
9. livelihood ::
การทำมาหากิน
10. documentation ::
เอกสาร
12. financial backing ::
การสนับสนุนทางการเงิน
13. accompaniment ::
คลอเสียง
Verb
15. provide for ::
จัดให้มีการ
16. comfort ::
ความสะดวกสบาย
17. substantiate ::
ยืนยัน
18. help ::
ช่วยด้วย
19. back ::
กลับ
20. advocate ::
สนับสนุน
21. underpin ::
หนุน
22. endure ::
อดทน
23. subscribe ::
สมัครเป็นสมาชิก
25. defend ::
แก้ต่าง
26. plump for ::
อวบสำหรับ
27. corroborate ::
ยืนยัน
28. patronage ::
พระบรมราชูปถัมภ์
Antonyms
1. disprove ::
พิสูจน์หักล้าง
2. rebut ::
โต้แย้ง
3. refute ::
หักล้าง
Different Forms
nonsupport, nonsupporting, support, supportable, supported, supporter, supporters, supporting, supportive, supports
Word Example from TV Shows
...and friends support their friends,
apparently.

...and friends SUPPORT their friends, apparently.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 2

We're going to need their support in the war
your son started.

We're going to need their SUPPORT in the war your son started.

Game of Thrones Season 2, Episode 3

We gotta support the shit out of her.

We gotta SUPPORT the shit out of her.

Breaking Bad Season 2, Episode 1

No ruler that ever lived
had the support of all the people.

No ruler that ever lived had the SUPPORT of all the people.

Game of Thrones Season 6, Episode 9

and chose to support
a foreign invader,

and chose to SUPPORT a foreign invader,

Game of Thrones Season 7, Episode 5

English to Thai Dictionary: support

Meaning and definitions of support, translation in Thai language for support with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of support in Thai and in English language.

Tags for the entry 'support'

What support means in Thai, support meaning in Thai, support definition, examples and pronunciation of support in Thai language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History