English to Thai Meaning :: support

Support :
สนับสนุน
สนับสนุน, ยัน, ค้ำ, เชียร์, เกื้อกูล, ประคอง, ประคับประคอง, กระชับ, จุน, เกื้อ, อุ้มชู, ค้ำชู, จุนเจือ, จรรโลง, ชุบชีวิต, ส่งท้าย, ชุบย้อม, ประทัง, พะยุพยุง, ภร, ยกมือ, เจือจาน, อนุกูล, โอบอุ้ม, ลุ้น, อบรมเลี้ยงดู, อุปถัมภ์ค้ำชู, ผดุงรักษา, ช่วยเหลือเจือจาน, เกื้อหนุน, เสริมสร้างคุณูปการ, คุโณปการ, แหย่ง, การค้ำ, การจุน, การยัน, ผู้สนับสนุน, ความเกื้อกูล, อุปการ, อุปการะคุณ - สนับสนุนไม่สนับสนุนnonsupportingสนับสนุนที่สนับสนุนได้ได้รับการสนับสนุนผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนที่สนับสนุนอุปถัมภ์สนับสนุน
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities(2) aiding the cause or policy or interests of(3) something providing immaterial assistance to a person or cause or interest(4) a military operation (often involving new supplies of men and materiel(5) documentary validation(6) the financial means whereby one lives(7) supporting structure that holds up or provides a foundation(8) the act of bearing the weight of or strengthening(9) a musical part (vocal or instrumental(10) any device that bears the weight of another thing(11) financial resources provided to make some project possible
Verb(1) give moral or psychological support, aid, or courage to(2) support materially or financially(3) be behind; approve of(4) be the physical support of; carry the weight of(5) establish or strengthen as with new evidence or facts(6) adopt as a belief(7) support with evidence or authority or make more certain or confirm(8) argue or speak in defense of(9) play a subordinate role to (another performer(10) be a regular customer or client of(11) put up with something or somebody unpleasant

Show Examples
(+)

(1) It is still illegal in South Korea to advocate support for North Korea or its regime.(2) The strikers have won overwhelming public support for their campaign to escape poverty.(3) She screamed abuse at her managers after the support band finished its set.(4) The girls are going to be the support band, so I may try to take some more photos for their website.(5) she clutched the sideboard for support(6) I arrived a little late, after problems parking, but managed to catch around half of the support act.(7) There are already more people than our planet can support on an ongoing basis.(8) They have no back up system, no organisation to which they can turn to for support and financial assistance.(9) Performing at the dance will be the Irish band Seamus Moore and his JCB Band plus a support band.(10) Sheila found herself clutching the sideboard for support as a surge of vertigo threatened to overcome her.(11) Roger hopes to arrange for local rock bands to play support during each Keighley concert.(12) Nervous observers sketched doomsday scenarios, but the president received widespread bipartisan support .(13) Eventually he shuffled off leaving half the crowd blissfully unaware there had even been a support act.(14) He unified his state in order to support an army strong enough to defend it.(15) What's interesting about this is that the 3.06GHz Pentium 4 was the first P4 to officially support Hyper-Threading.(16) Once the record was out, we started to do gigs as a support act to bands like A Certain Ratio and Inspiral Carpets.
Related Words
(1) to support ::
ให้การช่วยเหลือ
(2) technical support ::
การสนับสนุนทางเทคนิค
(3) financial support ::
การสนับสนุนทางการเงิน
(4) child support ::
การสนับสนุนเด็ก
(5) tech support ::
การสนับสนุนด้านเทคนิค
(6) support staff ::
พนักงานให้ความช่วยเหลือ
(7) support group ::
กลุ่มสนับสนุน
(8) income support ::
สนับสนุนรายได้
(9) moral support ::
การให้กำลังใจ
(10) in support ::
ในการสนับสนุน
Synonyms
Noun
1. pillar ::
เสา
2. maintenance ::
ซ่อมบำรุง
3. encouragement ::
การให้กำลังใจ
4. comfort ::
ความสะดวกสบาย
6. backing ::
การสนับสนุน
7. advocacy ::
ทนาย
9. livelihood ::
การทำมาหากิน
10. documentation ::
เอกสาร
12. financial backing ::
การสนับสนุนทางการเงิน
13. accompaniment ::
คลอเสียง
Verb
15. provide for ::
จัดให้มีการ
16. comfort ::
ความสะดวกสบาย
17. substantiate ::
ยืนยัน
18. help ::
ช่วยด้วย
19. back ::
กลับ
20. advocate ::
สนับสนุน
21. underpin ::
หนุน
22. endure ::
อดทน
23. subscribe ::
สมัครเป็นสมาชิก
25. defend ::
แก้ต่าง
26. plump for ::
อวบสำหรับ
27. corroborate ::
ยืนยัน
28. patronage ::
พระบรมราชูปถัมภ์
Antonyms
1. disprove ::
พิสูจน์หักล้าง
2. rebut ::
โต้แย้ง
3. refute ::
หักล้าง
Different Forms
nonsupport, nonsupporting, support, supportable, supported, supporter, supporters, supporting, supportive, supports
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

I was wrong to support
Renly\'s claim, I know that.

I was wrong to SUPPORT Renly's claim, I know that.

Game of Thrones Season 5, Episode 6


If the great houses support
your claim against Cersei,

If the great houses SUPPORT your claim against Cersei,

Game of Thrones Season 7, Episode 2


We\'re going to need their support in the war
your son started.

We're going to need their SUPPORT in the war your son started.

Game of Thrones Season 2, Episode 3


They have Twizzlers instead of Red Vines.
No lumbar support can compensate for that.

They have Twizzlers instead of Red Vines. No lumbar SUPPORT can compensate for that.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 14


...and friends support their friends,
apparently.

...and friends SUPPORT their friends, apparently.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 2


English to Thai Dictionary: support

Meaning and definitions of support, translation in Thai language for support with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of support in Thai and in English language.

Tags for the entry 'support'

What support means in Thai, support meaning in Thai, support definition, examples and pronunciation of support in Thai language.

English-Thai.Net | English to Thai Dictionary

This is not just an ordinary English to Thai dictionary & Thai to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toThai and Thai to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Thai to English translation, English to Thai translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Thai dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Thai translate Thai words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links